Tutkijoiden hätkähdyttävä väite: Netissä tavanneet avioparit ovat muita onnettomampia

Mistä Se Oikea löytyy? Käsikirja opastaa rakkauden metsästäjiä 8:43
KATSO MYÖS VIDEO: Mistä Se Oikea löytyy? Tiina Svensk kirjoitti oppaan rakkautta etsiville!

Moni etsii seuraa netin deittisovelluksista. Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että se ei välttämättä takaa onnea ja auvoa avioliittoon. 

Arizonan osavaltion yliopiston tekemän analyysin mukaan deittisovelluksissa tavanneet avioparit ovat onnettomampia kuin ne parit, jotka ovat löytäneet toisensa niin sanotusti tosielämässä, kertoo New York Post

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksessa tarkasteltiin 923 naimisissa olevaa yli 18-vuotiasta Yhdysvalloissa. 

Suurin piirtein puolet tutkimukseen osallistuneista oli tavannut rakkaansa nettideittimaailmassa. Loput olivat tavanneet siippansa esimerkiksi ystävien tai työn kautta tai yökerhossa.

Tutkijat yrittivät selvittää, miten pariskunnan tapaamispaikka – joko sovelluksissa tai tosielämän tilanteessa – vaikuttaa siihen, miten tyytyväisiä he ovat avioliittoonsa ja miten vakaa heidän avioliittonsa on.

Osallistujilta kysyttiin seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Kuinka hyvin puolisosi vastaa tarpeisiisi?
  • Miten tyytyväinen olet avioliittoonne?
  • Onko puolisosi koskaan vakavissaan tuonut esiin ajatusta avioerosta?

Tutkimuksen havainnot

Osallistujat, jotka tapasivat puolisonsa nettideittailun merkeissä, raportoivat enemmän "yhteiskunnallista syrjäytymistä" kuin ne, jotka tapasivat niin sanotusti offline, tutkijat kirjoittavat. 

Tuloksissa näyttää käyvän ilmi se, miten nettideittailuun Yhdysvalloissa suhtaudutaan. Jonkin toisen maan kontekstissa tutkimuksen havainnot saattaisivat olla toisenlaisia.

Tässä yhteydessä yhteiskunnallisella syrjäytymisellä tarkoitettiin sitä, miten paljon amerikkalainen yhteiskunta hylkii tietyntyyppistä tapaa löytää kumppani romanttiseen suhteeseen. 

Muiden suhtautuminen stressaa

Tutkijoiden mukaan nettideittailusta on tullut suosittua etenkin nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Toisaalta Yhdysvalloissa näytettäisiin vielä tutkimusten perusteella asetettavan suurempi arvo sille, että suhde alkaa kasvotusten kohdaten eikä virtuaaliympäristössä. Nettideittailua saatetaan kenties pitää hieman nolompana kuin kumppanin kohtaamista tosielämässä.

Arizonan yliopiston tutkimuksen mukaan stressi yhteiskunnallisesta syrjäytymisestä aiheuttaa usein netissä tavanneille kyyhkyläisille sen, että he kokevat saavansa vähemmän arvostusta verkostoiltaan. Käytännössä he eivät koe saavansa niin paljon tukea ja hyväksyntää perheeltään ja ystäviltään kuin ne parit, jotka ovat tavanneet tosielämässä.

Tutkijat kirjoittavat: "Nettitreffeillä tavanneet osallistujat raportoivat olevansa vähemmän tyytyväisiä liittoonsa ja kokivat liittonsa olevan vähemmän vakaa.”

Tutkijoiden mukaan tämä selittyi osin yhteiskunnallisella syrjäytymisellä, joka yhdistyi siihen, että tuttavaverkoston hyväksynnän koettiin olevan heikompi verrattuna niihin, jotka olivat tavanneet offline-ympäristössä.

Ilman läheisten hyväksyntää nämä netissä tavanneet parit alkavat usein menettää toivoa liittonsa tulevaisuutta kohtaan.

Tuella, jota parit saavat tai eivät saa sosiaalisista verkostoistaan, voi olla merkittäviä vaikutuksia heidän suhteensa laatuun, tutkimuksessa kirjoitetaan.

Tutkimus on osoittanut, että mitä hyväksyvämmin yksilön perhe ja läheiset suhtautuvat tämän parisuhteeseen, sitä enemmän rakkautta, tyytyväisyyttä ja sitoutumista hän kokee kumppaniaan kohtaan.

Näitä syitä havainnon taustalla voi olla

Tutkijat toivat esiin muutamia tekijöitä, jotka saattoivat vaikuttaa siihen, että digitaalisia reittejä pitkin tavanneet parit kokivat olevansa tyytymättömiä avioliittoihinsa. Näissäkin pohdinnoissa lienee syytä muistaa, että tutkimuksissa käsiteltiin nettideittailua Yhdysvaltojen kontekstissa.

Ensimmäinen tutkijoiden esittämä syy oli se, että nettitreffailun kautta toisensa tavanneet avioparit saattoivat olla nuorempia kuin puolisonsa "offline-tilassa" tavanneet.

Toisekseen saattoi olla niin, että nettideittailu on lisännyt valinnanmahdollisuuksien määrää. Se viittaisi tutkijoiden mukaan siihen, että näitä alustoja käyttävät ihmiset voivat kerätä muita enemmän treffikokemusta kuin toiset ennen puolison valintaa. 

He pohtivat, että nettideittailijat voivat hämmentyä siitä, miten paljon valinnanvaraa on. Tämä voi johtaa tyytymättömyyteen tai siihen, että ei tehdä niin hyviä ratkaisuja puolisoa valittaessa.

Tutkijat kirjoittavat myös, että netin kautta tavanneet saattoivat olla samaa sukupuolta olevia pareja tai "interracial-pariskuntia". Heidän mukaansa tällaiset suhteet saattavat kohdata enemmän ennakkoluuloja ja syrjintää kuin muut ja se saattaa tuoda lisää vettä myllyyn jo aiemmin mainitun nettideittailustigman päälle ja siten vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyyteen ja liiton vakauteen.

Nettideittailusuhde ei ole suinkaan tuhoon tuomittu!

Näiden melko ankealta kuulostavien pohdintojen jälkeen arizonalaistutkijat toteavat kuitenkin, ettei tämän perusteella kannata ajatella, että nettideittailusta alkanut suhde olisi tuhoon tuomittu.

 Päinvastoin, keskimäärin tyytyväisyys ja vakaus olivat edelleen aika korkeat riippumatta siitä, miten parit olivat tavanneet, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat toivovat, että heidän havaintonsa saavat aikaan muutosta yhteiskunnassa ja virtuaalimaailmassa.Tutkijoiden mukaan nämä havainnot voisivat esimerkiksi auttaa siinä, että suurta yleisöä valistettaisiin Yhdysvalloissa siitä, että nettideittailu on normaalia tai että tarjottaisiin käyttäjille mahdollisuuksia löytää sopivia kumppaneita laajennetuissa verkostoissaan. 

Katso myös video: Onnettomasta suhteesta toiseen miten rakkausriippuvaista voitaisiin auttaa?

Onnettomasta suhteesta toiseen – miten rakkausriippuvaista voisi auttaa? 1:49
Rakkausriippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista ihmissuhteen tavoittelua.

Lue myös:

    Uusimmat