Nämä piirteet paljastavat sosiaalisen älykkyyden

Yksi ihmisen älykkyyden osa-alueista on sosiaalinen älykkyys. Se on ominaisuus, jota saavuttaa usein vain oppimalla.

Sosiaalinen älykkyys kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sitä opitaan onnistumisten sekä epäonnistumisten kautta. Kutsutaanpa sosiaalista älykkyyttä myös tahdikkuudeksi tai maalaisjärjeksi. Psychology Today -sivusto listasi sosiaalisen älykkyyden elementtejä.

Verbaalinen lahjakkuus ja keskustelutaidot

Sosiaalisesti älykkäällä on hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Hän on usein juhlissa tai tapahtumissa se, joka pistetään positiivisesti merkille. Tällainen ihminen pystyy keskustelemaan monien erilaisten ihmisten kanssa – hän on tahdikas ja osaa puhua tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Sosiaalisten roolien, sääntöjen ja koodien hallinta

Sosiaalisesti älykäs ihminen toimii taitavasti erilaisissa sosiaalisissa rooleissa. Yleensä hän hallitsee mainiosti sekä muodolliset että epämuodolliset tilanteet ja ymmärtää nopeasti, kuinka missäkin tilanteessa käyttäytyä. Heillä onkin yleensä helppo ja itsevarma olo hyvin erilaisten ihmisten kanssa. 

Hyvä kuuntelutaito

Usein sosiaalisesti älykäs ihminen on myös erinomainen kuuntelija. Muut voivat tuntea tällaisen henkilön kanssa keskusteltuaan, että hänellä oli antoisa keskustelu ja erityisen hyvä yhteys tämän kanssa.

Empatiakyky

Sosiaalisesti älykkäät ihmiset ymmärtävät nopeasti, mitä toinen ihminen yrittää sanoa tai muuten ilmaista. Tämä johtuu siitä, että sosiaalisesti älykäs ihminen on taitava lukemaan toista ja pääsee sukkelasti samalle aaltopituudelle. Tunteiden ymmärtäminen on osa tunneälyä. Tunneäly ja sosiaalinen älykkyys kulkevat käsi kädessä ja sosiaalisesti lahjakkailla ihmisillä kumpikin ominaisuus on usein korkea.

Vaikutelman hallinta

Sosiaalisesti älykkäät ihmiset usein pohtivat sitä, millaisen vaikutelman antavat itsestään muille. Heillä on taito hallita kuvaa, jonka antavat itsestään muille ja toisaalta olla aito, oma itsensä. Tämä onkin ehkä sosiaalisen älykkyyden monimutkaisin elementti.

Lähde: psychologytoday.com

Juttu on uusinta elokuulta 2014.

Lue myös:

    Uusimmat