Yksi termi voi hämätä: Muistathan, että koirankakkapussi ei kuulu biojätteeseen?

Tiesitkö? Keräämättömät koiran jätökset voi olla terveysriski – MTV kysyi, ärsyttääkö koirankakka helsinkiläisiä 2:58
MTV kysyi, ärsyttääkö koirankakka helsinkiläisiä.

Koirankakka tulee kerätä maasta ja heittää sekajätteeseen. Tutkija muistuttaa, että myös biohajoavaan pussiin kerätty koirankakka kuuluu roskikseen.

Koiranulkoiluttaja saattaa ajatella, että biohajoavaan pussiin kerätty koirankakka maatuisi pusseineen päivineen. Tutkija Päivi Fjäder Suomen ympäristökeskuksesta muistuttaa, että myös tällaiseen biohajoavaan pussiin kerätty koirankakka kuuluu roskiin.

Vaikka pussin kyljessä lukisi "100-prosenttisesti biohajoava", ei se sitä välttämättä ympäristössämme ole, eikä pussi juuri hajoa tai maadu. 

Fjäder kertoo, että biohajoavuuden tai kompostoitavuuden määritelmät perustuvat standardeihin, joiden olosuhteet ovat tarkkaan säädeltyjä ja jotka eivät vastaa ympäristön olosuhteita. Siksi termi voi olla maallikon korvaan hämäävä.

Periaatteessa ympäristöön hylätty biohajoava pussi voi pysyvyydeltään olla lähes verrattavissa tavalliseen muovipussiin.

– Tavallaan muoviroskaa biohajoava pussikin on, jos se ympäristöön päätyy.

Fjäder kertoo Helsingin kaupungin vuonna 2019 julkaisemasta tutkimuksesta, jossa 100-prosenttisesti biohajoaviksi määriteltyjen pussien havaittiin säilyvän luonnossa 2–6 vuotta sen jälkeen, kun ne oli sinne hylätty.

– Osasta ympäristöön hylätyistä pusseista olivat jätökset saattanut valua ulos, mutta pussit olivat edelleen ympäristössä muuten lähes muuttumattomina, Fjäder kertoo.

Ympäristöön voi päätyä mikromuovia 

Ympäristöön hylätyt biojätepussit ja muut muoviroskat voivat kulkeutua vesistöihin muun muassa tuulen, sulamisvesien tai lumen mukana. Mitä pidempään ne ympäristössä ovat, sitä todennäköisemmin ne voivat muodostaa myös mikromuoveja. Mikromuovit voivat puolestaan kulkeutua edelleen eliöihin. 

– Kaikki koirankakkapussit, kuten muutkin muoviroskat, tulisikin ehdottomasti laittaa roskiin eikä niitä saa ympäristöön jättää, Fjäder painottaa.

Haittaa ympäristölle

Koiran jätöksiä ei ylipäätään tulisi jättää keräämättä. Järjestyslaki kieltää koirien jätösten jättämisen ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa, kertoo Minilex.

Paitsi että koirankakka polun tai tien varrella on esteettinen haitta, voi se olla haitaksi luonnolle. Koirankakan mukana ympäristöön voi päätyä ravinteita, muun muassa typpeä ja fosforia. Ravinteet saattavat muuttaa paikallista ekosysteemiä.

– Helsingin kaupungin vuonna 2019 julkaisemassa tutkimuksessa havaittiin, että joidenkin hyvin vilkkaiden koiranulkoilutusreittien varrella on saattanut tapahtua muutoksia esimerkiksi kasvilajistossa. Jos esimerkiksi karummalle alueelle päätyy runsaasti ravinteita, tällaiset alueet voivat muuttua rehevämmiksi, Fjäder kertoo.

Aiemmin olemme kertoneet myös belgialaistutkimuksesta, jossa havaittiin, että suosituilla koiranulkoilutuspaikoilla ja etenkin kävelyreittien lähettyvillä maaperästä havaittiin kohonneita fosfori- ja typpipitoisuuksia. Analyysien perusteella koirat olivat näiden pitoisuuksien lähde.

Ravinteiden ohella luontoon voi päätyä ulosteperäisiä bakteereita. Päätyessään valumavesien mukana ojiin, puroihin tai muihin kaupunkivesistöihin voivat ne muuttaa veden laatua.

Ympäristöhaittaa voi koitua lääkeaineistakin. Koirille tarkoitetut lääkeaineet voivat erittyä koiran virtsaan ja ulosteeseen. 

– Jätökset on helppo kerätä ja niiden kerääminen osaltaan vähentää ympäristöön päätyvien lääkeaineiden kuormaa, Fjäder muistuttaa.

Oikea paikka on sekajäte

Koirankakka tulee hygieniasyistä heittää pusseineen sekajätteeseen, josta se menee polttoon.

– Jos ei ole yleistä roskista, jonne pussin voisi laittaa, on se kuljetettava omaan jäteastiaan tai oman taloyhtiön jäteastiaan, Fjäder kertoo.

Fjäder pitää hyvänä kehityssuuntana sitä, että pientaloalueilla monet kotitaloudet ovat alkaneet kiinnitellä koirankakkaroskistarroja omiin jäteastioihinsa. Niillä voidaan viestittää koiran ulkoiluttajille, että tähän roskikseen voi heittää jätöspussin.

– Toki olisi ihan toivottavaa, että tämäkin käytäntö lisääntyisi, ettei niitä pusseja heiteltäisi jätöksineen ympäristöön, vaan että ne oikeasti päätyisivät asianmukaiseen käsittelyyn, Fjäder huomauttaa.

– Ja ylipäätään, että myös yleisiä roskiksia olisi riittävän tiheään.

Fjäder muistuttaa, että koirankakkaa ei tule heittää biojätteeseen. Ulosteperäiset bakteerit voivat säilyä pitkään ja niiden tuhoutuminen vaatii riittävän tehokkaan käsittelyn. Kompostointilaitoksen prosessit voivat siis altistua hygieenisille riskeille.

Lisäksi biohajoavat pussit haittaavat laitteistoja jätteenkäsittelyssä: biohajoavat pussit voivat tukkia prosessilinjastoja muuttuessaan märkinä liisterimäisiksi.

Kauanko koirankakalla tai kasvomaskilla kestää maatua?

Näin kauan koirankakalla, hengityssuojaimella, tupakantumpilla ja purukumilla kestää maatua 6:29
Tiedätkö kuinka kauan koirankakalla, hengityssuojaimella tai purukumilla kestää maatua? Asiantuntija paljastaa kiusallisen totuuden

Lue myös:

    Uusimmat