Stop-merkin ja kärkikolmion rinnalle uusi väistämisvelvollisuutta ilmaiseva liikennemerkki: "Muistuttaa erehdyttävästi suojatien merkkiä"

Uusi liikennemerkki muuttaa autoilijan ja pyöräilijän ajojärjestystä 1:58
Uuden tieliikennelain tultua voimaan perinteisten väistämismerkkien eli kärkikolmion ja stop-merkin lisäksi väistämisvelvollisuuden autoilijalle tuo uusi liikennemerkki ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”.

Uusi tieliikennelaki tuo mukanaan uuden liikennemerkin, joka ilmaisee väistämisvelvollisuutta pyöräilijän tienylityspaikassa. Se muuttaa olennaisesti autoilijan ja pyöräilijän ajojärjestystä paikassa, jossa risteävä pyörätie ylittää ajoradan.

Pyörätien ja ajoradan risteyksessä pyöräilijä väistää autoilijaa. Tilanne muuttuu, jos autoilijalla on väistämismerkki. Uuden tieliikennelain tultua voimaan perinteisten väistämismerkkien eli kärkikolmion ja stop-merkin lisäksi väistämisvelvollisuuden autoilijalle tuo uusi liikennemerkki ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Sitä käytetään käytännössä vain korotettujen pyörätienjatkeiden yhteydessä.

– Autoilijalle oman haasteensa tuo se, että uusi väistämismerkki muistuttaa erehdyttävästi suojatien merkkiä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen huomauttaa.

Pyörätien jatkeen merkintäperuste muuttuu

Kesäkuun alusta alkaen pyörätien jatke maalataan vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä pyöräilijöitä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä tai risteyksessä on liikennevalot. Siirtymäsääntö kuitenkin mahdollistaa tästä poikkeavat merkintätavat vielä kahden vuoden ajan lain voimaantultua.

Sen enempää pyöräilijän kuin moottoriajoneuvon kuljettajan ei pidä silti jatkossakaan liiaksi luottaa tiemerkintöihin vaan muodostaa käsitys väistämisvelvollisuudestaan liikennevalojen, -merkkien ja -sääntöjen avulla.

– Seuraavan parin vuoden ajan pyörätien jatkeita ja suojateitä on vielä maalattuina miten sattuu siirtymäajan vuoksi ja esimerkiksi talvikaudella tiemerkinnät jäävät helposti näkymättömiin lumen tai jään alle, Vesalainen toteaa.

Suojatietä pitkin saa pyöräillä

Kuten tähänkin asti, pyöräilijä saa ylittää tien ajamalla myös suojatietä pitkin, kunhan ei aiheuta vaaraa eikä haittaa jalankulkijoille. Tällöin pyöräilijä on kuitenkin väistämisvelvollinen muuta liikennettä kohtaan, ellei autoilijalla ole väistämismerkkiä ennen suojatietä (siirtymäajan jälkeen tällaisissa paikoissa tulee olla maalattuna pyörätien jatke) tai kyseessä ole kääntyvä auto.

– Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, Vesalainen muistuttaa.

Lähde: Autoliitto

Lue myös:

    Uusimmat