Ahdistaako korona? WHO jakoi neuvot mielenrauhan säilyttämiseen

Miten korona vaikuttaa kotimaisiin ravintoloihin? Keittiömestari Sasu Laukkonen kertoo tunnelmia 3:28
Ravintola Oran keittiömestari Sasu Laukkonen kertoo miten Korona on iskenyt kotimaisiin ravintoloihin.

Maailman terveysjärjestö WHO on antanut eri ihmisryhmille neuvonsa, miten hallita koronaviruksen aiheuttamaa stressiä ja ahdistusta.

WHO suuntaa neuvonsa yleisesti kaikille sekä erikseen muun muassa terveydenhoitoalalla työskenteleville ja eristyksissä oleville ihmisille.

Ohjeet on koonnut WHO:n mielenterveyteen keskittynyt osasto.

Yleiset ohjeet

 1. Älä liitä koronavirusta tiettyyn etnisyyteen tai kansallisuuteen. Virus koskettaa ihmisiä monissa eri maissa. Muista olla empaattinen viruksen saanutta kohtaan: hän ei ole tehnyt mitään väärää.
 2. Älä nimitä viruksen saaneita esimerkiksi ’’COVID-19 -tapauksiksi’’, ’’uhreiksi’’ tai ’’sairastuneiksi’’. Parempia ilmaisuja ovat ’’ihminen, jolla on COVID-19’’, ’’ihminen, joka saa hoitoa COVID-19 -virukseen’’ tai ’’ihminen, joka toipuu COVID-19 -viruksesta’’.
 3. Älä katso, lue tai kuuntele uutisia jotka saavat sinut ahdistuneeksi. Etsi tietoa vain suojellaksesi itseäsi ja läheisiäsi. Katso päivitykset uusimmista tiedoista kerran tai kaksi päivässä. Kuluta uutisia vain luotettavista lähteistä.
 4. Suojele itseäsi ja tue kanssaihmisiäsi. Muiden avustaminen hädän hetkellä voi hyödyttää niin auttajaa kuin avunsaajaakin.
 5. Vahvista mahdollisuuksien mukaan positiivista kuvaa paikallisista koronaviruksesta toipuneista, tai heistä, jotka ovat tukeneet koronavirukselle altistunutta lähiomaista.
 6. Kunnioita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työskentelevät koronavirukselle altistuneiden parissa. Tiedosta heidän roolinsa ihmishenkien pelastamisessa ja läheistesi turvallisuuden takaamisessa.

Terveydenhuollon työntekijät

 1. Stressin tunteminen on tämän hetkisessä tilanteessa täysin normaalia. Stressi tai muut vastaavanlaiset tuntemukset eivät ole merkki siitä, että olisit heikko tai ettet pystyisi hoitamaan töitäsi kunnolla. Mielenterveydestä huolehtiminen on myös tällä hetkellä aivan yhtä tärkeää kuin fyysisen terveyden ylläpito.
 2. Ylläpidä terveellisiä elämäntapoja. Varmista saavasi tarpeeksi lepoa työvuorojen välissä, syö terveellisesti ja liiku. Älä turvaudu stressin lievittämisessä esimerkiksi päihteisiin. Hyödynnä jo aiemmin opittuja keinoja stressin lievittämiseksi.
 3. Pidä yhteyttä läheisiisi. Jos läheisesi välttelevät sinua tartunnan pelossa, koeta olla heihin yhteydessä edes digitaalisten väylien kautta. Etsi tukea kollegoistasi, jotka käyvät todennäköisesti samoja asioita läpi.
 4. Jaa tietoa ymmärrettävästi ihmisille, joilla on älyllinen, kognitiivinen tai psykososiaalinen vamma. Hyödynnä muitakin tapoja kommunikoida kuin vain kirjoitetun tiedon jakaminen.

Tiiminvetäjät tai johtajat terveydenhuollossa

 1. Suojele työntekijöitäsi krooniselta stressiltä ja mielenterveysongelmilta. Tämä auttaa heitä täyttämään täyden potentiaalinsa töissä.
 2. Varmista laadukas kommunikointi koko henkilöstön keskuudessa. Pidä huoli siitä, että kaikki saavat uusimmat tilannepäivitykset. Panosta työntekijöiden hyvinvointiin: kannusta heitä esimerkiksi pitämään taukoja ja ole joustava työaikojen suhteen. Laita kokemattomammat työntekijät työskentelemään yhdessä kokeneempien kanssa.
 3. Pidä huolta siitä, että työntekijäsi tietävät mistä hakea apua stressiin tai muihin mielenterveyden ongelmiin. Toimi roolimallina omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa.
 4. Ohjeista kaikkia karanteeniasemissa työskenteleviä henkilöitä tarjoamaan henkistä apua altistuneille. Tässä apuna toimii esimerkiksi WHO:n teos psykologisesta ensiavusta.

Lasten parissa työskentelevät, lasten huoltajat

 1. Auta lapsia löytämään positiivisia tapoja ilmaista negatiivisia tuntemuksia, kuten pelkoa ja surua. Joskus tunteiden ilmaisussa saattaa auttaa luova tekeminen, kuten piirtäminen tai leikkiminen. Lapset tuntevat helpotusta voidessaan ilmaista häiritseviä tuntemuksia turvallisessa ympäristössä.
 2. Vältä lasten erottamista huoltajista parhaasi mukaan. Pidä lapset vanhempiensa lähellä, jos mahdollista. Jos lapsi täytyy erottaa vanhemmistaan, varmista, että lapsi saa tarvittavaa huolenpitoa ja pysyy yhteyksissä vanhempiinsa esimerkiksi puhelimitse tai videopuheluilla.
 3. Rohkaise lasta ylläpitämään normaaleja arkirutiineja. Kannusta häntä ylläpitämään sosiaalisia suhteita ja leikkimään muiden ihmisten kanssa. Jos sosiaalisia kontakteja kehoitetaan välttämään, kehota lasta leikkimään edes perheensä kanssa.
 4. On normaalia, että lapset vaativat vanhemmiltaan enemmän kriisin aikana. Puhu lapsellesi totta ja anna hänelle hänen ikäänsä nähden sopivaa informaatiota. Asioista yhdessä puhuminen voi helpottaa lapsen ahdistusta. Kannattaa myös pitää mielessä, että lapset ottavat mallia aikuisten käytöksestä.

Vanhusten parissa työskentelevät, vanhusten läheiset

 1. Jotkut vanhukset, erityisesti eristyksessä olevat tai esimerkiksi dementiaa sairastavat, saattavat tulla ahdistuneiksi, vihaisiksi, levottomiksi ja stressaantuneiksi karanteenissa. Tarjoa heille tarvittavaa tukea perheen ja terveydenhuollon ammattilaisten avulla.
 2. Kerro yksinkertaisia faktoja ja anna selkeää informaatiota siitä, miten altistumisriskiä voi pienentää. Ohjeet tulee ilmaista selkeästi, ytimekkäästi, kunnioittavasti ja kärsivällisesti. Ole yhteydessä vanhusten perheisiin ja muihin tukiverkostoihin tiedon jakamiseksi ja ennaltaehkäisevien toimien, kuten käsienpesun, toteuttamiseksi.
 3. Kannusta vanhuksia, joilla on tietoa, kokemusta ja vahvuutta vapaaehtoistyöhön yhteisöissään. Hyvässä kunnossa olevat vanhukset voivat esimerkiksi antaa vertaistukea, käydä katsomassa naapuriaan tai hoitaa apua tarvitsevien lapsia.

Karanteenissa olevat

 1. Ylläpidä sosiaalista verkostoasi ja normaaleja arkirutiinejasi niin hyvin kuin mahdollista. Jos et saa olla fyysisessä kontaktissa muihin ihmisiin, käytä apunasi esimerkiksi puhelinta, sosiaalista mediaa ja sähköpostia muiden kanssa kommunikoinnissa.
 2. Pidä huolta tarpeistasi ja tunteistasi. Yritä löytää terveellisiä aktiviteetteja, joista nautit ja jotka rentouttavat sinua. Liiku säännöllisesti, vaikkakin kotoa käsin. Pidä huolta unirytmistäsi ja syö terveellisesti. Muista laittaa asiat perspektiiviin. Terveysviranomaiset tekevät kaikkensa, jotta altistuneet saavat parasta mahdollista hoitoa.
 3. Vältä jatkuvaa uutisvirran seuraamista. Se saa kenet tahansa ahdistuneeksi ja stressaantuneeksi. Älä kuuntele huhuja ja turvaudu tiedonhaussa terveysviranomaisiin.

Lähde: WHO

Lue myös:

  Uusimmat