11 asiaa, jotka yhdistävät menestyvien lasten vanhempia – ota opiksi!

Mikä tekee lapsesta menestyvän? Tutkimukset osoittavat sormellaan vanhempia.

Jokainen vanhempi toivoo lapselleen menestystä. Lasta ei voi kuitenkaan kasvattaa menestyväksi. Sen sijaan vanhempi voi olla lapselleen paras mahdollinen roolimalli.

Kaikki vastuu lapsen menestyksestä ei kuitenkaan ole vanhempien harteilla. Kaikkeen ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi erään tutkimuksen mukaan avioeroperheen lapsi menestyy elämässään todennäköisesti heikommin kuin onnellisten vanhempien perheessä kasvava.

Business Insider listasi 11 asiaa, jotka menestyvien lasten vanhemmat tekevät eri tavalla. Ota näistä opiksi.

1. He antavat lapsilleen kotitöitä

Kotitöihin osallistuva lapsi oppii, että työnteko on tärkeää ja ehdotonta, jotta arki sujuu. Kotitöihin osallistuminen tekee lapsista tulevaisuudessa tiimipelaajia, jotka tulevat hyvin toimeen työtovereidensa kanssa. He ovat myös oma-aloitteisempia.

2. He opettavat lapsilleen sosiaalisuutta

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan sosiaalisilla taidoilla varustetut lapset saavat muita todennäköisimmin korkeakoulututkinnon sekä vakituisen työpaikan ennen 25 ikävuotta. Vastaavasti sosiaalisesti heikkolahjaiset joutuvat tilastojen mukaan muun muassa poliisin kanssa tekemisiin todennäköisemmin.

Sosiaalisuus ja tunnelahjakkuus ovat siis tärkeimpiä taitoja, jotka vaikuttavat lapsen tulevaisuuteen.

3. He odottavat lapsiltaan enemmän

Vanhemmat, jotka mielessään olettavat lapsensa menevän esimerkiksi opiskelemaan kolmannen asteen tutkintoa, ohjaavat lapsiaan myös tietämättään kohti tätä tavoitetta. Lapset elävät kohdatakseen vanhempiensa odotukset.

4. Heillä on hyvä suhde toisiinsa

Vanhempien suhde vaikuttaa myös lapsen menestykseen. Erään tutkimukset mukaan eroperheiden lapset ovat tässä heikommassa asemassa.

Esimerkiksi tasapainoisen yksinhuoltajan lapsi menestyy todennäköisemmin kuin riitaisten vanhempien lapsi. Vanhempien riitaisa ero voi vaikuttaa lapseen negatiivisesti jopa vuosikymmeniä.

5. He ovat itsekin käyneet koulunsa

Nuorena äidiksi tulleiden ja koulunsa keskeyttäneiden äitien lapset eivät todennäköisesti itsekään käy koulujaan loppuun. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 8 vuoden iässä lapsen tulevaisuutta voi ennakoida erityisen hyvin. Lapsen vanhempien koulutusaste nimittäin korreloi myöhemmin aikuiseksi kasvaneen lapsen koulutusasteeseen.

6. He opettavat lapselleen matematiikkaa

Lapselle kannattaa opettaa matikkaa jo ajoissa. Matemaattisten taitojen oppiminen jo nuorena ennakoi sekä menestystä matemaattisissa tehtävissä että myös lukemisessa.

7. He luovat suhteen lapseensa

Lapset, jotka saivat paljon hellyyttä ja huolenpitoa kolmen ensimmäisen ikävuotensa aikana, eivät pärjänneet hyvin ainoastaan koulutaipaleensa alkupuolella, vaan myös myöhemmin elämässään. Tutkimuksen mukaan tutkittavien ammatilliset saavutukset ja terveet ihmissuhteet olivat todennäköisiä 30-vuotiaana. Huolenpito lisää lapsen turvallisuuden tunnetta, joka heijastuu myös aikuiselämään.

8. He stressaavat vähemmän

Vanhemman stressi välittyy myös lapseen. Lapsi nimittäin kopioi herkästi vanhemman tunteita.

9. He arvostavat kovaa työtä enemmän kuin pelkäävät epäonnistumista

Sekä lapset että aikuiset määrittävät menestymisen kahdella tavalla. Toiset uskovat älykkyyden, persoonan ja luovuuden olevan muuttumattomia piirteitä, jotka määrittävät myös menestymisen mahdollisuudet. He haluavat menestyä ja välttelevät epäonnistumista kaikin tavoin, jotta heidän minäkuvansa ei muutu.

Toiset taas hakevat haasteita ja näkevät epäonnistumisen kehittymisen paikkana.

Jos lapselle sanoo, että hyvä arvosana kokeesta johtuu heidän älykkyydestään, lapsi määrittää itsensä ensimmäisen teorian mukaan. Jos lapsen menestystä selittää kovalla työllä, he määrittävät itsensä jälkimmäisellä tavalla. Jälkimmäinen onkin menestyvien vanhempien salainen ase.

10. He ovat työtä tekeviä äitejä

Tyttäret seuraavat herkästi äitiensä antamaa mallia: työtä tekevät äidit kasvattavat työtä tekeviä lapsia. He myös opiskelevat pidempään. Vastaavasti poikalapset käyttävät enemmän aikaa kotitöihin ja perheen pienimpien hoitoon. Vanhemmat ovat siis roolimalleja.

11. Heillä on korkeampi sosioekonominen asema

Vanhempien taloudellinen tilanne ja sosiaalinen asema vaikuttavat lapsen menestymiseen. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan varakkaiden vanhempien lasten koulumenestys parempaa kuin vähävaraisten.

Lue myös:

    Uusimmat