Yllättävä tutkimustulos – seisomatyö onkin pahempaa kuin jatkuva istuminen?

Viime vuosina on kuultu monesta suunnasta, että liiallinen istuminen voi tappaa. Uusi Runner's Worldin uutisoima tutkimus kertoo, että pelkkä seisominenkaan ei ole hyvästä: itse asiassa seisomatyössä on kaksi kertaa suurempi riski sairastua sydäntautiin kuin istumatyössä. Viisainta olisi vuorotella seisomista ja istumista tasaisin väliajoin.

American Journal of Epidemiology -julkaisussa noteeratun tutkimuksen johtopäätös on aikaisempien uutisten valossa vähintäänkin yllättävä.

Tutkimusta johdettiin voittoa tavoittelemattomasta kanadalaisesta The Institute for Work and Health -järjestöstä. Seurannassa oli yli 7 300 miestä ja naista noin 12 vuoden ajan.

Osallistujat jaettiin eri ryhmiin sen perusteella, sisälsikö heidän työnsä enimmäkseen istumista vai seisomista vai sekä istumista, seisomista että kävelyä vai muita asentoja, kuten kumartelua. Lopuksi selvitettiin valtakunnallisesta rekisteristä, keille kaikille kehittyi sydänsairaus.

Seuranta-aikana kaikkiaan 3,4 prosenttia osallistujista sairastui sydäntautiin. Miehistä sairastuneita oli 4,6 prosenttia ja naisista 2,1 prosenttia.

Seisomatyöläisille kehittyi sydäntauti noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin istumatyöläisille. Tulos pysyi samana silloinkin, kun otettiin huomioon lukuisat muut vaikuttavat tekijät, kuten painoindeksi, muu fyysinen aktiivisuus ja työn fyysinen vaativuus.

Tutkijoiden mielestä sydänterveyden kannalta parasta lienee yhdistää työssä niin istumista kuin seisomista. Tämän vuorottelun tärkeyttä ei kuitenkaan pitäisi painottaa ainoastaan istumatyöläisille, kuten tähän asti on enimmäkseen tehty, vaan myös niille, joiden tehtävänkuva vaatii pitkään seisomista.

Mielenkiintoista on sekin, että sekä istumista, seisomista että kävelyä yhdistäneet ”sekatyöt” vaikuttivat eri tavalla miesten ja naisten terveyteen. Miehillä ne vähensivät sydänsairauden riskiä seisomatyöhön verrattuna, naisilla taas nostivat.

Sukupuolten välistä eroa saattaa selittää se, että miesten ja naisten ammattinimikkeet ja sitä kautta työn sisältö, liikkumisen tavat ja stressitasot olivat kuitenkin melko erilaisia: miehet olivat tyypillisesti esimerkiksi lähettikuskeja tai myymäläpäälliköitä, naiset taas sairaanhoitajia tai lastentarhan- ja luokanopettajia.

Lähde: Runnersworld.com

Onko lenkki viikossa parempi kuin ei mitään?

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lauri Alanko suosittelee vähentämään työtuolin ja hissin käyttöä työpaikoilla.

Lue myös:

    Uusimmat