Onko lapsellasi univaikeuksia? Ongelmat voivat vaarantaa tunne-elämän kehityksen

Pienten lasten uniongelmat voivat haitata lapsen kehitystä. Hoitamattomat uniongelmat myös jatkuvat usein pitkälle kouluikään asti.

Psykologian maisteri Petteri Simola tutkii tuoreessa väitöskirjassaan alle kouluikäisten lasten unihäiriöitä. Väitöskirjasta selviää, että erityisesti pitkäkestoisina pienten lasten uniongelmat voivat haitata lapsen aivotoiminnan, käyttäytymisen ja sosioemotionaalisen säätelyn kehitystä.

Uniongelmat ovat hyvin yleisiä alle kouluikäisillä lapsilla. Yli puolella tutkimukseen osallistuneilla 3-6 -vuotiailla lapsilla esiintyi vanhempien mukaan jonkinlaisia uniongelmia. Suurin osa vaikeuksista oli kuitenkin lieviä. Tällaisia lieviä, havaittuja ongelmia olivat muun muassa nukkumaan menemisen vastustaminen ja nukahtamisvaikeudet. Myös hampaiden narskuttaminen, kuorsaaminen ja unissaan puhuminen olivat yleisiä ongelmia lapsilla.

Uniongelmat alkavat harvoin vasta kouluiässä

Merkittävä ja huolestuttava löydös oli, että reilulla kolmanneksella 3-6-vuotiaista lapsista, joilla esiintyi uniongelmia alle kouluikäisinä, esiintyi uniongelmia vielä kouluiässäkin. Erityisesti näillä lapsilla oli erittäin suuri riski tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien esiintymiseen univaikeuksien rinnalla.

Sen sijaan tutkimuksen mukaan vain harvalla lapsella uniongelmia alkoi esiintyä vasta kouluiässä.

Simolan mukaan alle kouluikäisten lasten uniongelmat ovat merkittävä haaste lasten hyvinvoinnille ja kehitykselle. Varhaislapsuuden uniongelmien tunnistamista ja hoitamista tulisi kehittää entisestään.

Lähde: STT

Lue myös:

    Uusimmat