Onko lapsella menossa kyselyikä? Tällaisia kirjoja tiedonjanoiselle kannattaa lukea – kauaskantoisia hyötyjä

Lukutaito rapautuu - mikä avuksi? 8:45
Mistä apu suomalaisten lukutaidon rapautumiseen? Katso keskustelu videolta.

Kyselyiässä oleva lapsi saattaa riipiä vanhempansa hermoja kysymystulvallaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan syy-seuraussuhteita selittävät kirjat voivat auttaa tyydyttämään lapsen uteliaisuutta ja samalla kannustaa heitä lukemaan.

Mitä, miksi, missä? Kun lapsi oppii puhumaan, alkaa hän samalla tyydyttämään oppimisen haluaan kyselemällä asioita. Vaikka kysymysten virta tuntuisi vanhemmasta loputtomalta, on niihin tärkeää vastata.

Apua tiedonjanoon voi etsiä myös kirjallisuudesta. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan erityisesti syy-seuraussuhteita sisältävät kirjat ovat lapsille mieleen.

Lapset haluavat ymmärtää, miten maailma toimii

Tutkimukseen osallistui 48 lasta, jotka olivat iältään 3–4-vuotiaita. Aikuinen luki lapsille kahta erilaista, mutta samantyyppistä eläinaiheista satukirjaa. 

Toinen kirjoista sisälsi enemmän kausaalista selittämistä ja kertoi, miksi eläimet käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Toinen kirja sisälsi vain vähän selitettyjä syy-seuraussuhteita ja vain kuvaili eläinten ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

Jälkikäteen lapsilta kysyttiin, kummasta kirjasta he pitivät enemmän. Lapset näyttivät suosivan kirjaa, joka sisälsi paljon kausaalista tietoa. 

– Uskomme, että tulos voi olla seurausta lasten luontaisesta halusta oppia ymmärtämään, miten maailma toimii, tohtoriopiskelija Margaret Shavlik Vanderbiltin yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Tutkimus julkaistiin Frontiers in Psychology -tiedelehdessä.

Lukuhetkellä monia hyviä puolia

Syy-seuraussuhteita selittävien kirjojen lukeminen lapsen kanssa voi paitsi auttaa tyydyttämään pienen ihmisen loputonta tiedonjanoa, myös sytyttää mahdollisen kiinnostuksen kirjallisuuteen. Lukeminen puolestaan edistää lapsen kielellisiä kykyjä ja valmistaa häntä koulumaailmaan. Aiemmissa tutkimuksissa kirjojen lukeminen on yhdistetty parempaan koulumenestykseen ja sosiaaliseen älykkyyteen.

Parasta on, jos lapsi saa osallistua lukuhetkeen. Vanhemman olisi hyvä kannustaa lasta kysymään ja keskustelemaan kirjasta sen lukemisen aikana. Se auttaa lasta ymmärtämään asioita entistä paremmin. Uteliaisuuden ruokkiminen lapsena voi myös vaikuttaa siihen, miten maailman näkee aikuisena. Halu ymmärtää maailmaa ei katoa vaan vahvistuu. 

On hyvä muistaa, ettei lukuhetki ole vain lapsen sivistämistä varten. Se on myös tilaisuus vahvistaa vanhemman ja lapsen suhdetta.

Lue myös:

    Uusimmat