Tällainen on uusi käännytyslaki – Rantanen: "Hallitus tietoinen jännitteistä"

Tällainen on uusi käännytyslaki – Rantanen: "Hallitus tietoinen jännitteistä" 40:31
Katso hallituksen tiedotustilaisuus.

Hallitus on antanut esityksen uudesta rajaturvallisuuslaista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.), sisäministeri Mari Rantanen (ps.), hallitusneuvos Sanna Palo sisäministeriön rajavartio-osastolta sekä Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen kertoivat hallituksen esityksestä aamupäivällä tiedotustilaisuudessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Tiedotustilaisuuden puheenvuoroista voi lukea tekstimuodossa alta:

9.45: Tiedotustilaisuus on päättynyt.

9.44: Sisäministeri Rantasen mukaan laki säädetään varalle työkalupakkiin viranomaisten mahdollista arviota varten.

– Lain käyttöön ottaminen ja aktivointi eivät ole itsetarkoitus.

9.42: Sisäministeri Rantasen mukaan lainsäädännöstä ei voi vetää yhtäläisyysmerkkejä rajan avaamiseen. Rajan avaamista arvioidaan viranomaistiedon pohjalta.

9.40: Pääministeri Orpo sanoo olevansa optimistinen, että laki saadaan hyväksyttyä.

9.38: Sisäministeri Rantasen mukaan lain tarkoitus on estää maahan pääsy tai poistaa henkilöt maasta ja ohjata hakemaan turvapaikkaa sieltä, missä on auki olevat rajanylityspisteet, ellei henkilöillä ole poikkeusperusteita.

9.34: Rajavartiolaitoksen Hassisen mukaan Rajavartiolaitoksella on tieto, että Luoteis-Venäjän alueella on suuri lukumäärä kolmansista maista viime vuoden syksyllä tulleita henkilöitä. Hänen mukaansa vaikea tilanne Suomen valtakunnan rajalle voi syntyä nopeasti.

9.32: Rajavartiolaitoksen mukaan poikkeuslaille on ehdoton tarve, koske tilanne ja riskitaso ovat hyvin korkeat, kertoo Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen.

9.31: Orpon mukaan päätöksenteossa informoidaan eduskunnan oleellisia valiokuntia, kuten ulkoasianvaliokuntaa, hallintovaliokuntaa ja puolustusvaliokuntaa.

9.30: Palon mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden arviointiin on Rajavartiolaitoksella erinomainen koulutus. Arviointi on tarkoitus toteuttaa vuorovaikutustilanteessa "sopivassa tilassa".

9.28: Palon mukaan lakia voidaan soveltaa sen jälkeen, kun viranomaiset ovat tuottaneet kattavan tiedon tilanteen vakavuudesta ja Suomeen kohdistuneesta uhasta. Tällä hetkellä tällaista arviota ei ole tehty.

9.24: Palon mukaan päätös voitaisiin tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan, mutta se voitaisiin tarvittaessa uusia. Päätös koskisi vain osaa valtakunnan rajasta. Päätös voitaisiin tehdä myös ennakoivasti viranomaistiedon pohjalta.

9.22: Palon mukaan lain soveltamiskynnys olisi korkea. Edellytyksenä olisi tieto tai perusteltu epäily siitä, että taustalla olisi vieras valtio, joka pyrkii vaikuttamaan Suomeen. Ja vaikutus olisi niin vakavaa, että se vakavasti vaarantaa Suomen täysivaltaisuutta tai kansallista turvallisuutta.

9.21: Hallitusneuvos Palon mukaan laissa säädettäisiin toimivaltuuksista rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista tilanteissa, joissa vieras valtio pyrkii painostamaan Suomea maahantulijoita hyväksikäyttämällä. Lakia ei sovellettaisi muihin maahanmuuttotilanteisiin.

9.17: Rantasen mukaan hallitus on tietoinen, että esityksessä on eräitä jännitteitä perustuslain, EU-oikeuden ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Rantasen mukaan hallituksen on voitava tuoda eduskunnan käsittelyyn sellaisia esityksiä, joita ovat välttämättömiä Suomen kansallisen turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden suojaamiseksi.

