Näin kierrättävästä ja kestopusseja käyttävästä miehestä ajatellaan – nyt on melkoiset ennakkoluulot!

Miten vähennät hiilijalanjälkeäsi? 9:05
Videolla kerrotaan, miten omaa hiilijalanjälkeään on mahdollista pienentää.

Yhdysvaltalaistutkimus vahvistaa aiempaa tutkimusta, jossa havaittiin, että ympäristöystävällinen käyttäytyminen nähdään helposti feminiinisenä toimintana. Uutta tutkimuksessa on, että sen mukaan ympäristöystävällisesti toimiva mies nähdään herkemmin homoseksuaalina.

Pennsylvanian osavaltionyliopiston kolmen tutkimuksen sarja tuo uutta näkökulmaa ympäristötekoihin. Tutkijat huomasivat, että esimerkiksi kierrättämiseen ja kestokassien käyttämiseen liittyvät feminiiniset mielikuvat voivat saada muut epäilemään miehen seksuaalista suuntautumista. Ympäristöystävällisesti elävää miestä saatetaan olettaa homoseksuaalisiksi tavallista todennäköisemmin.

Sen sijaan naisen maskuliinisena nähty ympäristöystävällinen toiminta – kuten ikkunoiden tiivistäminen – saa miehet herkemmin välttelemään naista. Kotiaan ympäristöystävällisesti muokkaavan naisen luullaan todennäköisemmin olevan lesbo.

Tutkimuksessa mukana ollut psykologian professori Janet Swim sanoo tiedotteessa, että sosiaalisten seurauksien ymmärtäminen on tärkeää, sillä ne saattavat estää ihmisiä tarttumasta toimiin yhteisen ympäristön puolesta.

Tutkijoiden mukaan ympäristöystävälliset teot nähdään usein feminiinisinä, sillä ne sopivat naisille sälytettyyn hoivaajarooliin.

Tutkimus ilmestyi Sex Roles -julkaisussa.

Näin tutkimus tehtiin

Kolmeen tutkimukseen osallistui yhteensä 960 henkilöä.

Kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa osallistujat lukivat tiivistelmän kahden fiktiivisen henkilön – naisen ja miehen – päivittäisistä toimista. Osallistujat saivat tehtäväkseen arvostella, olivatko lukuisat ympäristöystävälliset toimet osoitus henkilön maskuliinisista tai feminiinisistä piirteistä.

Toimiin lukeutui niin maskuliinisina kuin feminiinisinä pidettyjä toimia – kuten ikkunoiden ja ovien tiivistämistä ja rahan antamista lintuyhdistykselle sekä kestokassien käyttämistä ja kierrättämistä – ja sukupuolineutraaleja toimia, kuten laskujen maksamista verkossa ja tuulettimen kytkemistä pois päältä.

Tämän jälkeen osallistujat arvasivat fiktiivisten henkilöiden seksuaalisen suuntautumisen.

Molemmat fiktiiviset hahmot nähtiin ennemmin feminiinisinä kuin maskuliinisina. Lisäksi moni osoitti epävarmuutta fiktiivisen mieshahmon seksuaalisesta heteroseksuaalisesta suuntautumista.

Seuraava samankaltainen tutkimusasetelma vahvisti tuloksia: Jos fiktiivisen hahmon ympäristöteot eivät sopineet kuvaan hänen sukupuolestaan, henkilön uskottiin olevan todennäköisemmin homoseksuaali.

Tutkimuksen kolmannessa osassa tutkijat testasivat, vaikuttavat henkilön maskuulisina tai feminiinisinä pidetyt ympäristöteot siihen, välttelevätkö muun ihmiset häntä. Osallistujat täyttivät verkkokyselyn, jossa he kertoivat, mistä ympäristöaiheista haluaisivat keskustella toisen ihmisen kanssa.

Kyselyn täyttämisen jälkeen osallistujille annettiin lista, jonka he luulivat olevat neljän muun osallistujan laatima keskusteluaihelista. Osallistujia pyydettiin kertomaan, missä järjestyksessä he haluaisivat keskustella henkilöiden kanssa.

Tutkijat huomasivat, että naiset välttelivät ennemmin keskustelemasta miesten kuin naisten kanssa, kuten myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka osoittivat kiinnostusta ennemmin maskuliinisina kuin feminiinisinä pidettyihin asioihin.

Miehet puolestaan näyttivät haluavan pitää etäisyyttä erityisesti maskuliinisesti käyttäytyviin naisiin.

Tutkijoiden mukaan tulokset vihjaavat, että miehet pitävät naisten harjoittamia maskuliinisia ympäristötekoja kielteisempinä kuin naiset miesten harjoittamia feminiinisiä ympäristötekoja.

Lue myös:

    Uusimmat