Voiko sähköautojen äänettömyys aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä?

Sähköautojen äänettömyys voi olla riski pysäköintialueilla, mutta ei niinkään tieliikennenopeuksissa, arvelee Onnettomuustietoinstituutti OTI. Vaikka uusien autojen onkin pidettävä ääntä matalilla nopeuksilla, on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oltava tarkkana.

MTV Uutisten tietojen mukaan koululaisten huoltajia on ainakin Espoossa muistuteltu äänettömästi liikkuvista sähköautoista. Ladattavien autojen suosio on kasvanut kovasti, mikä on näkynyt pääkaupunkiseudun koulujen parkkipaikoilla niiden määrän lisääntymisenä.

Äänettömästi liikkuvat autot voivat olla riski paitsi lapsille myös näkövammaisille. Lisäksi muutkin jalankulkijat saattavat toisinaan keskittyä esimerkiksi älypuhelimen näpräämiseen, jolloin huomio voi karata epäolennaiseen ja lähestyvä auto jäädä huomaamatta.

Uusien sähköautojen on EU:n vaatimusten mukaisesti pidettävä ääntä sekä peruutettaessa että alle 20 tuntikilometrin nopeuksissa. Tätä kovemmissa nopeuksissa rengasmelu on jo niin kova, että sen voi kuulla.

Vuoden 2021 heinäkuusta alkaen myös ennen mainittua määräaikaa tyyppihyväksytyt autot on pitänyt varustaa niin sanotulla AVAS-järjestelmällä. Lyhenne tulee sanoista Acoustic Vehicle Alerting System ja tarkoittaa ajoneuvon akustista varoitusjärjestelmää.

Vielä toistaiseksi joissain autoissa keinotekoista ääntä tuottava AVAS-järjestelmä on kytkettävissä pois päältä hetkellisesti, mutta tähänkin on tulossa muutos ensi vuonna. Heinäkuusta 2023 alkaen järjestelmän vaatimukset muuttuvat, eikä kuljettaja enää voi enää kytkeä keinoääntä pois päältä.

Riski on suurimmillaan pysäköintialueilla

Onnettomuustietoinstituutista kerrotaan MTV Uutisille, ettei sen tiedossa ole kuolemaan johtaneita tapauksia, joiden taustalla epäiltäisiin olleen vaikuttimena sähköauton tai hybridin äänettömyys.

– Se ei tietysti tarkoita, että mitään onnettomuuksia ei olisi ollut. Lievempiä onnettomuuksia on voinut tapahtua, mutta onnettomuustutkintalautakunnille tutkintaan tulevat vain kuolemaan johtaneet onnettomuudet, OTI:sta todetaan.

Millaisessa tilanteessa sähköauton äänettömyys sitten voisi olla riskitekijä? OTI:n mukaan hitaat ajonopeudet katuverkolla eivät ole erityisen suuri riski, sillä uudemmissa autoissa, joita sähköautotkin yleensä ovat, automaattinen hätäjarrutus on vakiona.

Todennäköisempi riski saattaakin löytyä nimenomaan pysäköintialueilta ja erittäin hitaista nopeuksista.

– Osa automaattijarrutusjärjestelmistä ei toimi kävelynopeuksissa. Mittakaavan hahmottamiseksi on muistettava, että kaikille ajoneuvoille sattuu nykyisin yllä kuvatun tapaisia onnettomuuksia vain yksittäisiä vuodessa, OTI:sta kerrotaan.

OTI pitää tärkeänä, että tienkäyttäjät eivät luota pelkkään kuuloonsa, vaan varmistavat esimerkiksi tien ylittämisen turvallisuuden tai vasemmalle kääntymisen myös muilla tavoin, mikäli mahdollista.

Lue myös:

    Uusimmat