Todistajan vala historiaan - Jumala pois oikeussaleista

Jumala poistuu oikeussaleista, jos eduskunta hyväksyy hallituksen torstaina antaman lakiehdotuksen. Todistelusta annetussa lakipaketissa ehdotetaan, että todistajan valasta luovutaan. Tilalle jää vain todistajan vakuutus.

Nykyisin todistajan vala on kuultu oikeussaleissa eri puolilla maata satoja kertoja päivässä.

Todistajan vala

”Minä N. N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.”

Aikanaan oikeussaleissa oli Raamattu, jonka päälle todistajan oli laitettava kätensä valaa vannoessaan. Näin ei enää ole menetelty vuosikausiin. Raamatutkin ovat suurelta osin poistuneet oikeussaleista.

Todistajat ovat saaneet valita Jumalan kautta vannottavan valan tai kunniaan ja omatuntoon vetoavan vakuutuksen välillä.

Jos eduskunta hyväksyy lain, oikeussaleissa ei enää vannota.

- Kuultavien yhdenmukaisen kohtelun ja uskonnonvapauden kannalta voidaan pitää perusteltuna, että henkilöä kuullaan neutraalin vakuutuksen nojalla. Uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyy ajatus moniarvoisesta ja suvaitsevasta yhteiskunnasta, lakiehdotuksessa perustellaan muutosta.

Ehdotuksessa vedotaan myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka ei ole pitänyt hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa.

Todistaminen on kansalaisvelvollisuus, josta voi kieltäytyä vain erikseen määritellyissä poikkeustilanteissa.

Valehtelusta voi joutua vankilaan

Valalla tai vakuutuksella ei ole ollut sinänsä mitään eroa. Todistajan on kerrottava totuudenmukaisesti, mitä hän asiasta tietää, ja vastattava esitettyihin kysymyksiin. Väärän tiedon antaminen tai tiedon salaaminen on rangaistavissa perättömänä lausumana tuomioistuimessa.

Todistajan vakuutus lakiesityksessä: 

”Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.”

Rangaistus on enintään kolme vuotta vankeutta. Törkeässä tekomuodossa  rangaistusmaksimi on kuusi vuotta vankeutta. Teko on törkeä esimerkiksi silloin, jos todistaja aiheuttaa vaaran siitä, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen.


Lue myös:

    Uusimmat