Jo kerta-annos ”muistit uusiksi kirjoittavaa” lääkettä voi estää haitallista juomista kuukausien ajan – riskit ovat kuitenkin suuret

Kalle kielsi viimeiseen asti olevansa alkoholisti –"Istuin jouluna yksin baarissa ja join" 7:09
Kalle kielsi viimeiseen asti olevansa alkoholisti. Hän kertoi vuonna 2017, miten onnistui raitistumaan.

Brittitutkimus vihjaa, että ketamiinista voisi olla apua alkoholin ongelmakäyttöön, uutisoivat muiden muassa brittimediat BBC sekä The Guardian.

Jo yksittäinen annos ketamiinia voi auttaa vähentämään haitallista juomista, sillä se kirjoittaa uusiksi juomiseen liittyvät muistot. University College London -yliopiston tutkijoiden mukaan kerta-annos ketamiinia vähentää alkoholin liikakäyttöä jopa yhdeksän kuukauden ajan hoidon saamisen jälkeen.

Ketamiini tunnetaan erityisesti ihmisten ja eläinten nukutusaineena sekä huumeena, sillä aineella on tajuntaa muuttavia vaikutuksia. Brittipsykologien kiinnostus ketamiinia kohtaan selittyy sillä, että aineen on havaittu myös häiritsevän muistoja. Ketamiini estää keskushermoston NMDA-reseptorin toimintaa, kertoo Päihdelinkki.fi. NMDA-reseptorien toiminta liittyy muiden muassa oppimiseen ja muistamiseen.

Riippuvuuksissa juuri muistot voivat laukaista haitallisen käyttäytymisen. Esimerkiksi alkoholisti voi oppia yhdistämään tietyn ympäristöärsykkeen tarpeeseen juoda alkoholia. Jo aiemmin ketamiinia on ehdotettu lääkkeeksi niin vakavan masennuksen kuin opiaatti- ja alkoholiriippuvuuksien hoitoon.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -tiedelehdessä.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimukseen osallistui 90 nuorehkoa aikuista, 55 miestä ja 35 naista, joiden juominen ylitti viisinkertaisesti suositellun määrän. Osallistujilla ei kuitenkaan ollut diagnosoitu alkoholiongelmaa, eivätkä he saaneet siihen hoitoa. Pääasiassa koehenkilöt nauttivat alkoholinsa oluen muodossa.

Ensin osallistujille näytettiin kuvia oluesta ja muista juomista. Heitä pyydettiin arvioimaan haluaan juoda alkoholia ja nautintoa, jonka he saisivat juomisesta. Tämän jälkeen osallistujat saivat oluen.

Seuraavana päivänä osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään. Testin ensimmäinen osa toistettiin, mutta oluen sijaan ensimmäisen ryhmän osallistujat saivat ketamiinia tiputuksella. Toinen ryhmä sai tiputuksella plaseboa. Kolmas ryhmä sai ketamiinia, mutta ennen tiputusta heille ei tehty psykologista testiä, jossa arvioitiin juomishaluja ja juomisesta saatavaa nautintoa.

Seuraavan yhdeksän kuukauden aikana kaikkiin ryhmiin osallistujat onnistuivat vähentämään juomistaan. Ensimmäisen ryhmän osallistujat kuitenkin osoittivat suurinta edistystä.

Psykologisen testin jälkeen ketamiinia saaneet henkilöt onnistuivat suunnilleen puolittamaan alkoholin käyttönsä. Lisäksi he joivat harvemmin. Ja kun ensimmäisen ryhmän osallistujille tarjottiin pientä olutta, heidän himonsa tarttua siihen oli pienempi ja he nauttivat oluen juomisesta vähemmän.

Tutkimus on pieni, minkä vuoksi löydökset tulee varmistaa suuremmissa otannoissa.

Ketamiini ei ole ongelmaton lääke

Tutkimuksen valossa ketamiini vaikuttaa tehokkaalta lääkkeeltä alkoholiriippuvuuden hoitoon. Ongelmaton lääke se ei kuitenkaan ole.

Toistuvan ketamiinin käytön tiedetään vaurioittavan munuaisia ja virtsarakkoa sekä heikentävän muistia. Lisäksi ihmisen piilevät mielenterveysongelmat voivat puhjeta ketamiinin käytön seurauksena. Tieto ketamiinin pitkäaikaisista vaikutuksista ja haittojen pysyvyydestä on puutteellista.

Ketamiiniin voi lisäksi kehittyä riippuvuus. Sen vuoksi aineen käyttöön riippuvuuteen alttiilla ryhmillä, kuten alkoholisteilla, pitää suhtautua varoen.

Yhdysvaltalaisen CNN-uutiskanavan haastattelema psykiatrian professori Henry Kranzler pitää nyt julkaistuja löydöksiä kiinnostavina. Kranzler alleviivaa, että nimenomaan psykologinen väliintulo parantaa ketamiinin lääkinnällistä vaikutusta. Tämän vuoksi ketamiini ei yksinään toimi alkoholismin hoidossa. Kranzler ei ollut mukana tutkimuksessa.

Lue myös:

    Uusimmat