Tutkijat löysivät tavan, joka saattaa virkistää iäkkäiden muistia

Muistisairaudet: Millaisista oireista lääkäriin? 6:07
Muistisairaiden määrä kasvaa. Videolla kerrotaan, millaisista oireista pitäisi hakeutua lääkäriin.

Kotiaskareet kuten imurointi, tiskaaminen ja ikkunoiden peseminen saattavat auttaa iäkkäitä pitämään muistinsa ja muut mielentoimintonsa vetreinä. Samalla myös fyysinen toimintakyky pysyy parempana.

Tiedot käyvät ilmi singaporelaistutkimuksesta, johon osallistui viisisataa 21–64-vuotiasta. Noin puolet osallistujista oli yli 65-vuotiaita.

Osallistujilta kyseltiin liikuntaharrastuksista ja kotiaskareista ja heille tehtiin kognitiivisia mielentoimintoja mittaavia testejä. Myös fyysistä toimintakykyä mitattiin.

Tulosten perusteella säännöllisesti kotiaskareita tekevät yli 65-vuotiaat saivat muita samanikäisiä parempia tuloksia mielentoimintoja ja fyysistä toimintakykyä mittaavissa testeissä. Tämä havaittiin sen jälkeen, kun analyysissa huomioitiin liikuntaharrastukset ja muu fyysinen aktiivisuus.

Keskittymiskykyä mittaavat testitulokset olivat keskimäärin 14 prosenttia parempia osallistujilla, jotka säännöllisesti tekivät raskaaksi luokiteltuja kotiaskareita. Kevyemmät kotiaskareet liittyivät 8–12 prosenttia parempiin tuloksiin muistitesteissä. Raskaina pidettiin esimerkiksi lattioiden tai ikkunoiden pesemistä ja kevyinä esimerkiksi tiskaamista, pyykkäämistä ja ruoanlaittoa.

Myös fyysinen toimintakyky ja tasapaino olivat kotiaskareita tekevillä parempia kuin muilla.

Tuloksista ei voi päätellä olivatko suotuisat tulokset seurausta kotiaskareista vai olivatko kotiaskareita tekevät muita terveempiä, minkä vuoksi he myös pystyivät kodinhoitoon muita paremmin. Tämän vuoksi aihetta olisi hyvä tutkia lisää.

Tutkimus julkaistiin BMJ Open -lehdessä.

Testasimme"minuuttisiivouksen"– tarvitset vain 3 minuuttia 0:37
Testasimme, kuinka siistiksi kodin saa parissa minuutissa. Katso tulos!

Copyright Duodecim 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lue myös:

    Uusimmat