Tiesitkö tätä? Uusi tieliikennelaki tuo muutoksen väistämissääntöihin

Liikennesäännöt pähkinänkuoressa: Näissä tilanteissa autoilija ja pyöräilijä ovat väistämisvelvollisia 0:40
Missä tilanteissa autoilijan on väistettävä pyöräilijää?

Kesäkuun alussa voimaan astuva uusi tieliikennelaki tuo mukanaan muutoksen, jonka tarkoituksena on selkeyttää väistämissääntöjä risteyksissä.

Autoilijan ja pyöräilijän väliset väistämissäännöt risteyksissä pysyvät uudessa tieliikennelaissa pääosin ennallaan.

Uutta on pyörätien jatkeen uusi merkitsemistapa sekä uusi liikennemerkki, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.

Miten risteyksissä toimitaan?

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Pyöräilijän ajaessa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin ajoneuvollakin ajavia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä on väistettävä oikealta tulevia.

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

  • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä
  • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta
  • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa (kärkikolmio, stop-merkki ja 1.6.2020 alkaen väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki)
  • pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa, kun

  • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
  • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä

Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.

Muutos pyörätien jatkeen merkitsemiseen

Uusi laki tuo tullessaan muutoksen myös pyörätien jatkeen merkitsemiseen. Nykyisellään pyörätien jatko ei kerro siitä, kuka on väistämisvalvollinen.

Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos risteävälle suunnalle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Näin ollen pyörätien jatkeen merkinnästä voi päätellä, että autoilija on velvollinen väistämään tietä ylittävää pyöräilijää.

Tienkäyttäjiltä tullaan vaatimaan valppautta pyörätien jatkeen merkintöjen kanssa, sillä uusille merkinnöille on annettu kahden vuoden siirtymäaika. Tänä aikana kaikki merkinnät eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla.

Seuraa peilejä ja käännä päätä!

Liikenneturva muistuttaa, että pyörätien jatkeita tulee näkymään, vaikka väistämistä ei olisi vielä merkitty autoilijalle.

– Erityisesti risteyksissä tarvitaan siis varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa. On seurattava peilejä ja käännettävä päätä myös kuolleen kulman tarkistamiseksi. Sekä kaksi- että nelipyöräisellä on syytä lähestyä risteystä sopivalla tilannenopeudella, jotta toisen tienkäyttäjät ennättävät tehdä tarpeelliset havainnot, Liikenneturva valistaa tiedotteessaan.

Uudessa tieliikennelaissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus ylittää tie polkemalla suojatietä pitkin. Tässäkin tapauksessa väistämisvelvollisuus määräytyy kuitenkin liikennesääntöjen ja -merkkien mukaan.

Lähde: Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat