Äitiyspakkauksen tuotteiden taustalta löytyi "vakavia työelämän puutteita" – Kela: Hankintojen sosiaalista vastuuta parannetaan

2:10
Äitiyspakkauksen 2018 tuotteet esiteltyinä

Monen äitiyspakkauksessa mukana olevan tuotteen taustalta löytyi selvityksessä vakavia työelämän puutteita. Kela pitää selvitystä tärkeänä ja on avustanut sen laadinnassa.

Finnwatch julkaisi 15.1.2019 selvityksen Kelan äitiyspakkauksen tuotteiden hankintakriteereistä. Monen äitiyspakkauksessa mukana olevan tuotteen taustalta löytyi selvityksen mukaan vakavia työelämän puutteita.

Kela kerto tiedotteessaan, että pitää selvitystä tärkeänä ja on avustanut sen laadinnassa. Äitiyspakkauksen tuotteiden vastuullisuutta valvotaan jo nyt ja sitä kehitetään edelleen.

Äitiyspakkaukseen valittavien tuotteiden tulee täyttää EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tuotteiden vastuullisuutta seurataan myös muilla kriteereillä.

Näin tuotteita valitaan

Kela kilpailuttaa äitiyspakkauksen tuotteet vuosittain avoimella hankintamenettelyllä.

Äitiyspakkaukseen tuotteita tarjoavan yrityksen on muun muassa vakuutettava, että tuotteita valmistavat työntekijät täyttävät Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen vähimmäisikää koskevat määräykset.

– Ilman vakuutusta tuotteen tarjoajaa ei hyväksytä mukaan kilpailutukseen, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Kela vaatii tuotteiden tarjoajilta, ettei yrityksessä päätäntävaltaa käyttävää henkilöä ole tuomittu esimerkiksi työsyrjinnästä tai työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta.

Nyt käynnissä olevassa kilpailutuksessa on vaadittu lisäksi työelämäoikeuksiin liittyviä auditointeja tietyissä maissa tuotteita valmistavilta yrityksiltä. Tuotteiden maahantuojien on annettava selvitys käyttämistään alihankkijoista.

Toiveena saada äitiyspakkaukseen vastuullisesti valmistettuja tuotteita

Äitiyspakkauksen tarjouskilpailua ohjaa laki julkisista hankinnoista. Lain mukaan tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kela ei siis voi suosia tuotteita niiden valmistusmaan tai toimittajia niiden kotimaan perusteella.


Kelassa vastuullisuustyötä koordinoiva Petra Elomaa toivoo, että yritykset tarjoavat äitiyspakkaukseen vastuullisesti valmistettuja tuotteita.

– Äitiyspakkaus on meille suomalaisille tärkeä sosiaalinen innovaatio ja ylpeyden aihe. Teemme Kelassa työtä sen eteen, että pakkaus on vastuullinen kaikin tavoin. Siksi meille on tärkeää tehdä yhteistyötä Finnwatchin kaltaisten toimijoiden kanssa. Pyrimme huomioimaan raportissa esiin nostetut suositukset. On hienoa, että selvityksessä nostettiin esiin hankintalain kehittämistyö sosiaalisen vastuun osalta.

Kelassa vuosi sitten käynnistyneessä hankintojen kehittämistyössä kaikkien hankintojen vastuullisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja