Selvitys paljasti: Äitiyspakkauksen tuotteiden taustalla laittomia ylitöitä, elämiseen riittämättömiä palkkoja ja työturvallisuuspuutteita

Äitiyspakkauksen 2018 tuotteet esiteltyinä 2:10
Äitiyspakkauksen 2018 tuotteet esiteltyinä

Finnwatch havaitsi viime vuoden äitiyspakkauksen 12 tuotteessa työelämän oikeuksien loukkauksia.

Monen äitiyspakkauksessa mukana olevan tuotteen taustalta löytyy vakavia työelämän puutteita, kuten laittomia ylitöitä, elämiseen riittämättömiä palkkoja ja työturvallisuuspuutteita. Tämä selviää kansalaisjärjestö Finnwatchin tuoreesta selvityksestä.

12 tuotteessa ongelmia

Viime vuoden äitiyspakkauksessa oli kaikkiaan 63 tuotetta, joista 12:n kohdalla Finnwatch havaitsi työelämän oikeuksien loukkauksia.

Tuotteita äitiyspakkaukseen toimitti 18 yritystä, joista kaksi ei vastannut Finnwatchin kyselyyn. Kyselyyn ei vastannut Jutta Product, joka toimitti yksittäisistä yrityksistä eniten eli 12 tuotetta äitiyspakkaukseen. Toinen kyselyyn vastaamaton yritys oli Finnwatchin mukaan North Outdoor (yrityksen omistaja vaihtui Finnwatchin selvityksen teon aikana North Outdoor Oy:stä Pyka Oy:hyn).

Kaikki yritykset hankkivat äitiyspakkaukseen toimitetut tuotteet alihankkijoilta. Yleisin tuotantomaa oli Kiina, jossa valmistettiin 13 tuotetta.


Puuvillan alkuperää ei tiennyt varmasti yksikään

Tuotteissa käytetyn puuvillan alkuperää ei tiennyt varmasti yksikään kyselyyn vastanneista yrityksistä.

– Esimerkiksi puuvillan tuotantoon liittyy ihmisoikeusriskejä, kuten lapsityövoiman hyväksikäyttöä, pakkotyötä ja poimijoiden myrkytyskuolemia. Silti vain yksi äitiyspakkaukseen sisältyvä tekstiilituote oli valmistettu vastuullisuussertifioidusta puuvillasta, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala tiedotteessa.

Sen sijaan tuotteiden raaka-aineiden alkuperän yritykset tiesivät paremmin.

Järjestön syyttävä sormi osoittaa hankintakriteerejä

Äitiyspakkauksen tuotteisiin liittyvät vastuullisuusongelmat ja tuotantoketjujen läpinäkymättömyys liittyvät Finnwatchin mukaan suoraan Kelan käyttämiin hankintakriteereihin, joissa pääosaa näyttelevät tuotteiden fyysiset laatuominaisuudet ja halvin hinta.

– Kela on lähes kokonaan sivuuttanut yritysvastuukysymykset kilpailutuskriteereistä, Vartiala sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Kela on lisännyt vastuullisuusvaatimuksia vuoden 2020 äitiyspakkauksen kilpailutukseen.

– Uudet vaatimukset eivät kuitenkaan puutu ongelmiin kuten kohtuuttomiin ylitöihin tai riittämättömiin palkkoihin. Toivottavasti vuonna 2021 perheet saavat jo vihdoinkin sosiaalisesti vastuullisen ja ekologisemman äitiyspakkauksen, hän sanoo.

Finnwatch vaatii hankintalain uudistusta

Selvityksessä Finnwatch havaitsi myös myönteisiä asioita.

Monet yritykset antoivat järjestölle paljon tietoja markkinoimiensa tuotteiden taustoista. Lisäksi Finnwatch kävi monien kanssa vuoropuhelua tuotannon vastuullisuuskysymyksistä.

Järjestö jakoi selvityksessään myös suosituksia eri tahoille. Kelaa se kehotti kehittämään edelleen sosiaaliseen vastuuseen keskittyviä hankintakriteerejä ja -sopimusehtoja. Ekologisuuteen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen voitaisiin Finnwatchin mukaan panostaa myös äitiyspakkauksen tuotemäärää vähentämällä.

Yritysten tulee Finnwatchin mukaan noudattaa toiminnassaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita.

Päättäjille järjestö lähetti viestin, jonka mukaan Suomen tulisi säätää kansallinen ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki. Lisäksi hankintalakia tulisi uudistaa niin, että sosiaalisen vastuun huomioiminen julkisissa hankinnoissa olisi jatkossa pakollista, Finnwatch vaatii.

Lue myös:

    Uusimmat