Volvo laski: Sähköauton valmistuksen päästöt 70 prosenttia suuremmat kuin vastaavalla polttomoottoriautolla

C40 paljasti Volvon uuden keulailmeen 1:41
Täyssähköinen C40 paljasti Volvon uuden keulailmeen.

Volvo osoittaa, että sähköautojen kehitykseen panostaminen ja niiden tuotantoon liittyvistä epäkohdista puhuminen eivät ole toisensa poissulkevia asioita. Ruotsalaisvalmistaja kuitenkin muistuttaa, että vaikka sähköauton valmistamisesta syntyvät päästöt ovat polttomoottoriautoa suuremmat, ovat elinkaaripäästöt ne, mitkä oikeasti ratkaisevat.

Polttomoottoriautojen ja sähköautojen ekologisuudesta väännetään vielä pitkään. Mikäli asiaa Volvolta kysyy, saa jopa hieman yllättävän vastauksen.

Volvon mukaan sähköauton tuotantoprosessi aiheuttaa huomattavasti enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttomoottorimallien valmistus. Ruotsalaistaustainen autovalmistaja vertaili asiaa XC40-mallisarjansa mallien kesken.

Volvon tekemä vertailu huomioi autojen koko elinkaaren. Tämä piti sisällään raaka-aineiden hankinnan ja jalostuksen, tuotantoprosessin sekä autojen polttoainetalouden seurannen aina 200 000 ajokilometriin saakka.

Katumaasturit vertailussa

Vertailua tehtiin polttomoottorilla varustetun XC40-katumaasturin ja sen täyssähköisen rinnakkaismallin, coupemaisen C40-crossoverin välillä. Tulokset olivat varsin hämmentäviä, sillä Volvon mukaan täyssähköisen C40-mallin tuotannossa syntyi päästöjä 70 prosenttia enemmän kuin polttomoottorimallin kohdalla, Autotrader kertoo.

Vertailua helpotti se, että mallivalikoiman autoja rakennetaan samassa tehtaassa ja samalla tuotantolinjalla Belgian Ghentissä. Mallit jakavat myös saman pohjalevyn ja mittavan määrän komponentteja.

Ero näyttää syntyvän sähköautojen akkupakettien tuotantoprosessin yhteydessä. Akkujen valmistus tuottaa noin kolmanneksen C40- ja XC40 Recharge -mallien tuotantovaiheen hiilidioksidipäästöistä.

Tätä alleviivaa myös se, että Volvo pyrki huomioimaan kaikki laskelmiin vaikuttaneet tekijät aina raaka-aineiden hankintaa ja jalostusta myöten.

On vaikea arvioida, kuinka Volvon laskelmat suhteutuvat muiden autonvalmistajien tuotantoihin. Volvon esittämä 70 prosentin ero ei välttämättä päde kaikkien valmistajien kohdalla, mutta siitä huolimatta sähköautojen päästötase voi valmistusvaiheessa olla merkittävästi polttomoottorimalleja korkeampi.

Niinpä ympäristöystävällisinä pidettyjen sähköautojen kontolla on jo melkoinen päästötase kun ne ajetaan uutuuttaan kiiltävinä autokaupasta ulos. Tässä vaiheessa polttomoottorimalleilla on siis Volvon mukaan selvä etumatka sähköautoihin nähden.

Ero tasaantuu ajokilometrien myötä

Ero alkaa luonnollisesti kuroutua umpeen autojen käytön myötä. Jokainen ajokilometri lisää polttomoottoriauton hiilidioksiditasetta, kun sähköauton kohdalla tilanne on päinvastainen.

Paljon riippuu tosin myös siitä, miten sähköautojen käyttämä sähkö on tuotettu. Juuri tämä vaikuttaa paljolti siihen, missä vaiheessa polttomoottorimallien elinkaaripäästöt saavuttavat sähköautojen vastaavat ja ohittavat ne.

Volvon laskelmien mukaan täyssähköisen C40-mallin päästöt ovat 198 000 kilometrin kohdalla jääneet 15 prosenttia polttomoottorimallien alle. Voimalinjojen päästökäyrät leikkaavat toisiaan 110 000 kilometrin kohdalla.

Mikäli C40-mallin saa ladattua pelkästään uusiutuvasta energiasta tuotetulla sähköllä, autojen päästötaseet leikkaavat toisiaan jo 48 000 kilometrin kohdalla.

Lue myös:

    Uusimmat