Näin miesten ja naisten mustasukkainen käytös eroaa toisistaan – milloin pitää huolestua?

Miten eri tavoin miehet ja naiset kokevat mustasukkaisuuden? Pahimmillaan mustasukkaisuus voi ajaa ihmisen käyttämään väkivaltaa, jolloin myös ihmishenki on vaarassa.

Mustasukkaisuus on inhimillinen tunne, jota meistä jokainen on tuntenut tavalla tai toisella elämänsä aikana. Tunne voi olla erityisen raastavimmillaan silloin, kun koemme parisuhteemme uhatuksi ja pelkäämme tulevamme jätetyksi.

Miten naisten ja miesten kokema mustasukkaisuus eroaa toisistaan? 

– Ehkä tunteena ei eroa millään tavalla, mutta voi olla, että mies voi mustasukkaisuudessaan helpommin kohdistaa ahdistuksensa toimintaan kuin mitä vastaavasti nainen tekee, perhe- ja paripsykoterapiakouluttaja Pirjo Tuhkasaari pohtii.

Psykologi ja parisuhdeterapeutti Keijo Markovan mukaan miesten käyttämät kontrollin muodot sekä pyrkimykset vaikuttaa valloillaan olevaan tilanteeseen ovat erilaisia kuin naisilla.

Miehellä mustasukkaisuus saattaa näkyä ikään kuin reviirin puolustuksena, mihin voi liittyä varsin aggressiivinenkin käytös – mies pyrkii puolustamaan reviiriään kuviteltua tai todellista vaaraa kohtaan. Hormoneilla on tähän myös osansa.

– Naisen mustasukkaisuus puolestaan saattaa näyttäytyä verbaalisena toimintana ja hyökkäyksenä, haluna hallita. Mies on enemmän toiminnallinen, mikä johtaa pahimmillaan hyvin vahvoihin seuraamuksiin suhteessa ja elämässä, Markova huokaa.

Sairaalloiseen mustasukkaisuuteen liittyy aggressiivisuutta, joka saattaa purkautua henkisenä tai fyysisenä väkivaltana.

– Me tiedämme tapauksia, joissa nainen haluaa jättää miehensä, eikä mies kestäkään sitä. Mies kokee avuttomuutta ja päättää: "minuahan ei jätetä!”, Markova kuvailee.

– Ja sitten luemme lehdestä, ettei häntä jätetty.

Ääritapauksissa mustasukkaisuus voi johtaa henkirikokseen.

– Mustasukkainen ihminen menee äärirajoilla. Hän kokee ahdistusta ja raivoa – hän on suojaraivon vallassa sen sijaan, että hän kykenisi sukeltamaan niiden alla oleviin tunteisiin, Markova selittää.

Päällinen tunne onkin "minua ahdistaa, kun pelkään, että jään yksin". Mustasukkainen saattaa myös kokea itsensä uhriksi.

– Suojaraivon vallassa ja paniikissa oleva ahdistunut ihminen kokee, että hänellä on vain kaksi, kolme vaihtoehtoa: joko vetäydyn ja pakenen, lamaannun tai hyökkään.

– Kun mies hyökkää, lopputulos voi olla katastrofaalinen hänen itsensä, kumppanin ja koko yhteiskunnan kannalta.

Miksi olemme mustasukkaisia?

Mustasukkaisuuden taustalla voi olla oman kasvuhistorian käsittelemättömiä traumaattisia kokemuksia, jotka näkyvät ajankohtaisessa parisuhteessa ja perhe-elämässä.

Myös pelot esimerkiksi siitä, että tulee petetyksi, voivat kummuta kumppanin entisistä suhteista, joissa on tapahtunut pettämistä. Tai sitten omassa parisuhteessa on joutunut petetyksi.

Mutta aina mustasukkaisuuden syitä ei osaa itsekään suoralta kädeltä ymmärtää.

– Tietysti aina voi miettiä, onko mustasukkaisuuteen todella aihetta. Tekeekö ja toimiiko puoliso tietoisesti tai tiedostamattaan niin, että toinen tulee siitä väistämättä mustasukkaiseksi? Ja miksi toinen niin tekee – kysyykö hän sillä omaa merkitystään toiselle, vai mistä on kysymys? Pirjo Tuhkasaari kysyy.

– Onko mustasukkaisuus esimerkiksi aina niissä tilanteissa läsnä, kun mennään juhliin tai vierailuille, missä toinen puoliso lakkaa näkemästä omaa puolisoaan, mutta yrittää olla erittäin viehättävä ja seurallinen toisten seurassa?

Eli toisin sanoen puoliso saa kumppaninsa kokemaan ulkopuolisuutta ja ikään kuin emotionaalisesti hylkää hänet.

– Siitä seuraavasta ulkopuolisuudenkokemuksesta mustasukkaisuus on aika normaali reaktio, Tuhkasaari toteaa.

Kyse voi olla myös kateudesta ja kilpailusta. Kuka saa eniten huomiota, kuka jää varjoon.

– Voisiko asiasta keskustella ja puhua siitä, mistä kaikesta parisuhteessa oikeastaan kilpaillaan? Miten toinen toistaan arvostetaan ja kunnioitetaan? Olemmeko me pari, joka voi sanoa ”me parina”, vai onko todellisuudessa parisuhde vielä muodostumatta? Tuhkasaari pohtii.

Milloin mustasukkaisuus menee liian pitkälle?

Entä milloin mustasukkaisuudesta tulisi olla huolissaan? Silloin, kun mustasukkaisuus alkaa vääristää todellisuutta, ahdistus alkaa eri muodoissaan vallita arkielämää ja se ei ole vain väliaikainen tunne.

Ja silloin, kun väkivalta astuu kuvioihin. Silloin pitää hakea apua.

Sairaalloinen mustasukkaisuus voi ilmetä...

– Pyrkimyksenä kontrolloida toista
– Vakoilemisena
– Todisteiden ja vihjeiden etsimisenä
– Syyttelynä
– Raivoamisena ja riidan haastamisena
– Haukkumisena, huoritteluna
– Kostonhimona
– Henkisenä väkivaltana
– Fyysisenä väkivaltana

Katso myös:

Lue myös:

    Uusimmat