Yllättävät tekijät voivat altistaa sydäninfarktille

Sydänkohtauksen riskitekijät ovat varsin hyvin tunnettuja: muun muassa diabetes, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, tupakointi, miessukupuoli, ylipaino ja liikkumattomuus voivat lisätä infarktin riskiä. Tuntemattomampiakin riskitekijöitä tosin löytyy.

Huffington Post listasi vähemmän tunnetut ja kenties yllättävätkin tekijät, jotka voivat laukaista sydäninfarktin.

Äkillinen, voimakas raivo

Tuoreen australialaistutkimuksen mukaan riski sydänkohtaukseen on 8,5 kertaa suurempi kaksi tuntia vihanpurkauksen jälkeen kuin tavallisesti. Sydneyssä Australiassa julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin 313 sydäninfarktipotilasta.

Tutkijat Thomas Buckley Sydney Nursing Schoolista sekä professori Geoffrey Tofler Sydneyn yliopistosta määrittelivät voimakkaan suuttumuksen alarajaksi asteikolla yhdestä seitsemään viitosen. Potilaat, jotka kuvasivat kiukkunsa tasolle viisi tai korkeammaksi, kertoivat olleensa suorastaan raivoissaan noin kaksi tuntia ennen infarktiaan. He olivat saattaneet heitellä tavaroita ja mahdollisesti jopa satuttaneet itseään tai muita. 42 prosenttia kertoi vihan johtuneen riidasta – yleisimmin perheenjäsenen kanssa. 14 prosentilla raivo johtui työstä tai autolla ajamisesta.

Vihanpurkauksen aiheuttamat sydänkohtaukset ovat kuitenkin harvinaisia: vain kaksi prosenttia tutkittavista oli raivonnut ennen infarktiaan. Lisäksi suuttumusta kokeneilla oli kaikilla jokin krooninen riskitekijä kuten diabetes tai tupakointi – ja kaksi heistä oli kokenut sydäninfarktin jo ainakin kerran aiemmin.

Vihan aiheuttaman sydänkohtauksen välttämiseksi tutkijat suosittelevat riskiryhmään kuuluvien harjoittavan tunteidenhallintaa. Lisäksi muut tutkimukset ovat osoittaneet, että beetasalpaajien sekä aspiriinin käyttö raivonpurkauksen jälkeen näyttäisi vähentävän infarktin riskiä.

Vakava ahdistus

Samassa tutkimuksessa todettiin, että myös pahaan ahdistuskohtaukseen liittyi 9,5 kertaa suurempi riski sydänkohtaukseen noin kaksi tuntia myöhemmin.  

– Vihan tai ahdistuksen aiheuttama kohonnut riski johtuu todennäköisimmin kiihtyneestä sykkeestä, verenpaineesta, verisuonten supistumisesta sekä lisääntyneistä hyytymistä – kaikki nämä ovat kytköksissä sydänkohtauksiin, Buckley sanoo.

Tutkijat suosittelevatkin riskiryhmään kuuluvien ihmisten ennakoivasti välttävän toimia tai tilanteita, jotka voivat laukaista suuttumusta tai ahdistusta.

Epätavallinen fyysinen toiminta

American Journal of Emergency Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan vuodesta 1990 vuoteen 2006 Yhdysvalloissa kirjattiin keskimäärin 11 500 lumenluontiin liittyvää vammaa tai loukkaantumista per vuosi. Vain seitsemän prosenttia niistä koski sydänterveyttä, mutta niistä johtuivat kuitenkin kaikki lumenluontiin liittyvät kuolemantapaukset.

Kylmä, verisuonia supistava ilma sekä voimakas fyysinen rasitus voi olla kuolettava yhdistelmä niille, joilla sydänterveys on jo valmiiksi heikentynyt. Aiemmin sydäninfarktin kokeneet, sydänsairaat, korkean kolesterolin tai verenpaineen omaavat, tupakoitsijat sekä vähän liikkuvat olivat riskialtteimpia saamaan sydäninfarktin lumitöissä.

Amerikan Sydänyhdistys kehottaa pitämään säännöllisiä taukoja ja esimerkiksi lumitöissä nostamaan pienemmän määrän lunta kerrallaan. Myös raskaiden aterioiden ja alkoholin välttäminen ennen ja jälkeen lumenluonnin on suositeltua. Tärkeintä olisi oppia kuuntelemaan kehoa ja lieviäkin infarktin ensioireita.

Seksi

Joillakin riskiryhmään kuuluvilla myös seksi voi laukaista sydänoireita. Neljästä tutkimuksesta tehdyssä meta-analyysissä todettiin, että seksi nosti suhteellista riskiä sydäninfarktiin 2,7-kertaisesti – verrattuna siihen, kun tutkittavat eivät harrastaneet seksiä. 

Tutkijoiden mukaan seksiin liittyvien sydäninfarktien todellinen määrä on kuitenkin minimaalinen tai alle prosentin kaikista sydänkohtauksista. Tämä johtuu osin seksin lyhytkestoisuudesta. Sepelvaltimotautia sairastaville ihmiselle seksissä on vaarallisinta verenpaineen merkittävä kohoaminen orgasmin aikana – ja tämä kestää vain noin 10-15 sekuntia.

Päihteiden väärinkäyttö

Sydänkohtauksen voi myös laukaista huumeiden tai alkoholin käyttö. Vaikka esimerkiksi punaviinin sanotaankin usein olevan hyväksi sydämelle, Amerikan Sydänyhdistys korostaa alkoholin haittoja: alkoholi voi nostaa veren triglyseridirasvojen tasoja ja verenpainetta sekä voi johtaa liialliseen syömiseen. Nämä tekijät voivat puolestaan johtaa sydänsairauteen tai sydänperäiseen äkkikuolemaan.

Tuhdit ateriat

Jopa liian raskaan aterian syöminen voi olla olla vaaraksi, jos kuuluu riskiryhmään saada sydänkohtaus. Vuonna 2000 Yhdysvalloissa Department of Veterans Affairs -laitoksen tutkija totesi, että sydänsairaudelle altis sai sydäninfarktin neljä kertaa todennäköisemmin kaksi tuntia suuren ja raskaan aterian syömisen jälkeen kuin muut. Tutkimuksessa kysyttiin 1986 potilaalta heidän aterioinnistaan infarktia edeltävinä päivinä. 158 tutkittavista oli syönyt tavallista raskaamman aterian 26 tunnin sisällä ennen kohtausta ja 25 heistä oli syönyt suuren aterian kaksi tuntia ennen kohtausta.

Lähteet: Huffington Post, Terveyskirjasto.fi

Lue myös:

    Uusimmat