Nämä ovat maailman viisi addiktoivinta ainetta: Alkoholi ja tupakka samassa sarjassa kovien huumeiden kanssa

Tästä syystä opioidit koukuttavat 0:55
CNN:n lääketieteellinen asiantuntija selittää videolla syitä opioidien koukuttavuuteen.

Heroiiniin jää herkimmin koukkuun, mutta riippuvuutta aiheuttavien päihteiden kärkijoukosta löytyvät myös nikotiini ja alkoholi.

Skotlantilaisen St. Andrewsin yliopiston luennoitsija, tutkija Eric Bowman, listaa CNN:llä viisi helpoiten riippuvuutta aiheuttavaa päihdettä. Viiden koukuttavimman päihteen joukossa ovat heroiini, kokaiini, nikotiini, barbituraatit ja alkoholi.

Bowmanin mukaan päihteiden laittaminen järjestykseen ei ole aivan yksinkertaista, sillä päihteiden riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista.

Esimerkiksi sen perusteella, millaista haittaa ne aiheuttavat, missä määrin päihde nostaa dopamiinitasoa aivoissa, millaisia vieroitusoireita päihde aiheuttaa ja miten nopeasti päihde aiheuttaa riippuvuutta.

Bowmanin lista perustuu brittiprofessori David Nuttin johtamaan tutkimukseen, jossa asiantuntijaryhmät arvioivat päihteiden haittoja ja riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia eri kanteilta.

1. Heroiini

Asiantuntijat nostivat Nuttin tutkimuksessa heroiinin kaikista koukuttavimmaksi päihteeksi.

Heroiini on opiaatti, joka nostaa aivojen palkitsemisjärjestelmän dopamiinitasoa eläinkokeissa saatujen tutkimustulosten mukaan jopa 200 prosenttia normaalitasosta. Dopamiini aiheuttaa mielihyvän kokemuksia ja vaikuttaa elimistöön piristävästi.

Heroiinin ja muiden opioidien väärinkäyttö on usein yliannostusten ja huumekuolemien taustalla. CNN:n lääketieteellinen asiantuntija, neurokirurgi Sanjay Gupta selittää amerikkalaiskanavan videossa (yllä) syitä opioidien koukuttavuuteen.

Guptan mukaan opioideihin on helppo jäädä koukkuun, koska ne lievittävät kipua ja lisäävät dopamiinin erittymistä, mutta ihmiskeho myös tottuu niihin. Mitä kauemmin opioideja käyttää, sitä suuremman annoksen keho vaatii saman tunteen saavuttamiseksi.

Käytön jatkuessa ihmisaivot myös lakkaavat ennen pitkää tuottamasta omia luonnollisia opioideja esimerkiksi kivunlievittämiseen, jolloin opioideja sisältävistä lääkkeistä tai huumausaineista voi olla vaikea päästä eroon.

2. Kokaiini

Toiseksi eniten riippuvuutta aiheuttavaksi päihteeksi tutkijat nimeävät kokaiinin. Kokaiini on stimulantteihin luokiteltu päihde, joka vaikuttaa keskushermostoon kiihdyttävästi.

Kokaiini aiheuttaa riippuvuutta kiihdyttämällä dopamiinin välittymistä aivojen palkitsemisjärjestelmässä. Tutkimusten mukaan dopamiinia voi välittyä jopa kolminkertaisesti normaaliin verrattuna kokaiinin vaikutuksesta.

Yhden amerikkalaistutkimuksen mukaan arviolta 21 prosenttia ihmisistä, jotka kokeilevat kokaiinia, jäävät siihen koukkuun jossain vaiheessa elämäänsä.

3. Nikotiini

Kolmantena listalla on tupakassa voimakkaimmin riippuvuutta aiheuttava aine, nikotiini. Bowmanin mukaan eläinkokeissa on havaittu, että nikotiini nostaa aivojen dopamiinitasoa 25–40 prosenttia.

Nikotiini onkin hyvin koukuttavaa: yli kaksi kolmesta amerikkalaisesta, jotka ovat tupakoineet, ovat kertoneet tulleensa riippuvaisiksi tupakasta jossain vaiheessa elämäänsä.

Tupakoinnin haittavaikutukset näkyvät maailmanlaajuisesti: Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että vuonna 2030 tupakka tappaa jo yli kahdeksan miljoonaa ihmistä vuodessa.

4. Barbituraatit

Neljäntenä listalla ovat barbituraatit eli keskushermoston lamauttavat lääkeaineet, joita käytetään uni- ja masennuslääkkeinä, anestesia-aineina ja epilepsian hoitoon.

Pienet annokset näitä lääkkeitä aiheuttavat euforian tunteen, mutta suurina annoksina ne voivat olla hengenvaarallisia.

Bowmanin mukaan nämä aineet aiheuttavat usein riippuvuutta, jos tällaiset lääkkeet ovat helposti saatavilla reseptilääkkeenä, mutta barbituraateista riippuvaisten määrän on vähentynyt, kun niiden saatavuutta on rajoitettu.

5. Alkoholi

Alkoholi on mukana Bowmanin listauksessa viidennellä sijalla.

Eläinkokeissa aivojen dopamiinitason havaittiin nousevan jopa 360 prosenttia normaalitasosta alkoholin vaikutuksesta. Mitä enemmän alkoholia eläimille annettiin, sitä korkeammaksi dopamiinitaso nousi.

Yhden amerikkalaistutkimuksen mukaan noin 22 prosenttia alkoholia juoneista ihmisistä tulee riippuvaiseksi alkoholista elämänsä aikana. WHO:n mukaan vuonna 2012 yli kolme miljoonaa ihmistä kuoli alkoholin käytön seurauksena.

Lähde: CNN.

Lue myös:

    Uusimmat