Tunnetko rakkauden viisi perustekijää? Ennustavat suhteen onnistumista

Mitä tarvitaan kestävään parisuhteeseen? Seksuaali- ja parisuhdeterapeutti Jaana Tuovinen nostaa esille viisi perustekijää.

– Rakkaus ei ensisijaisesti ole tunne, vaan tapa olla läsnä. Sen onnistumisessa hyvin tärkeitä ovat psykoterapeutti David Richon kirjassaan Kuinka olla aikuinen ihmissuhteissa esiin tuomat rakkauden viisi perustekijää: huomio, hyväksyntä, arvostus, hellyys ja vapaus. Jos näitä tekijöitä kykenee antamaan itselleen ja omille perustunteilleen eli ilolle, surulle, pelolle ja aggressiolle, niitä kykenee antamaan myös puolisolle, Jaana Tuovinen sanoo.

Suhteen alussa perustekijät tulevat yleensä voimakkaan vetovoiman ansiosta luonnostaan. Parisuhteessa on kuitenkin monia kehitysvaiheita, joista kahden ensimmäisen – toistensa ja suhteessa elämisen opettelua sisältävän seurusteluvaiheen sekä voimakasta rakastumista, yhteen sulautumista ja seksuaalisuutta sisältävän symbioosivaiheen – jälkeen koittaa arki. Silloin perustekijöiden toteutumiseen täytyy panostaa tietoisemmin.

Arki alkaa itsenäistymis- ja eriytymisvaiheesta.

– Kukaanhan ei kestä huumassa elämistä loputtomiin, vaan ajan kuluessa aletaan hakea omia rajoja. Herätään siihen, että ollaankin erilaisia. Kun ideaalien odotusten ja todellisuuden välille syntyy ristiriitoja ja illuusioista joutuu luopumaan, suhteeseen tulee mukaan myös surua. Se kuuluu parisuhteeseen, eikä sitä pidä yrittää painaa pois tai yrittää ottaa vain iloa.

Itsenäistymis- ja eriytymisvaiheen jälkeen seuraa vastavuoroisuuden vaihe.

– Silloin toinen valitaan uudelleen uudelta pohjalta, hyväksytään hänet todellisena henkilönä eikä omana illuusiona. Aikuisten liitto tulee mahdolliseksi. Siinä tärkeää on taito olla eri mieltä ja ratkaista ristiriitoja. Jos parisuhteessa ei riidellä, viemäri menee niin sanotusti tukkoon.

Tässä vaiheessa omalla henkilöhistorialla on suuri merkitys.

– Kumpikin tuo suhteeseen oman lapsuuden perheen kulttuurinsa ja traumansa. On hyvä kysyä itseltään, yrittääkö ratkaista parisuhteella omia traumoja tai odottaako puolisonsa toimivan hoitajana, auttajana tai parantajana. Entä millaisen kommunikointityylin ja riitelymallin vanhemmat ovat antaneet?

Lähdettävä itsestä

Rakkauden perustekijöillä on myös vastakohtansa.

– Jos ei anna huomiota, on välinpitämätön, kuuntelematon ja etäinen. Jos ei anna hyväksyntää, pyrkii muuttamaan toista omien mieltymysten, kuvitelmien ja toiveiden mukaiseksi. Jos ei anna arvostusta, antaa usein arvostelua. Jos ei anna hellyyttä, on itsekäs ja hyväksi käyttävä. Jos ei anna vapautta, on hallitseva ja vaativa, Tuovinen selittää.

Huomioimattomuus on parien ongelmista yleisimpiä.

– Terapiaan tulee todella paljon varsinkin nuoria pareja, jotka kertovat, että kumppani roikkuu tietokoneella tai kännykällä yötä myöten. Heillä on tämän takia vaikeuksia mennä edes samaan aikaan nukkumaan. Yhtä lailla ongelmia aiheuttavat alkoholi- ja liikunta-addiktiot sekä syömishäiriöt.

– Miten sitten tulla näkyväksi toinen toisilleen? Se vaatii sitä, että on ensin näkyvä itselleen ja pitää huolta itsestään. Parisuhteen vointi riippuu hyvin paljon siitä, miten itse voi. Jos henkilö ei itse näe omaa riippuvuuttaan tai hänen taloutensa tai terveytensä ovat kuralla, niin ei auta, vaikka kuinka käveltäisiin käsi kädessä.

Tuovinen vertaa parisuhdetta paritanssiin.

– Jokaisen täytyy ensin treenata ja oppia niitä omia askeleita, kehonhallintaa ja rytmitajua ennen kuin liittää ne yhteen toisen kanssa. Ja täytyy sopia, kumpi vie missäkin tilanteessa. Toista pitää tavallaan koko ajan myötäillä, mutta samalla keskittyä itseen.

Kuinka vältetään ero ja säilytetään intohimo? Aiheesta puhuttiin Huomenta Suomessa maaliskuussa 2011. Katso video alta.

Lue myös:

    Uusimmat