THL:n johtava tutkija: Suomeen tarvitaan kurjistumista ehkäisevä ohjelma

Lähes kaikki hyvinvointialueet arvioivat, että aikuissosiaalityön asiakasmäärät ovat kasvaneet hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Jyväskylän yliopiston toteuttamasta hyvinvointialueille tehdystä kyselystä.

THL:n mukaan kuudella alueella on yli 70 asiakasta jokaista sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa kohden. Näihin alueisiin kuuluvat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Helsinki.

Kyselyn mukaan neljällä suuren asiakasmäärän alueella myös esimiesten tuen koetaan heikentyneen.

Asiakasmäärien kasvu ei kuitenkaan ole johtanut kaikilla alueilla työntekijää kohden laskettujen asiakasmäärien nousuun.

–  Kyselyn tulosten perusteella suurten asiakasmäärien kasaantuminen tiettyjen alueiden työntekijöille edellyttää tarkempia selvityksiä, joita hyvinvointialueiden tulisi tehdä pikaisesti, sanoo THL:n johtava tutkija Minna Kivipelto.

Kyselyn tuloksia verrattiin vuonna 2022 toteutettuun vastaavaan kyselyyn.

Heikompiosaisten tilanne heikentynyt

THL:n mukaan noin seitsemällä hyvinvointialueella aikuissosiaalityön palvelujen saaminen on heikentynyt vuodesta 2022. Kyselyyn vastanneiden arvion mukaan tilanne tulee pahenemaan entisestään.

Kyselyyn vastanneet esihenkilöt toivat avovastauksissa esiin hallitusohjelmaan kirjatut sosiaaliturvaa koskevat muutokset, joiden he uskovat lisäävän aikuissosiaalityön sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarvetta. Esihenkilöt uskovat myös asunnottomuuden ja mielenterveyden ongelmien lisääntyvän.

Kivipellon mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohella Suomeen tarvitaan kurjistumista ehkäisevä ohjelma. Sen tulisi kattaa laajasti eri hallinnonalat ja etsiä ratkaisuja heikompiosaisten tilanteiden parantamiseksi.

Lue myös:

    Uusimmat