Oikeuskansleri: Hallituksen käännytyslaki tarvitsee useita täsmennyksiä

Hallitus esittää poikkeuslakia itärajan tilanteen turvaamiseksi – tätä se tarkoittaa 4:07
Hallitus esittää poikkeuslakia itärajan tilanteen turvaamiseksi – tätä se tarkoittaa

Hallituksen kaavailema lakiesitys niin sanotusta käännytyslaista tarvitsee useita täsmennyksiä, katsoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti lausunnossaan. Luonnos laista lähetettiin lausuntokierrokselle viime viikon perjantaina, ja lausuntokierroksen vastausaika päättyy tulevana maanantaina.

Lain on tarkoitus mahdollistaa maahanpääsyn estäminen ilman oikeutta turvapaikanhakuun esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä käyttäisi mahdollisia turvapaikanhakijoita Suomen painostamiseen.

– Nyt esitetyt keinot ovat jännitteisessä suhteessa ja osin ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Siksi niihin turvautuminen perustuslain säätämisjärjestyksessä on mahdollista vain ja ainoastaan jos kansalliseen turvallisuuteen tai Suomen itsemääräämisoikeuteen kohdistuu vakava uhka, Pöysti sanoo lausunnossa.

"Nyt esitetyt keinot ovat jännitteisessä suhteessa ja osin ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa."

Lausunnon mukaan näiden toimivaltuuksien käyttöönottamisen kynnyksen on oltava hyvin korkealla ja tilanteen sellainen, jossa muut keinot eivät toimi. Esitysluonnoksesta ei kuitenkaan riittävästi avaudu se, millainen tuo kynnys olisi, joten sitä pitää oikeuskanslerin mukaan vielä selkeyttää ja vahvistaa.

Mielivalta ei voi vallita

Lausunnossa myös katsotaan, että esitystä tehdessä on arvioitava, muodostuuko päätöksiä tekevän rajavartijan harkintavalta liian suureksi mielivallan kiellon kannalta. Tässä on kyse siitä, antaako laki rajavartijoille riittävästi osviittaa ja ohjausta maahanpääsyn estämispäätösten tekemiseen, jotta ihmisten kohtelu ei vaihtelisi mielivaltaisesti. Myös rajavartijoiden oman oikeusturvan kannalta lain pitäisi olla niin täsmällinen, että he voivat tehdä päätöksiä sen nojalla.

Myös lain perustelut kaipaisivat oikeuskanslerin mukaan viilausta. Luonnoksen mukaan lain tavoitteena on torjua Suomeen kohdistettavaa painostamista ja vahvistaa rajaturvallisuutta, mutta oikeuskanslerin mukaan perusteluissa ei määritellä, mitä painostamisella tarkoitetaan tai miten turvapaikkahakemusten vastaanottamisen rajoittaminen vahvistaisi rajaturvallisuutta.

Oikeuskanslerin lausunnosta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Lue myös:

    Uusimmat