Näin pelottavalta liikenne näyttää pienen koululaisen silmin – osaatko valmentaa lapsen koulutielle?

Koululaiset palaavat katukuvaan tällä viikolla suuressa osassa maata.

Liikenneturva muistuttaa, että lasten kyky hahmottaa liikennettä sekä taito arvioida etäisyyksiä ja nopeuksia on vielä kehitysvaiheessa. Sen lisäksi, että pienten koululaisten paluu liikenteeseen vaatii muilta tienkäyttäjiltä erityistä varovaisuutta, on aikuisen vastuulla tukea ja ohjata lasta turvalliseen liikkumiseen.

Huoltajien tehtävänä on muun muassa arvioida lapsen liikennetaitoja sekä harjoitella turvallista koulureittiä. Nämä ovat tärkeitä asioita myös muiden kuin ekaluokkalaisten kanssa. 

Liikenneturvan mukaan myös aikuisen itse tulee näyttää lapselle mallia ja käyttäytyä liikenteessä mahdollisimman esimerkillisesti. Toimintaansa kannattaa myös sanoittaa ääneen esimerkiksi kertomalla, miksi puhelinta ei ole turvallista käyttää liikkuessa tai miksi pyöräillessä käytetään kypärää ja pimeällä heijastinta.

Harjoitus tekee mestarin

On syytä muistaa, että lyhin koulureitti ei läheskään aina ole se turvallisin. Koulumatka tulisikin suunnitella siten, että se sisältää mahdollisimman vähän tienylityksiä. Kun reitti on mietitty valmiiksi, tulee se kulkea yhdessä lapsen kanssa useaan kertaan.

Aikuisen kanssa liikkuessaan lapsilla on usein tapana jättää vastuu liikenteen seuraamisesta ja päätösten tekemisestä aikuiselle. Huoltajan tulisikin kannustaa lasta havainnoimaan ympäristöään ja toimimaan mahdollisimman itsenäisesti eri tilanteissa.

Kaverit voivat viedä pahoille teille

Vaikka lapsi käyttäytyisikin huoltajan seurassa harkiten, vastuullisesti ja muutenkin esimerkillisesti, voi kaikki oppi unohtua, kun lapsi on kavereidensa seurassa ilman aikuisen valvontaa.

– Lasta on hyvä muistuttaa siitä, että liikenteessä on aina toimittava harkiten, vaikka muut kannustaisivat toimimaan toisin. Isossakin porukassa on itse pidettävä huolta tarkkaavaisuudestaan. Esimerkiksi tietä ei voi lähteä ylittämään kavereiden perässä varmistamatta itse, että hetki on sopiva, Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen huomauttaa.

Keskustele koulumatkasta muulloinkin

Koulumatkasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haasteista on hyvä keskustella myös vanhempien koululaisten kanssa. Myös he kaipaavat kertausta ja keskustelua turvallisesta liikkumisesta.

Vaikka koulumatkaa onkin hyvä harjoitella etukäteen, kannattaa huoltajan varmistaa tasaisin väliajoin, että opit ovat vielä mielessä.

– Keskustele lapsen kanssa koulumatkasta pitkin vuotta ja kysy, miten matkat sujuvat. Vaikeista tilanteista ja virheistä kannattaa myös jutella avoimesti ja rakentavasti, Markkanen muistuttaa.

Lähde: Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat