Muistiongelmia, hengitysvaikeuksia ja sydämentykytystä – milloin long covidin oireet helpottavat?

Kuinka vakava sairaus long covid on? Professori kertoo:"Kirjo on laaja" 0:56
KATSO MYÖS: Kuinka vakava sairaus long covid on?

Israelilaistutkimuksen mukaan long covidin oireet menevät ohi viimeistään vuoden sisällä koronainfektiosta.

Koronavirusinfektion jälkeiset pitkäaikaisoireet ovat suhteellisen yleisiä, mutta useimmiten ne menevät ohi muutamassa kuukaudessa ja viimeistään vuoden sisällä koronainfektiosta. Tuoreen israelilaistutkimuksen mukaan koronarokotukset vähentävät oireilua ainakin jonkin verran.

Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireista puhutaan, kun oireet ovat kestäneet yli kolme kuukautta. Suomessa noin kolmannekselle koronavirusinfektion sairastaneista käy niin.

Tutkimuksen havainnot perustuvat yli 1,9 miljoonan israelilaisen terveysrekisteritietoihin. Osallistujat olivat käyneet koronatestissä vuosina 2020–2021. Analyysista suljettiin pois potilaat, joiden koronavirusinfektio oli edellyttänyt sairaalahoitoa.

Tulosten perusteella riski sairastua maku- ja hajuaistin heikkenemiseen oli noin neljä kertaa suurempi lievän koronavirusinfektion sairastaneilla infektiota seuraavien kuukausien sekä 6–12 kuukauden kuluttua. Myös keskittymisvaikeudet, muistiongelmat, hengitysvaikeudet, heikotus, sydämentykytys ja jossain määrin myös huimaus ja streptokokin aiheuttamat nielurisatulehdukset olivat heillä yleisempiä.

Lisäksi osalla potilaista havaittiin hiustenlähtöä, rintakipuja, yskää, lihassärkyjä ja hengitysoireyhtymiä, mutta näiden riski oli suurentunut vain koronainfektiota seuraavien lähikuukausien ajan.

Valtaosa oireista helpottui vuoden sisällä koronainfektiosta, tulokset osoittivat. Sukupuoli tai koronavirustyyppi eivät vaikuttaneet oireiden riskiin, mutta koronarokotteet pienensivät oireiden todennäköisyyttä. Oireet olivat yleisempiä iäkkäillä ja harvinaisempia lapsilla.

Israelilaisten tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa ja vahvistavat näyttöä koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden ohimenevyydestä valtaosalla potilaista.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä BMJ-lehdessä.

Copyright Duodecim 2023. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lue myös:

    Uusimmat