Terapeutti paljastaa: Tämä on terveen parisuhteen avain

Näin parisuhde viritetään huippukuntoon 8:56
Näin viritätte suhteenne huippukuntoon!

Terapeutti kertoo Popsugar-sivustolle, että erillisyys kumppanista voi olla avain onnelliseen suhteeseen. Myös Väestöliitto muistuttaa blogissaan, että parisuhde tarvitsee erillisyyttä.

Avioliitto- ja perheterapeutti Rabiaali Ali kertoo Popsugarille, että yksi tekijä saattaa olla avain onnelliseen, terveeseen ja tyydyttävään parisuhteeseen: erillisyys.

– Terveen suhteen pääpiirre on se, että kumpikin pystyy olemaan ja myös pysymään siinä yksilönä, hän kertoo.

– Terveessä parisuhteessa on kaksi ihmistä, joilla on omat kokonaiset elämänsä. Siinä heillä on muitakin terveitä ihmissuhteita. Lisäksi terveen suhteen osapuolet ovat tasavertaisesti päättäneet jakaa elämänsä toistensa kanssa.

Muutkin ihmiset tärkeitä kuin se oma rakas

Romanttinen ihmissuhde voi tuntua elämäsi tärkeimmältä suhteelta. Silti on tärkeää pystyä seisomaan niin sanotusti omin jaloin sekä huolehtimaan muista suhteista, kuten perheenjäsenistä ja ystävistä sekä olemaan kadottamatta omaa elämäänsä.

– Ennen suhteeseen ryhtymistä jokaisen tulisi olla ihmisenä kokonainen yksilö, Ali uskoo. 

– Se tarkoittaa sitä, että sinulla on suhteita muihin ihmisiin, harrastuksia sekä henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteita. Tärkeää olisi myös pystyä tuntemaan olonsa mukavaksi yksinään ja kyetä työstämään niitä omia haasteita, jotka voivat vaikuttaa kykyyn olla täysin läsnä ja onnellinen nykyisessä parisuhteessa.

Alin mukaan paras tapa tähän on tunnistaa se, millaiset ominaisuudet ja luonteenpiirteet täydentävät juuri sinun omia ominaisuuksiasi. Esimerkiksi jos rakastat olla huomion keskipisteenä, etsi kumppani, joka ei himmennä hetkeäsi parrasvaloissa vaan kannustaa sinua.

Ali selittää tarkemmin, mitä hän täydentävillä piirteillä tarkoittaa: se ei tarkoita, että kumppanin pitäisi olla täydellinen vastakohtasi, vaan että hän voisi täydentää sinua samalla, kun antaa sinun kasvaa ihmisenä.

– Sanon asiakkailleni aina, että suhteeseen ryhtyessä toinen ihminen on ikään kuin sininen ja toinen punainen. Kun olette yhdessä, se ei tarkoita, että teistä molemmista tulisi violettia vaan teidän pitäisi mennä eteenpäin rinnakkain sinisenä ja punaisena. Ihmisen tulisi etsiä joku, joka täydentää häntä.

Samaa mieltä ollaan myös Väestöliitossa

Myös Väestöliitto kirjoittaa blogissaan, että erillisyys kuuluu rakkauteen. Onnellisessa suhteessa tarvitaan tunnetason läheisyyden lisäksi sitä, että kumpikin voi olla oma itsensä ja erillisenä yksilö.

Blogissa muistutetaan, että suhteen onnellisuuteen vaikuttaa kahdenkeskisen ajan määrän ja puhumisen lisäksi osapuolten oma henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Omat ystävät, harrastukset ja intohimot kohteet voivat tehdä hyvää parisuhteellekin. 

Yhdessä asuessakin tarvitaan hetkiä, jolloin osapuolet puuhailevat kotona yhdessä ollessaan erillään omia juttujaan. Se ei tarkoita muiden asioiden olevan kumppania tärkeämpiä, Väestöliitto muistuttaa. Jos parisuhde on turvallinen, tuntuu erillään olokin turvalliselta.

Miksi sitten jotkut tuntuvat kestävän erillisyyttä eri tavoin kuin toiset? Syy tähän piilee Väestöliiton mukaan siinä, että erillisyyden sietokyky on varhainen osa ihmisen personallisuutta, ja kyvyn kehittymiseen voi vaikuttaa moni asia, kuten kaltoinkohtelu tai liian tiukasti lapseensa takertuva vanhempi. Aikuisena tämä vaikeus olla yksin voi ilmetä esimerkiksi ahdistusherkkyytenä ja mustasukkaisuutena.

Parisuhteessa pitäisikin eriytyä

Parisuhteessa koittaa yleensä niin sanottu erillistymisvaihe parin vuoden yhdessäolon jälkeen. Silloin alkuhuuma alkaa hellittää ja kumpikin alkaa kaivata omaa yksilöllisyyttään.

Parisuhteen kehittymisen kannalta osapuolten olisi tärkeää ymmärtää, että kumppani ei ole oman persoonan jatkumo vaan erillinen ihminen. Eriytymisvaiheessa voikin tulla riitoja, mutta vähitellen siitä voidaan päästä yli, kun löydetään tapa olla yhdessä erillisinä yksilöinä.

Jos suhteessa ei ole eriydytty, voi esimerkiksi eri mieltä oleminen tuntua pelottavalta eikä siksi riitojakaan ehkä ole. Voi olla, että toinen haluaa koko ajan varmistella, että kumppani ei suutu ja tukahduttaa samalla omat tunteet ja ajatuksensa. 

Jotkut taas riitelevät niin, että kämppä raikaa, koska jatkuva yhdessäolo voi saada pinnan kiristymään. Väestöliitto kertoo blogissaan, että jatkuva puhuminen ei välttämättä tarkoita kommunikoinnin olevan hyvällä tolalla, vaan merkitsevän sitä, että kumppanista on vaikea olla erillään.

Toimimaton riippuvuus kumppanista voi näkyä myös makuuhuoneen puolella, sillä silloin seksuaalinen halu usein vähenee. Erillisyys synnyttää ikävän tunteen ja halun hakeutua toisen luo.

Väestöliitto muistuttaa, että erillisyys ei tarkoita toisen olevan tunnetasolla kylmä tai sivuuttavan kumppaninsa. Turvallinen läheisyys tekee mahdolliseksi turvallisen erillisyyden, jossa kumpikin luottaa toisen olevan edelleen siinä.

Elämänhistorialla on osaltaan vaikutus siihen, miten turvalliseksi ihminen kokee olonsa parisuhteessa. Väestöliitto suosittelee tutkailemaan, millaisia tunteita erillisyys herättää omassa mielessä.

Lue myös:

    Uusimmat