Näin moni suomalainen myöntää: Vasara ei pysy kädessä lainkaan!

Suomalaiskodeissa kylpyhuoneet ja keittiöt ovat eniten remontin tarpeessa, kertoo Byggmaxin kyselytutkimus.

Joka viides suomalainen haaveilee uudesta keittiöstä ja lähes yhtä monta uudesta kylpyhuoneesta. Pienemmät kodin remontit sujuvat suomalaisilta useimmiten omin voimin, mutta suuremmissa projekteissa luotetaan ammattilaisen apuun. Tiedot selviävät Byggmaxin teettämästä, tuoreesta kodinremontointiin liittyvästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 1 009 suomalaista.

Suomalaisissa kodeissa eniten remonttia kaipaava huone on keittiö. Lähes joka viides  kyselyyn vastannut kertoi keittiön kaipaavan uusia pintoja, kaapistoja tai täysremonttia. Keittiöremonttia suunnittelevista lähes 60 prosenttia piti tarpeellisimpana kaapistojen uusimista. Runsas kolmannes kertoi kodinkoneiden olevan uusinnan tarpeessa ja koko keittiön haluaisi uudistaa reilut 30 prosenttia vastanneista.

Kylpyhuoneremonttia suunnittelee noin 18 prosenttia suomalaisista, ja heistä 37 prosenttia haluaisi uudistaa koko kylpyhuoneen. Saunaremontista haaveilee reilut 14 prosenttia vastanneista.

Suomalainen luottaa omiin remonttitaitoihinsa – tietotaito siirtyy sukupolvelta toiselle

Suomalaiset kotinikkarit toteuttavat pienimuotoiset remontit itse: kyselyn mukaan joka toinen suomalainen ryhtyy pienempiin nikkarointeihin itse.

Vastanneista 14 prosenttia kertoo tekevänsä kaikki kodin remontit aina omin voimin.

– Suomalaiset ovat käsillään tekevää kansaa ja haluaisivat remontoida enemmän. Lähes 40 prosenttia kyselyymme vastanneista kertoo oppineensa remontoinnin perustaidot omilta vanhemmiltaan. Joka viides suomalainen haluaisi mieluiten remontoida itse, mutta taitojen puuttuessa apua tarvitaan ammattilaisilta, kertoo aluepäällikkö Rainer Sundkvist Byggmaxilta.

Vastanneista liki 15 prosenttia myöntää, ettei vasara pysy kädessä lainkaan.

Taitojen puuttumisen lisäksi suurimpia haasteita remontoimisessa ovat tutkimuksen mukaan budjetissa pysyminen, ajan puute sekä epämukavuus ja sotkuisuus remontin aikaisessa asumisessa.

Kyselyn mukaan suomalaiset käyttävät melko vähän aikaa kodin yleisiin kunnostustöihin. Vastanneista vajaa neljännes kertoi käyttävänsä vain yhden päivän vuodessa kodin kunnostustöihin, kun taas 40 prosenttia kertoi käyttävänsä vuodessa 1–5 päivää kunnostukseen.

– Kodin kunnostamiseen käytetty aika vaihtelee jonkin verran eri ikäryhmien välillä – vanhemmat käyttävät enemmän aikaa kodin huoltotoimiin verrattuna nuorempiin vastaajiin. Myös omakotiasujat tekevät enemmän kodin kunnostustöitä kuin vaikkapa rivitalo- tai kerrostaloasujat,Sundkvist kuvailee.

Vanhemmat arvostavat työn laatua – nuoremmat näyttäviä materiaaleja

Tärkeintä kodin remontoinnissa suomalaisille ovat kustannustehokkuus, työn laatu sekä aikataulussa ja budjetissa pysyminen. Arvostuksen kohteet vaihtelevat kuitenkin ikäryhmittäin jonkin verran. Erityisesti vanhemmalle sukupolvelle remontoijien ammattitaito on erittäin tärkeää, nuoremmat sen sijaan panostavat vanhempiaan enemmän materiaalien ulkonäköön. Remontin aikataulussa pysyminen on tärkeämpää vanhemmalle ikäryhmälle kuin nuoremmille. Materiaalien ja palveluiden kotimaisuus on merkityksellistä joka toiselle suomalaiselle iästä riippumatta.

Suomalainen suosii kotona aitoa puupintaa. Selvityksen mukaan yli puolet suomalaisista valitsisi kotiinsa aidon puulattian: 33,5 prosenttia suosii parkettilattiaa ja 22,6 prosenttia valitsisi kotiinsa lankkulattian.

Vastanneista noin 28 prosenttia haluaa kotiinsa mieluiten kestävän, puuta jäljittelevän laminaattilattian. Etenkin naiset arvostavat aitoa puulattiaa – liki 60 prosenttia naisista valitsisi lankku- tai parkettilattian.

Tutkimuksen pääkohdat:

  • Joka viides suomalainen haaveilee uudesta keittiöstä, lähes yhtä monta uudesta kylpyhuoneesta

  • Joka toinen suomalainen ryhtyy pienempiin nikkarointeihin itse, mutta suuremmat remontit tehdään ammattilaisen kanssa.

  • Vastaajista 21,3 prosenttia haluaisi remontoida itse, mutta kääntyy taitojen puutteessa ammattilaisen puoleen.

  • Kyselyyn vastanneista 14,8 prosenttia myöntää, ettei vasara pysy kädessä ollenkaan.

  • Lähes 40 prosenttia suomalaisista kertoo oppineensa remontoimisen perusteet vanhemmiltaan.

  • Osaaminen (22,1 prosenttia), budjetissa pysyminen (21 prosenttia) ja ajan puute (18,3 prosenttia) haastavinta remonteissa, mutta myös asumisen epämukavuus remontin aikana koetaan haasteeksi (14,6 prosenttia).

  • Työn laatu, kustannustehokkuus, aikataulussa ja budjetissa pysyminen sekä vaivattomuus ovat tärkeitä kriteerejä kaikille remontoijille, mutta erityisesti vanhemmalle sukupolvelle - sen sijaan nuorempi rakentaja arvostaa vanhempiaan enemmän materiaalien ulkonäköä.

  • Kotimaisuus on joka toiselle suomalaiselle tärkeää iästä riippumatta.

  • Suomalainen suosii puupintaa kotiinsa. Byggmaxin selvityksen mukaan yli puolet suomalaisista valitsisi mieluiten aidon puulattian kotiinsa, 33,5 prosenttia suosii parkettilattiaa ja 22,6 prosenttia valitsisi lankkulattian. Vastanneista 28,2 prosenttia valitsisi kotiinsa kestävän, puuta jäljittelevän laminaattilattian.

Lähde: Byggmax

Lue myös:

    Uusimmat