Romuautojen maksuton vastaanotto alkaa ensi kesänä

Romuautojen maksuton vastaanotto alkaa Suomessa ensi kesänä. Uuden tuottajan vastuuseen perustuvan järjestelmän piiriin kuuluisivat kaikki romuautot riippumatta siitä, milloin ajoneuvo on rekisteröity tai poistettu rekisteristä.

Tavoitteena on ehkäistä ympäristöhaittoja sekä parantaa romuautojen jätehuoltoa ja ajoneuvojen osien kierrätystä. Järjestelmää koskevat säädösehdotukset sisältyvät ympäristöministeriön työryhmän mietintöön, joka on luovutettu ympäristöministeri Satu Hassille (vihr.).

Romuautojen jätehuoltoa koskeva laki ja sitä täydentävä asetus noudattaisivat EU:n romuajoneuvoja koskevan direktiivin vaatimuksia. Säädökset tulisivat voimaan huhtikuun alusta ja romuauton omistajalle maksuton vastaanotto alkaisi heinäkuun alusta.

Tavoitteena on saada hyödynnetyksi romuajoneuvoista tai niiden osista 85 prosenttia vuoden 2005 loppuun mennessä ja 95 prosenttia vuoteen 2014 mennessä. Nykyisin romutettavista autoista otetaan talteen noin 75 prosenttia, lähinnä metallit. Romutettavia autoja kertyy Suomessa vuosittain yli 100 000. Järjestelmällä voitaisiin vähentää myös luontoon ja takapihoille hylättyjen romuautojen määrää.

Työryhmän ehdotukset koskevat pääasiassa henkilö- ja pakettiautoja sekä eräitä muita EU:n romuautodirektiivin mainitsemia ajoneuvoja. Ehdotetut säädökset eivät koskisi Ahvenanmaan maakuntaa.

Tuottajan ja omistajan velvollisuudet

Romuajoneuvojen keräyksen, esikäsittelyn ja hyödyntämisen järjestäminen olisi tuottajan eli ajoneuvon valmistajan tai ammattimaisen maahantuojan vastuulla. Vastuu koskisi myös käytetyn ajoneuvon ammattimaista maahantuontia. Ajoneuvon omistaja olisi velvollinen toimittamaan romuajoneuvon tuottajan järjestämään keräykseeen. Keräys olisi omistajalle maksuton, mutta kuljetuksen keräyspaikalle hän saisi itse maksaa.

Keräyspaikkoja olisi kattavasti koko maassa. Lisäksi romuajoneuvoja voitaisiin viedä varastointipaikoille paikkakunnalta toiselle siirtyvillä keräysautoilla.

Tuottaja vastaisi jätehuollon kustannuksista vuosittain markkinoille tuomiensa ajoneuvojen osuuden mukaisesti. Yksityinen maahantuoja olisi velvollinen maksamaan tuottajayhteisölle ajoneuvon keskimääräisen romutushinnan, arviolta 167 euroa eli noin tuhat markkaa.

Kustannukset uusien autojen hintaan

Kaikkien romuautojen keräyksestä, esikäsittelystä ja hyödyntämisestä tuottajalle aiheutuvien kustannusten arvellaan siirtyvän uusien ajoneuvojen hintaan. Tuottajaan kohdistuvaa taloudellista rasitusta voitaisiin lieventää vuoden 2006 loppuun asti myöntämällä tuottajalle valtion budjetin rajoissa romutusavustusta. Avustus olisi noin puolet romutuskustannuksista ja tästä aiheutuisi valtiolle vuosien 2002-2006 aikana vuosittain noin 8-9 miljoonan euron eli 48-56 miljoonan markan kustannukset.

Romuautoa ei voisi poistaa rekisteristä ilman romutustodistusta, jollaisen saisi vain toimittamalla auto ympäristöluvan saaneelle vastaanottopaikalle kuten autopurkamolle. Vastaavasti auton ensirekisteröinnin ehdoksi tulisi, että romuajoneuvon jätehuoltokustannuksista on huolehdittu.

Romuautojen vastoinnille ja esikäsittelylle tulisi nykyistä tiukemmat ympäristövaatimukset, jotka sisältyvät ympäristölupaan. Uusissa ajoneuvoissa ei saisi olla vuoden 2003 heinäkuun alusta lukien ympäristölle vaarallisia raskametalleja kuten lyijyä, elohopeaa, kadmiumia eikä kuusiarvoista kromia.

Ympäristöministeriö huolehtii mietinnön jatkovalmisteluista. Lausuntojen perusteella laadittavat säädösehdotukset viimeistellään niin, että taloudelliset tukijärjestelyt voitaisiin tarvittaessa sisällyttää ensi vuoden lisäbudjettiin.

Teksti: STT-Pekka Supinen


Romuautoja kertyy

-Ensirekisteröintitietojen mukaan vuosina 1975-1999 uusia ajoneuvoja (henkilö- ja pakettiautoja) otettiin käyttöön vuosittain 100 000-150 000.

-Romutettavien ajoneuvojen keski-ikä Suomessa on noin 18 vuotta (Lähde: Moottoriajoneuvot 2000, Tilastokeskus)

-Tällä ja kahden viime vuoden kertymäarvion perusteella romuajoneuvotyöryhmä arvioi, että lähivuosina Suomessa kertyy romuajoneuvoja runsaat 100 000 vuodessa.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja