Nordea: Asunnot ovat nyt halvimmillaan, mutta eivät kauaa

Asuntokauppa piristymässä 2:35
Uutisoimme huhtikuussa asuntokaupan piristymisestä.

Rakentamisen sikasykli on hiljalleen kääntymässä.

Nordea ennakoi, että asuntojen hinnat palautuvat hitaasti nykyisestä kuopastaan. Pohja saavutettaneen kuluvalla vuosineljänneksellä, minkä jälkeen hintojen odotetaan lähtevän loivaan nousuun. Nordean mukaan ensi vuodelle on odotettavissa noin kahden prosentin nousua.

Nopeampaa asuntojen kallistumista patoaa kuitenkin suuri asuntojen tarjonta, korkeahkot korot suhteessa velkatasoihin ja kuluttajien edelleen heikko ostovoima ja luottamus.

Historiassa asuntojen hinnat ovat lähteneet nousuun, kun kauppamäärät ovat nousseet yli 4 500 kauppaan kuukaudessa, mutta tätä tasoa ei ole vielä saavutettu. Kuluttajien luottamus ja kiinnostus lähteä asuntokaupoille ovat edelleen matalalla tasolla, ja huhtikuun alustavien tietojen mukaan vanhojen asuntojen hinnat laskivat koko maan tasolla neljän prosentin tahtia verrattuna viime vuoteen.

Nykyinen asuntohintojen laskusykli on syvempi kuin finanssikriisistä alkanut, mutta loivempi kuin 1990-luvun lamassa. Asuntojen reaalihinnat ovat pääkaupunkiseudulla pudonneet reilusti viimeisen kahden vuoden aikana ja ovat nyt samalla tasolla kun finanssikriisin pohjilla vuonna 2009, Nordea laskee.

Piristystä odotetaan Euroopan keskuspankin (EKP) ensi viikolla todennäköisesti tehtävästä koronlaskusta. Nordea ennakoi, että EKP laskee ohjauskorkoja kaikkiaan 1,75 prosenttiyksiköllä seuraavan puolentoista vuoden aikana nykyisestä neljästä prosentista.

Pula myytävästä voi iskeä 2026

Asuntomarkkinoita heiluttelee parhaillaan uudisrakentamisen lama, joka näkyy siinä että asuinrakentamiseen haettujen rakennuslupien määrä on romahtanut. Kappalemäärä oli alkuvuonna 50 prosenttia matalammalla kuin vuosi sitten ja 70 prosenttia alempi kuin kaksi vuotta sitten.

Samalla valmistuneiden asuntojen määrä on kääntynyt selvään laskuun. Ensimmäisellä neljänneksellä valmistui vain 5 400 uutta asuntoa, kun vuosi sitten uusia asuntoja valmistui 10 400. Samalla kun valmistuvien asuntojen määrä vähenee, jatkuu väestönkasvu kasvukeskuksiin vilkkaana. Se tarkoittaa, että asuntomarkkinoiden ylitarjonta alkaa purkautua.

Nordean arvion mukaan asuntopulasta ei voida puhua missään päin Suomea, mutta asuntomarkkinan niin sanottu sikasykli on hiljalleen kääntymässä. Sikasykliksi kutsutaan ilmiötä, jolloin markkinoille tulee nousevien hintojen aikaan liikaa tarjontaa, minkä seurauksena hinta romahtaa. Seuraavassa vaiheessa markkinoille tulee pulaa, hinnat nousevat uudelleen ja kierros alkaa alusta.

Tilanne, jossa asuntoja ei ole riittävästi tarjolla suhteessa kysyntään, ei Nordean mukaan ole vielä lähellä. Ensi vuoden jälkeen tilanne voi olla toinen.

– Sikäli kun asuntoaloitukset pysyvät matalalla tasolla vielä ensi vuoteen, voidaan vuonna 2026 nähdä jo voimakasta hintojen nousua, Nordea arvioi.

Lue myös:

    Uusimmat