Tutkimus vahvistaa: Miehet hajamielisempiä kuin naiset

Norjalaistutkimuksen mukaan valtaosalla miehistä on ongelmia muistaa esimerkiksi nimiä ja päivämääriä, eikä unohtelevaisuutta voi pistää edes iän tuomien muutosten piikkiin.


Sciencedaily.com uutisoi laajasta norjalaistutkimuksesta, joka todistaa miesten olevan naisia hajamielisempiä.

Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston HUNT3-tutkimus on yksi laajimmista koskaan toteutetuista terveystutkimuksista, sillä vastauksia kerättiin peräti 48 000 ihmiseltä. Hämmästyttävät tulokset julkistettiin viime vuoden lopussa BMC Psychology -julkaisussa.


Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin esimerkiksi miten usein heillä on vaikeuksia muistaa asioita, nimiä ja päivämääriä, muistavatko he mitä he tekivät vuosi sitten ja muistavatko he yksityiskohtia keskusteluista. Yhdeksästä kysymyksestä kahdeksassa miehet raportoivat enemmän muistiongelmista kuin naiset. Selitystä miesten muistamattomuudelle ei tutkimuksessa selvinnyt.


Naisilla oli samanlaisia ongelmia muistin kanssa kuin miehilläkin, mutta ei yhtä laajassa mittakaavassa. Nimet ja päivämäärät olivat hankalimpia muistettavia myös naisten kohdalla. Masennus ja ahdistus saivat sekä miehet että naiset hajamielisiksi. Samoin korkea koulutus korreloi paremman muistin kanssa sekä miehillä että naisilla.

Muistiongelmat lisääntyvät iän myötä, mutta eivät yhtä paljon, kuin tutkijat olivat kuvitelleet. Tutkijoiden yllätykseksi miehet ovat yhtä unohtelevaisia kolmekymppisinä kuin kypsässä 60 vuoden iässä. Muistiongelmat lisääntyvät vasta 60–70 ikävuoden jälkeen.

Tutkimusta johtanut professori Jostein Holmen toivoo tuloksista olevan apua dementiapotilaille. Häntä kiinnostaa, onko muistiongelmista jo nuoruudessaan  raportoineilla suurempi riski sairastua dementiaan myöhemmällä iällä.

Lähde Sciencedaily.com

Lue myös:

    Uusimmat