Tässä kaupungissa panostetaan vanhusten auttamiseen – Haluaisitko viettää vanhuudenpäiväsi täällä?

Uudenkaupungin ikäihmistenneuvoston puheenjohtaja Anna-Liisa Nuutila vastaa neuvostoa ja vanhuksia koskeviin kysymyksiin.

Milloin ikäihmistenneuvosto on perustettu ja mikä sen tehtävä on?

Ugin Ikäihmistenneuvosto on perustettu vuonna 2001, ja ensimmäinen kokous oli 20.4.2001.

Neuvostoon valitaan puheenjohtaja aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakauteni puheenjohtajana on vuosina 2011–2012. Lisäksi olen aiemmin toiminut puheenjohtaja kahtena kaksivuotiskautena.

Neuvoston tehtävänä on seurata kaupungin päätöksentekoa ja eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta.

Neuvosto antaa pyydettäessä lausuntoja hallintoelimissä käsiteltäväksi ikäihmisiä koskevista asioista. Se tekee aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa ikäihmisten elinympäristöä, elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia.

Millaisia parannuksia vanhukset toivovat elämäänsä?

Aktiivisilla ikäihmisillä on toivelistalla esimerkiksi (maksuttomien) kokoontumis- ja liikuntatilojen riittävyys paikkakunnan eläkeläisyhdistysten ja -kerhojen toimintaa varten. Yhdistystoiminta, yhdessä harrastaminen ja liikkuminen tuovat iloa ja virkistystä ikäihmisen arkeen. Ne toimivat ennaltaehkäisynä pieniä kremppoja vastaan.

Iäkkäämmille henkilöille on tärkeää, että kunnalliset palvelut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla sitten, kun he tarvitsevat niitä. Tällä hetkellä kaupunkimme kotihoito sekä tavallinen palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit ovat kyenneet vastaamaan kohtuullisesti tarpeeseen.

Neuvoston toteuttaman kyselyn perusteella tarvittaisiin entistä enemmän vapaaehtoisia ystäviä erityisesti yksinään kotonaan asuville vanhuksille.

Miten te pystytte auttamaan ikäihmistä, joka on saanut huonoa palvelua?

Mikäli ikäihminen kokee saavansa huonoa palvelua, hän voi ottaa yhteyttä neuvostoon. Neuvostolla on mahdollisuus tehdä saamiensa havaintojen, valitusten ja parannusehdotusten pohjalta aloitteita tai selvityspyyntöjä kaupungin viranhaltijoille konkreettisen toimenpide-ehdotuksen muodossa.

Neuvosto järjestää vuosittain maaliskuun lopulla niin sanotun Eläkeläisparlamentin, johon kutsutaan paikkakunnan eläkeläisjärjestöjen ja -kerhojen sekä veteraanien ja sotainvalidien edustajat. Tapaamisessa pohditaan yhdessä asioita, joihin pitäisi saada korjausta. Mahdollisesti esille tulevien epäkohtien tai parannusehdotusten perusteella neuvosto tekee aloitteen kyseenomaiselle hallintokunnalle.

Millaisia muutoksia neuvoston toiminta on jo saanut aikaan?

Merkittävin saavutus on neuvoston aloitteesta vuonna 2007 alkanut vanhusneuvolatoiminta. Vanhusneuvolan toiminta-ajatuksena on olla matalan kynnyksen neuvontapaikkana, josta ikäihmisillä on helppo saada hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapalveluja.

Neuvosto on puuttunut vuosien aika moniin yksittäisiin asioihin ja epäkohtiin.

Vuonna 2010 aloitettiin neuvoston aloitteesta Ulkoiluystävätoiminta, jossa yhteistyökumppaneina ovat paikalliset eläkeläisyhdistykset vapaaehtoistyönään. Toiminta tapahtuu vanhustyön vanhainkodeissa ja palvelutalossa. Neuvosto koordinoi toimintaa ja järjestää tulevan huhtikuun aikana jo toisen ulkoiluystäväkurssin.

Viime vuoden aikana olimme vaikuttamassa yhdessä muutamien muiden tahojen kanssa kotiin kuljetetun ruuan hinnan alennuksen puolesta samoin kuin Sakunkulman päiväkeskuksen kuntosalin käyttömaksun poistamisen puolesta. Kumpikin asia korjaantui.

Senioritalon saaminen on ollut jo pidemmän aikaa neuvoston tavoitteena. Viime vuoden kesäkuusta lukien on neuvoteltu yli 55-vuotiaille tarkoitetun senioritalohankkeen toteutumisen puolesta. Tällä hetkellä olemme lähempänä tavoitetta kuin koskaan ennen. Toivottavasti hanke muuttuu todellisuudeksi.

Studio55.fi

Kuvat: Lehtikuva ja Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja