Oikeuskansleri edellyttää yhä useita muutoksia käännytyslakiin

Oikeuskansleri edellyttää yhä useita muutoksia hallituksen ehdotukseen niin sanotuksi käännytyslaiksi. Vaihtoehtoisesti hän peräänkuuluttaa seikkaperäisiä perusteluja, miksi muutoksia ei tehdä. Oikeuskansleri katsoo ennakkotarkastuksessaan, että ehdotus on edelleen eräiltä keskeisiltä osin ongelmallinen Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja EU-oikeuden kannalta.

Se on hänen mukaansa kuitenkin parantunut lausuntokierroksella olleesta versiosta.

Käännytyslaiksi kutsutulla poikkeuslailla halutaan estää tietyissä tilanteissa ihmisten maahanpääsy Suomeen ilman oikeutta turvapaikanhakuun rajalla ja sen läheisyydessä, elleivät he ole esimerkiksi erityisen haavoittuvassa asemassa. Rajan ylittäneet käännytettäisiin pois Suomesta.

Oikeuskanslerin mukaan ehdotus on yhä ristiriidassa esimerkiksi palautuskiellon kanssa, joskin ristiriita on lieventynyt. 

Hän peräänkuuluttaa muutosta muun muassa siihen, milloin rajavartijan tulisi siirtää maahan pyrkijä sopivaan paikkaan sen selvittämiseksi, onko tämän oikeuksien turvaamiseksi kuitenkin tarpeen ottaa kansainvälisen suojelun hakemus vastaan.

– Palautuskiellon noudattamisen kannalta parempi olisi, jos kriteeri olisi väljempi eli menettely olisi mahdollinen, kun se on tarpeen maahan pyrkijän oikeuksien turvaamisen tai rajaturvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden tehokkaan suojaamisen kannalta tai soveltamiseen liittyvien toiminnallisten seikkojen ja olosuhteiden sitä vaatiessa, oikeuskansleri toteaa.

Palautuskiellon mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Laissa tulisi oikeuskanslerin näkemyksen mukaan ilmetä selvemmin myös se, että Venäjä on todennäköisesti turvallinen maa osalle Suomeen pyrkijöistä.

Korkean kynnyksen takana

Oikeuskansleri perää myös muun muassa harkittavaksi vielä mahdollisuutta erikseen säädettyyn kantelumenettelyyn tai oikaisuvaatimukseen tai vähintään perusteluja, miksei sellaista mahdollisuutta ole hallituksen esitykseen otettu.

Hän edellyttää esitykseen myös selvyyttä siihen, milloin maahanpääsy ulkorajalla evättäisiin Schengen-rajasääntöjen perusteella ja milloin käännytyslain perusteella.

Käännytyslakia käytettäisiin vain poikkeuksellisessa tilanteessa ja sen soveltaminen olisi maantieteellisesti ja ajallisesti rajattua sekä erittäin korkean kynnyksen takana.

Hallitus parantelee lakiehdotusta vielä oikeuskanslerin edellyttämien muutosten pohjalta. Tavoitteena on antaa esitys ensi viikolla eduskuntaan.

Lue myös:

    Uusimmat