9.16: Laki olisi luonteeltaan väliaikainen, ja sen voimassaoloajaksi esitetään yhtä vuotta voimaantuloajasta.

9.15: Rantasen mukaan päätöksessä tarkoitetulla alueella vaikuttamisen välineenä olevan henkilön maahantulo estettäisiin. Maahan jo saapunut henkilö poistettaisiin maasta ja hänet ohjattaisiin paikkaan, jossa kansainvälisen suojelun hakemuksia otetaan vastaan. Poikkeuksena olisivat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt.

9.13: Laissa esitetään, että valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten rajoittamista osalla Suomen valtakunnanrajaa tai sen välttämättömässä läheisyydessä. Tälle asetettaisiin tiukat kriteerit, joiden täyttyminen tulisi todeta valtioneuvoston ja presidentin yhteistoiminnassa.

9.10: Rantasen mukaan on hyvä varautua ajoissa nähtävissä oleviin uhkiin, minkä vuoksi hallitus on antanut uuden esityksen.

– Me varaudumme vaikeampaan tilanteeseen.

9.08: Sisäministeri Rantasen mukaan hallituksen aiemmin tekemät toimet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi.

9.06: Suomen ratkaisua seurataan Euroopassa Orpon mukaan tarkasti.

9.05: Välineellistettyyn maahantuloon liittyvät kysymykset ovat Orpon mukaan vaikeita.

9.04: Pääministeri Orpon mukaan välineellistettyjä maahantulijoita ei ole näkynyt Suomen rajoilla.

Hallitus viilannut luonnosta

Hallitus on viilannut luonnosta oikeuskanslerin ennakkotarkastuksessa viime viikolla esittämien huomioiden pohjalta.

Oikeuskansleri katsoi, että lakiehdotus oli edelleen eräiltä osin ongelmallinen Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja EU-oikeuden kannalta, joskin se oli aiemmasta versiosta parantunut.

Pääministeri Orpo on kertonut, että oikeuskanslerin näkökulmat otetaan suurelta osin huomioon, mutta lain vaikutus ei saa heiketä.

Poikkeuslaki tarkoittaa, että esityksellä pitää olla eduskunnassa viiden kuudesosan tuki, jotta se voitaisiin säätää kiireellisessä järjestyksessä.

Orpo on painottanut perustuslakivaliokunnan kannan lakiesitykseen olevan aivan oleellisessa roolissa, kun esitystä käsitellään eduskunnassa.

Lailla halutaan estää maahanpääsy Suomeen ilman oikeutta turvapaikanhakuun, elleivät maahan pyrkivät henkilöt ole esimerkiksi erityisen haavoittuvassa asemassa.

Sitä voisi soveltaa esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä käyttäisi mahdollisia turvapaikanhakijoita Suomen painostamiseen.

Lausunnoilla olleen luonnoksen mukaan päätös voitaisiin tehdä vain rajatulle osalle Suomen valtakunnanrajaa ja sen läheisyyttä ja enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Rajaa voisi avata

Orpo kertoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla, että käännytyslain hyväksymisen jälkeen rajaliikenne voitaisiin avata jollakin tapaa.

Tilanne arvioidaan yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa.

Orpo kuitenkin painotti, ettei laajamittaiseen rajan avaamiseen voi lähteä nopeasti.

Hänen mukaansa Venäjällä Suomen rajan lähialueilla on edelleen tuhansia henkilöitä, jotka odottavat mahdollisuutta pyrkiä Suomeen.

–  On kaikki syy olettaa, että jos avaisimme raja-aseman, sinne tulisi väkeä melko varmasti. Sen lisäksi maastorajoihin kohdistuu suurta epävarmuutta.

Suomea sitoo muun muassa palautuskielto, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Oikeuskansleri peräänkuulutti lakiluonnokseen muutoksia muun muassa rajavartijan tehtävien selkiyttämiseksi.

Orpo on todennut lakiesityksen kiperimpiä kysymyksiä olevan, miten painotetaan kansallista turvallisuutta ja oikeutta hakea turvapaikkaa ja miten rajavartijat maastorajalla toimivat.

Lue myös:

    Uusimmat