Parisuhdeterapeutti: Tällainen suhde toimii – tällainen ei!

Mitä parisuhteelta vaaditaan, jotta se kestäisi vuodesta toiseen? Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Ranta kertoo, mitkä ovat toimivan parisuhteen ainekset.

Parisuhdeterapeutti Teija-Liisa Rannan kokemusten mukaan toimivassa avioliitossa sekä tunnetaidot että vuorovaikutustaidot toimivat.

– Vuorovaikutustaidot eivät tarkoita sitä, että kokoajan pitäisi puhua, vaan lähinnä sitä, miten olemme läsnä. On tärkeää miten me otamme toisen vastaan parisuhteessa, miten toinen pysähtyy ja kuuntelee kumppania ja miten rakkaus näytetään tekoina, Ranta sanoo.

Ranta kertoo, että hän törmää parisuhdeterapiassa ihmisiin, joilla on hyvä suhde, mutta joilla on suhteessa yksi kohta, joka tuottaa paljon ongelmia. Rannan mukaan tällaisessa hyvässä suhteessa on Me-henki, jolloin kumppanit voivat luottaa siihen, että he saavat vaikeassa tilanteessa saadaan apua toiselta.

Rannan mukaan parisuhde voi toimia, vaikka parilla ei olisikaan kovin paljon yhteisiä mielenkiinnon kohteita.

– Lähtökohtaisesti kuitenkin parisuhteessa on kyse kummankin omasta persoonasta ja kyvystä rakastaa itseään. Kun tuntee itsensä ja rakastaa itseään, pystyy myös rakastamaan toista. Jos parisuhde ei toimi, on peiliin katsomisen paikka.

– Joillakin pariskunnilla on paljon omia menoja. Silti yhteinen koti, läsnäolo, ajatusten- ja tunteiden kertominen toiselle on se turvapaikka, josta saa energiaa ja jossa on hyvä olla.

Joskus parisuhteessa ollaan kuitenkin sellaisessa pisteessä, että on aika luovuttaa.

– Jos elämä tuntuu kärsimykseltä, eikä suhteesta saa mitään irti ja kaikki on jo tehty suhteen eteen, pitää miettiä, olisiko parempi olla yksin yksin kuin yksin yhdessä.

Ranta sanoo, että eroaminen on aina vaikeaa ja kaiken ikäisille ihmisille jo eron puheeksi ottaminen voi olla haasteellista, jos suhteessa ei olla totuttu puhumaan vaikeista asioista.

– Toisinaan ajattelen, että turhankin paljon pelätään vastuun ottamista omasta elämästä ja eletään "kärsimystarinoita", joissa kumppania jatkuvasti moititaan ja itse jäädään uhrin rooliin. Vaikeat päätökset vaativat rohkeutta.

Lue myös:

    Uusimmat