Rahapelirahoja aiempaa vähemmän: Näin ministeriö leikkaa 43 miljoonaa kulttuurista, taiteesta ja nuorisosta

Veikkaustuottojen siirtäminen budjettiin saa kannatusta tuensaajilta 2:09
Veikkaustuottojen siirto valtion budjettiin on saanut kannatusta eri tahoilta.

Valtion kompensaatiosta huolimatta rahapelivaroista maksettavia avustuksia leikataan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 43 miljoonalla eurolla, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Rahapelitoiminnasta saadun rahan määrä väheni koronaviruksen vuoksi, ja valtio joutui rahoituksella kompensoimaan vähenevää rahapottia.

Kulttuurin ja taiteen rahoitus pienenee 18,4 miljoonaa

Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavian varojen määrä laskee noin 18,4 miljoonaa euroa eli runsaan kymmenyksen kuluvaan vuoteen verrattuna.

Suurimmalla osalla rahapelivaroista rahoitettavista taiteen ja kulttuurin toimijoista rahoitustaso alenee noin 15 prosentilla.

– Sen mukaisesti vähenevät avustukset eri taiteenaloille, mediakasvatukseen, kulttuuriin osallistumiseen ja sen saavutettavuuden edistämiseen, kuntien ja alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen, kulttuurivientiin, erikoismuseoille, alan yhteisöille sekä lastenkulttuuriin ja kulttuuri-instituuteille, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Keskimääräistä vähemmän leikataan muun muassa kansallisten taidelaitosten sekä kulttuuripoliittisen tutkimussäätiö Cuporen toimintaan osoitettavaa rahoitusta, joita leikataan viisi prosenttia.

Yleisten kirjastojen kehittämiseen varattuja määrärahoja leikataan kuudella prosentilla.

Elokuvatuotantoon, käsikirjoittamiseen ja jakelun edistämiseen varattuja määrärahoja leikataan kahdeksalla prosenttia ja kulttuurilehdille kohdistettuja avustuksia yhdeksällä prosenttia.

Isoimmillaan leikkaukset ovat joillan tahoilla jopa noin 50 prosenttia.

Tällaiset leikkaukset ovat luvassa valtion taideteostoimikunnan rahoitukseen, kulttuuritilojen hankkimista, perustamiskustannuksia ja peruskorjauksia koskeviin avustuksiin, seurantalojen korjausavustuksiin ja neuvonta- ja ohjaustyöhön sekä taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoon.

Kulttuurimatkailun kehittämisavustusten sekä taiteen eri alojen opetusjärjestöjen toiminnan rahoitus laskee noin neljänneksellä. Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien tilaustuen rahoitukset on tarkoitus lopettaa kokonaan.

Nuorisotyön budjetti pienenee 4,5 miljoonalla eurolla

Nuorisotyöhön osoitettavat rahapelitoiminnan tuotot ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 4,3 miljoonaa euroa vuonna 2022. Nuorisotyön budjetti pienenee kokonaisuutena noin 4,5 miljoonaa euroa (5,5 prosenttia).

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen avustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee noin neljällä prosentilla eli noin 700 000 euroa. Saman verran leikataan paikallisen harrastustoiminnan tuista. Etsivää nuorisotyötä ei enää rahoiteta rahapelitoiminnan tuotoilla lainkaan, vaan se rahoitetaan yleisistä budjettivaroista.

Liikuntaan ja urheiluun lähes 12 miljoonan leikkaus

Liikuntaan ja urheiluun osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 11,9 miljoonaa euroa ensi vuonna. Säästöjä kerrotaan pyrityn kohdentamaan siten, että ne kohdistuisivat mahdollisimman vähän urheiluseurojen kaltaiseen toimintaan.

Suurin leikkaus ensi vuoden liikuntabudjetissa kohdistuu liikuntapaikkarakentamiseen. Myös liikunnan kansalaistoiminnan avustamiseen tarkoitetut määrärahat pienevät 2,8 miljoonaa euroa eli noin kuusi prosenttia.

Ministeriön mukaan käytännössä valtakunnallisten järjestöjen avustuksia ja seuratukia ei kuitenkaan jouduta vähentämään, koska seuratukiin pystytään käyttämään edelliseltä vuodelta siirtyvää rahoitusta.

Tieteen ja tutkimuksen edistämisestä leikataan kymmenys

Tieteen ja tutkimuksen edistämiseen osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 8,3 miljoonaa euroa, joka on kuluvaan vuoteen verrattuna lähes 11 prosenttia.

Siitä noin 40 prosenttia kohdistuu yksityisen arkistotoiminnan ja kolmannen sektorin tutkimuslaitosten saajaryhmiin ja ministeriön etenkin niille, joille veikkausvoittovarojen rahoitusosuus on ministeriön mukaan vähäinen.

Pienempiä leikkauksia kerrotaan kohdistettavan tieteen yhteisten tietojärjestelmien ylläpitämiseen.

Ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien tuki vähenee keskimäärin 8 prosenttia, Heurekan ja muiden tiedekasvatuksen edunsaajien rahoitus supistuu 7 prosenttia ja poliittisten ajatuspajojen rahoitus 5 prosenttia. Tieteellisten seurain valtuuskunnan avustus laskee 3 prosenttia.

Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen rahoitus on siirretty yleisten budjettivarojen puolelle.

Lue myös:

    Uusimmat