Tutkimus kertoo: Tässä iässä olet vanha

Amerikkalaistutkimuksen mukaan ihmisen käsitys vanhuksen iästä muuttuu oman vanhenemisen myötä.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan useimmat ihmisistä eivät luokittele itseään vanhaksi, vaikka biologinen ikä niin väittäisi. Monet tuntevat itsensä nuoremmaksi kuin mitä elinvuosia kuvaava numero näyttää.

Kyselyyn vastanneiden 3 000 henkilön mielestä keskimääräinen vanhan henkilön ikä on 68. Eri ikäluokat antoivat kuitenkin hyvin erilaisia vastauksia. Yli puolet alle kolmekymppisistä sanoi, että 60-vuotias on vanha. Keski-ikäisten mielestä ihmistä voi sanoa vanhaksi, kun tämä on lähemmäs 70-vuotias. Yli 65-vuotiaat ehdottivat vanhuuden rajaksi 75 ikävuotta.

Ihmiset siis siirtävät vanhuuden rajaa tulevaisuuteen, kauemmas omasta iästä.

Tuntevat itsensä nuoremmaksi

Länsimaissa yhteiskunta vanhenee kovaa vauhtia, kun suuret ikäluokat siirtyvät elämän ehtoopuolelle.

Ikääntyneet ihmiset eivät kuitenkaan tunnusta olevansa vanhoja edes sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Tutkimuksen 65–74-vuotiaista vastaajista vain 21 prosenttia sanoivat tuntevansa itsensä iäkkääksi. Yli 75-vuotiaista 35 prosenttia tunnustautui vanhaksi.

Yli 65-vuotiaista 60 prosenttia tunsi olonsa ikäistään nuoremmaksi. Puolet yli viisikymppisistä tuntee itsensä jopa kymmenen vuotta nuoremmaksi kuin mitä biologinen ikä sanoo.

Käsitys vanhuudesta virheellinen

Kyselyn perusteella ikääntymiseen liittyvät odotukset ja tosiasiat vaihtelevat vastaajien iästä riippuen. Yli 65-vuotiaat eivät kärsi yhtä paljon iän tuomista ongelmista, kuten muistinmenetyksestä, sairauksista tai seksuaalisen aktiivisuuden loppumisesta, kuin nuoret ihmiset luulevat.

Vanhenemisesta koituvat hyödyt eivät ole niin mittavat kuin luullaan. Ajatellaan, että vanhana on aikaa perheelle, matkustamiselle, harrastuksille ja vapaaehtoistyölle. Asiantuntijoiden mukaan taantuminen kuitenkin vähentää eläkkeellä olemisen hauskuutta.

Kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin myös, kuinka vanhoiksi he haluaisivat elää. Keskimääräisesti vastaajat haluavat saavuttaa 89 vuoden iän. 20 prosenttia vastaajista toivovat juhlivansa 90-vuotissyntymäpäiväänsä, ja kahdeksan prosenttia pyrkii elämään yli satavuotiaaksi.

Lähde: www.usatoday.com

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat