Tutkimus: Piikki verenpaineessa seisomaan noustessa on huono enne

Verenpaineella on tapana laskea ihmisen noustessa seisomaan. Päinvastainen reaktio voi tuoreen tutkimuksen mukaan olla merkki kohonneesta sydänkohtauksen riskistä.

Yli 6,5 mmHG:n nousu verenpaineessa istuma-asennosta pystyyn noustessa on yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua vakaviin sydän- ja verisuonisaurauksiin, kuten sydän- ja aivoinfarkteihin.

Yhteys havaittiin italialaistutkimuksessa, johon osallistui yli 1200 nuorta ja keski-ikäistä aikuista. Heidän verenpaineensa oli koholla, mutta siihen ei käytetty lääkitystä. Osallistujien riski vakaviin sydäntapahtumiin arvioitiin elämäntapojen ja muiden sairauksien perusteella pieneksi.

Tutkimuksen alkaessa osallistujien verenpaine mitattiin eri asennoissa, kuten makuulla ja pystyyn nousemisen jälkeen, kahteen otteeseen kahden viikon välein. Osallistujia seurattiin keskimäärin 17 vuoden ajan.

Analyysissään tutkijat havaitsivat, että sillä kymmenyksellä, jolla verenpaine kohosi pystyasentoon noustessa eniten, vakavia sydäntapahtumia sattui muita lähes kaksi kertaa todennäköisemmin. Yleisimmät tapahtumat olivat sydänkohtaus, sydänperäinen rintakipu sekä aivoinfarkti.

Pystyasentoon nousemiseen liittyvä verenpaineen kohoaminen oli yleisempää tupakoitsijoilla, mutta yleisesti ottaen ryhmän sydänriskit eivät olleet sen suuremmat kuin muilla osallistujilla. Verenpaineen huomattava kohoaminen seisomaan noustessa säilyi itsenäisenä sairastumisia ennakoivana tekijänä silloinkin, kun laskelmissa otettiin huomioon keskimääräinen verenpaine vuorokauden ajalta.

Tutkimus ilmestyi Yhdysvaltain sydänliiton julkaisemassa Hypertension-tiedelehdessä.

Taustalla voimakkaampi stressireaktio?

Noin puolelta osallistujista mitattiin verenpaineen lisäksi stressihormonien määrää virtsasta. Stressihormoni adrenaliinin pitoisuudet olivat tavallista korkeammat henkilöillä, joiden verenpaine kohosi eniten seisomaan noustessa.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että näillä ihmisillä tahdosta riippumattoman hermoston "taistele tai pakene" -reaktio stressihormoneihin on tavallista voimakkaampi, mikä voi aiheuttaa verenpaineen kohoamista ylipäätään.

Tutkimusta Mecial News Todaylle kommentoinut, sydän- ja verisuonisairauksiin perehtynyt professori Bernand Cheung pitää teoriaa järkeenkäypänä. Adrenaliinin erityksen lisääntyminen virtsaan voi selittää kohonneita terveysriskejä, sillä stressihormonin tiedetään nostavan verenpainetta ja voivan laukaista sydäntapahtuman.

Katso videolta, miten saat purettua stressiä kotioloissa. Juttu jatkuu videon alla.

Halpa apu riskipotilaiden tunnistamiseen

Yleensä verenpaine mitataan yhdessä asennossa, tavallisesti istuessa tai makuulla.

Tutkijat esittävät, että mittauksen tekeminen pystyyn nousemisen jälkeen olisi helppo ja halpa tapa auttaa tunnistamaan potilaat, jotka ovat suurimmassa vaarassa sairastua vakavasti. Tehokas ja riittävän varhain aloitettu elintapa- ja lääkehoito voisi auttaa heitä säästymään terveyshaitoilta.

Löydökset vaativat kuitenkin tuekseen laajempia selvityksiä. Nyt ilmestyneessä tutkimuksessa on muutamia ilmeisiä puutteita, kuten pääosin valkoisiin miehiin perustuva aineisto sekä suhteellisen pieni vakavien sydäntapahtumien määrä.

Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä, joka aiheuttaa vuosittain yli 10 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomessa vain noin joka viidennen aikuisen verenpaine on ihanteellisella tasolla.

Alla olevalla videolla kerrotaan, mitkä samat tekijät lisäävät lukuisten eri pitkäaikaissairauksien vaaraa.

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Katso video: Nämä tekijät lisäävät niin sanottujen perussairauksien riskiä.

Lue myös:

    Uusimmat