Painaako mieltä? Kirjoita kirkolle kirje – vastaus parissa viikossa

Palveleva kirje on kirkon uusin keskusteluapukanava. Yhteydenpito keskusteluapua tarvitsevan ja sitä tarjoavan välillä tapahtuu kirjeitse. Kirje on edullinen ja helposti saatavilla oleva sielunhoidon muoto.

Palvelevan kirjeen lisäksi kirkon keskusteluapukokonaisuudessa mukana ovat edelleen Palveleva puhelin, Palveleva netti sekä Palveleva chat.

– Kirjoittamisen avulla avautuu usein uusia näkökulmia, saa selkeyttä mieltä vaivaaviin asioihin sekä tilaa ajatusten kokoamiseen. Käsin kirjoittaminen on toisenlaista kuin näppäimistöllä kirjoittaminen, kirkon keskusteluapua koordinoiva asiantuntija Titi Gävert muistuttaa.

Idea kirjepalveluun tuli Saksan luterilaisesta kirkosta. Saksassa kirjepalvelu on toiminut jo jonkin aikaa. Palveleva puhelin on kansainvälisen puhelin- ja verkkoauttajien IFOTES-liiton jäsen.

Avuntarvitsija voi kirjoittaa mieltä painavista asioista ja lähettää sen postissa osoitteella

Palveleva kirje
PL 210
00131 Helsinki

Kirjeeseen vastaa henkilökohtaisesti vaitiolovelvollinen kirjepäivystäjä, joko kirkon työntekijä tai koulutettu vapaaehtoinen. Palvelun arvoina ovat luottamuksellisuus ja suvaitsevaisuus.

Kirjepalvelu on osa Palvelevan puhelimen toimintaa, ja se toimii Palvelevan puhelimen eettisten periaatteiden mukaisesti. Kirjeeseen vastataan parin viikon sisällä.

Lähde: Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kuva: All Over Press

Lue myös:

    Uusimmat