Ulkomaalaisten palkoissa oli puutteita joka toisella työsuojeluvalvonnan tarkastamalla työpaikalla – myös työn naamioiminen yrittäjätyöksi lisääntynyt

Palkkausta valvottiin lähes 600 tarkastuksella. Useimmiten peruspalkka oli liian pieni tai erilaisia lisiä ei maksettu oikein.

Ulkomaalaisten työntekijöiden palkoissa havaittiin puutteita viime vuonna lähes puolella työsuojeluvalvonnan tarkastamista työpaikoista, kertoo aluehallintovirasto (avi). Avi on valtakunnallinen työsuojeluviranomainen.

Palkkausta valvottiin lähes 600 tarkastuksella. Avin mukaan puutteita oli useimmiten siinä, että peruspalkka oli liian pieni tai erilaisia lisiä ei maksettu tai ne olivat liian pienet. Eniten puutteita ilmeni rakennus- ja ravintola-aloilla, noin 65 prosentilla tarkastuksista.

Myös työaika-asiakirjoissa oli paljon puutteita.

– Siksi palkkauksen oikeellisuutta oli usein vaikea arvioida, kun todellisia tehtyjä työtunteja ei saatu valvonnassa selville, avi kertoo tiedotteessa.

Työsuojeluviranomainen teki Suomessa viime vuonna yli 1 500 ulkomaalaisvalvonnan tarkastusta. Keskeisin valvottava asia oli se, että työnantajat noudattavat lainsäädäntöä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdoissa.

Työsuhde muutettu toimeksiantosuhteeksi työntekijän ymmärtämättä

Ulkomaalaisvalvonnassa havaittiin myös aiempaa enemmän yrittäjätyöksi tai niin sanotuksi kevytyrittäjyydeksi naamioituja työsuhteita.

Joskus työsuhde oli muutettu jopa työntekijän ymmärtämättä toimeksiantosuhteeksi, jonka ehdot kuitenkin vastasivat työsopimuksen ehtoja, avi kertoo. Ilmiö näkyi erityisesti rakennusalalla sekä autokorjaamoissa ja -pesuloissa.

Työsuojeluviranomainen myös viestii työntekijän oikeuksista ulkomaalaisille työntekijöille ja heitä auttaville tahoille. Viime vuonna työsuojeluviranomainen päivitti Ulkomaalaisena työntekijä Suomessa -oppaan 14 eri kielelle sekä järjesti englanniksi verkkoseminaarin työntekijöiden oikeuksista.

– Työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen näkökulmasta on tärkeää, että ulkomaalaiset työntekijät tietävät oikeutensa työelämässä ja osaavat tarvittaessa pyytää viranomaiselta apua, sanoo ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tiedotteessa.

Lue myös:

    Uusimmat