Peräkärry voi irrota kesken ajon – tiedätkö, mihin turvavaijeri tulee kiinnittää?

Näin toimii peräkärryavustin 3:16
Näin toimii peräkärryavustin, joka helpottaa kärryn kanssa peruuttamista.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Mihin perävaunun turvavaijeri pitää kiinnittää?

Vastaus: Monista vetokoukuista puuttuu lenkki, johon perävaunun turvavaijerin saisi tukevasti kiinnitettyä. Ongelma on ratkaistavissa varsin yksinkertaisella, edullisella ja ennen kaikkea turvallisuutta olennaisesti lisäävällä ratkaisulla. 

Perävaunuista löytyy tänä päivänä periaatteessa kahdenlaisia turvavaijereita, siitä riippuen, onko kyseessä jarruton vai jarrullinen perävaunu.

Jarruttomassa perävaunussa käytettävän vaijerin tarkoitus on estää lisävahinkoja pitämällä perävaunu omalla kaistalla, mikäli se pääsee irtoamaan vetoautosta. Lisäksi vaijeri suojaa liikkeelle lähdettäessä perävaunun sähköjohtoa ja pistoketta, jos vaunun kytkemisessä on hutiloitu, ja se irtoaa heti.  

Myös jarrullisessa perävaunussa turvavaijerilla tähdätään lisävahinkojen estämiseen. Siinä turvavaijeri kytkee perävaunun hätäjarrutuksen (seisontajarrut) päälle, jos perävaunu pääsee irtoamaan vetoautosta.

Jarruttoman perävaunun turvavaijeri

Jarruttoman perävaunun turvavaijerissa on usein vain vaijerista tehty silmukka. Koska silmukka on usein sopivasti vetokuulan kokoinen, näkee tyypillisimmin, että silmukka pujautetaan vetokuulan ympärille ennen kuin perävaunun vetopää kytketään kuulaan. Näin asennettuna turvavaijeri saattaa estää perävaunun sähköjohdon ja -pistokkeen vaurioitumisen lähdettäessä liikkeelle huolimattomasti kytketyn perävaunun kanssa. Jos perävaunu sen sijaan irtoaa vauhdissa, muljahtaa myös vaijerin lenkki mitä todennäköisimmin pois kuulan ympäriltä ja perävaunu karkaa omille teilleen. 

Suosittelenkin asentamaan jarruttoman perävaunun turvavaijerin lenkkiin jousihaan, jonka avulla lenkin saa kiinnitettyä auton vetokoukusta mahdollisesti löytyvään vaijerin kiinnityspisteeseen. Mikäli tällaista, riittävän tukevaa, kiinnityspistettä ei koukussa ole, kannattaa koukkuun kiinnittää sakkeli, johon turvavaijerin voi liittää samaisella jousihaalla. Periaatteessa jousihaan voi myös jättää pois välistä ja asentaa turvavaijerin suoraan sakkelin avulla kiinni vetokuulaan. Tällöin tarvitaan työkalua sekä perävaunua kytkettäessä että irrotettaessa ja aikaa kuluu muutamia kymmeniä sekunteja enemmän. 

Vetokoukun muoto ja paksuus määrittelevät tarvittavan sakkelin suuruuden ja paikan. Lähes jokaiseen koukkumalliin uskoisin löytyvän sopivan ratkaisun – ja vain muutamalla eurolla.

Jarrullisen perävaunun turvavaijeri

Jarrullisen perävaunun turvavaijerissa jousihaka on yleensä kiinni jo valmiina, joten se on helppo kytkeä vastaavasti joko sille tarkoitettuun kiinnityspisteeseen tai vetokoukkuun asennettuun sakkeliin. Pelkästään vetokuulan ympärille ei jarrullisenkaan perävaunun turvavaijeria pidä kietaista, koska näin toimittaessa on aina olemassa riski, että myös turvavaijeri irtoaa vaunun irrotessa kuulasta eikä näin ollen kytke perävaunun jarruja päälle suunnitellusti.

Osassa jarrullisia perävaunuja on turvavaijeri jätetty tarpeettoman pitkäksi, jolloin se helposti laahaa maata. Maata laahatessaan vaijeri kuluu, haurastuu ja lopulta katkeaa. Vaijeria ei kuitenkaan pidä kieputtaa perävaunun vetopään ympärille sen ”lyhentämistarkoituksessa”.

Mikäli näin toimii, perävaunun irrotessa vaijeriin kohdistuva veto tulee vetopään ja auton välille sen sijaan, että välittyisi suunnitellusti perävaunun seisontajarrukahvaan saakka. Tällöin hätäjarrutustoiminto ei kytkeydykään suunnitellusti. Mikäli vaijeri on liian pitkä, on järkevintä vaihtaa se kokonaan uuteen, lyhyempään versioon.

Huolellisuus ja tarkastukset ovat tärkeitä

Perävaunun irtoaminen on mahdollista, mikäli se kytketään huolimattomasti. Myös vetopään osien kuluminen saattaa aiheuttaa sen, että vetokuula luiskahtaa pois vetopään käpälien välistä. 

Perävaunun vetopään lukittuminen auton vetokuulaan on syytä tarkastaa silmämääräisesti lukituskahvan asennosta sekä mahdollisesta lukittumismerkistä. Perävaunua kytkettäessä kannattaa myös kuunnella vetopäästä kuuluvaa ääntä lukittumishetkellä. Yleensä tavallisuudesta poikkeava ääni kielii siitä, ettei vetopää ole lukittunut kuulaan kunnolla. 

Aina lopuksi on ehdottoman tärkeää vielä varmistaa vetopään lukittuminen nostamalla vetoaisasta ylöspäin. Varmistus on syytä tehdä aina myös tauon jälkeen, mahdollisen ilkivallan poissulkemiseksi. Vetopään lukitseminen riippulukolla tai avaimella estää ilkivaltaa tehokkaasti. 

Kun vetopään lukittumista vetokuulaan tarkastaa aisasta nostamalla, pystyy samalla arvioimaan vetokuulan ja vetopään mahdollista väljyyttä. Vetopään lukituskäpälät saattavat kulua suhteellisen nopeastikin – varsinkin, jos telillä varustetun perävaunun vetoaisa aiheuttaa vääntöä ollessaan selkeästi alempana kuin korkeahkon vetoauton vetokuula. 

Perävaunun irtoaminen vetoautosta on mahdollinen myös niin, että koko vetokoukku irtoaa autosta. Tällöin ei koukkuun kiinnitetty turvavaijerikaan enää auta. 

Irrotettavien koukkujen kohdalla tulisikin muistaa irrottaa koukku säännöllisesti; käyttää asianmukaisia suojatulppia, kun koukku ei ole kytkettynä, sekä huoltaa koukun kiinnitysmekanismi säännöllisesti. Koukkuhuoltoa ei välttämättä tehdä automaattisesti määräaikaishuollon yhteydessä vaan se on muistettava tilata erikseen. Irrotettava vetokoukku on aina kiinnitettävä paikalleen erityisen huolellisesti, täsmälleen sen käyttöohjeessa ohjeistetulla tavalla. 

Myös kiinteät koukut saattavat irrota esimerkiksi ruostevaurioiden vuoksi. Näiden säännöllinen tarkastaminen on turvallisuuden takaamiseksi myös erittäin olennaista.

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat