MTV tutki: Donald Trump rikkoi puolet vaalilupauksistaan – mutta nämä hän piti

Kuinka vahva ote Donald Trumpilla on edelleen republikaanipuolueesta? 1:49
MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen arvioi, kuinka vahva ote Donald Trumpilla on republikaanipuolueesta.

Donald Trumpin presidenttikauden aikana leikattiin veroja ja irrotettiin Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. Luvattua muuria ei rakennettu, eikä terveydenhuoltoa uudistettu.

Donald Trump rikkoi presidenttikautensa aikana puolet 102 vaalilupauksestaan. Asia käy ilmi PolitiFact-verkkosivuston kokoamasta listauksesta, joka jäljitti Trumpin vuonna 2016 antamien lupausten toteutumista.

Trump rikkoi lupauksistaan puolet, eli yhteensä 51 lupausta. Toteutuneista lupauksista 25 toteutui täysin ja 22 osittain.

Edelliseen presidenttiin Barack Obamaan verrattuna Trump piti lupauksensa huonommin. Obaman kahden kauden lupauksista 48 prosenttia toteutui täysin ja 28 prosenttia osittain. Obama rikkoi 24 prosenttia lupauksistaan.

Vertailua tehdessä pitää huomioida, että Obaman lupauksista suuri osa oli ylimalkaisempia ja helpompi toteuttaa kuin Trumpin lupaukset. Trump teki vuoden 2016 kampanjassaan suorempia ja konkreettisempia lupauksia kuin poliitikot yleensä.

MTV kokosi 5 onnistunutta ja 5 rikkoutunutta lupausta.

lupauspidetty02

Veronkevennykset

Vuonna 2016 Trump lupasi keventää sekä yritysten että työntekijöiden verotusta. Tämä toteutui joulukuussa 2017, kun republikaanipuolueen veropaketti hyväksyttiin kongressissa.

Yritysten 15–35 prosentissa vaihdellut verokanta poistettiin, ja vuoden 2018 alusta voimaan astui 21 prosentin vero yritysten tuloihin. Lisäksi yritykset saivat muita verohelpotuksia.

Työntekijöiden tuloveroa laskettiin suurimmissa tuloluokissa. Lisäksi perintöveroa laskettiin ja verovähennysten suuruutta muutettiin. Suurin osa henkilöitä koskevista veromuutoksista raukeaa vuonna 2025.

lupausrikottu

Terveydenhuolto

Vuonna 2016 Trump lupasi terveydenhuollon, joka olisi kattavampi ja halvempi kuin Barack Obaman luoma Obamacare.

Keväällä 2017 alkoikin tapahtua. Kongressin republikaanit toivat äänestykseen useita lakiehdotuksia, joista niin sanottu Health Care Freedom Act oli lähimpänä mennä läpi.

Se olisi kumonnut keskeisiä Obamacaren elementtejä, mutta olisi mahdollistanut suuria muutoksia. Health Care Freedom Act kuitenkin hylättiin, kun kolme republikaanisenaattoria äänesti demokraattien mukana lakia vastaan.

Trumpin hallinto on toistuvasti luvannut uutta terveydenhuoltolakia, mutta sitä ei koskaan kuulunut.

lupauspidetty02

Ilmastosopimuksesta irtautuminen

Kampanjassaan vuonna 2016 Donald Trump lupasi, että Yhdysvallat lähtee Pariisin ilmastosopimuksesta. Näin hän myös teki virkakautensa alussa.

Yhdysvallat poistui ilmastosopimuksesta 4. marraskuuta. Tuleva presidentti Joe Biden aikoo kuitenkin viedä Yhdysvallat takaisin ilmastosopimukseen astuttuaan virkaan.

lupausrikottu

Muuri

Kuuluisin Trumpin kampanjalupaus koski Meksikon ja Yhdysvaltojen väliselle rajalle rakennettavaa muuria. 3 145 kilometrin pituinen raja piti muurittaa kokonaan, ja Meksikon piti maksaa koko urakka.

Lokakuun loppuun mennessä muuria oli rakennettu 597 kilometrin mittaiselta matkalta. Siitäkin suurin osa oli vanhojen rajaesteiden uudelleenrakennusta. Uutta estettä rakennettiin vain 8 kilometriä.

lupauspidetty02

Nafta-sopimuksen uudelleenneuvottelu

Yksi Donald Trumpin pitkäaikaisimmista kritiikin kohteista oli Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon välinen vapaakauppasopimus Nafta. Trump haukkui sopimuksen jo vuonna 1993.

Trumpin hallinto neuvotteli kauppasopimuksen uusiksi. Vuonna 2018 allekirjoitettu ja viime heinäkuussa voimaan astunut USMCA-sopimus muun muassa muutti autoteollisuuden valmistuskiintiöitä, paransi ympäristönsuojelua ja toi digiteknologian osaksi sopimusta.

Tuleva presidentti Joe Bidenkin on myöntänyt, että USMCA on parempi kuin Nafta.

lupausrikottu

Laittomasti maassa olevien maahanmuuttajien karkotus

Vuoden 2016 marraskuun alla ehdokas Trump lupasi, että presidentiksi päästyään hän karkottaisi 11 miljoonaa Yhdysvalloissa laittomasti oleskelevaa maahanmuuttajaa.

Todellisuus oli kuitenkin jotain aivan muuta. Vuosina 2017–2020 Yhdysvallat poisti maasta yhteensä noin 900 000 laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä.

Minään vuonna karkotusmäärät eivät nousseet yli Barack Obaman presidenttikauden huippuvuoden 2012, jolloin maasta poistettiin 410 000 laittomasti Yhdysvalloissa oleskelevaa.

lupauspidetty02

Sääntelyn purkaminen

Tammikuussa 2017 Donald Trump antoi presidentin määräyksen, jonka mukaan jokaista uutta säännöstä kohti kaksi vanhaa pitää purkaa.

Sääntelyn purkaminen on Trumpin kauden aikana kohdistunut etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi ympäristönsuojelulakeja on purettu viimeisen neljän vuoden aikana kovalla kädellä.

lupausrikottu

Iran-sopimuksen uudelleenneuvottelu

Republikaanipuolue vihasi Barack Obaman hallinnon vuonna 2015 solmimaa Iranin ydinsopimusta. Trump lupasi kampanjassaan neuvotella sen uusiksi, mutta hän onnistui vain irtisanomaan sopimuksen vuonna 2018.

Neuvottelut uudesta ydinsopimuksesta eivät käytännössä koskaan alkaneet, ja Yhdysvallat on harjoittanut niin sanottua maksimaalisen paineen politiikkaa Irania vastaan.

Politiikkaan ovat kuuluneet muun muassa talouspakotteet ja salamurhat. Ne eivät ole estäneet Irania kehittämästä ydinkyvykkyyttään.

Aiemmin tammikuussa Iran ilmoitti alkavansa valmistaa 20-prosenttisesti rikastettua uraania, joka rikkoo Iranin ydinsopimuksessa asetettuja rajoja.

lupauspidetty02

Tuomarinimitykset

Donald Trump lupasi vuoden 2016 kampanjassaan nimittävänsä tuomareita, ja niin hän totta vie teki. Trump nimitti korkeimpaan oikeuteen peräti kolme konservatiivituomaria ja käänsi enemmistön 5–4:stä 6–3:een.

Lisäksi Trump nimitti liittovaltion muihin tuomioistuimiin yli 200 konservatiivista tuomaria. Tämä kädenjälki näkyy Yhdysvalloissa vuosikymmenten ajan.

lupausrikottu

Budjetti tasapainoon, ja velalla elo loppuu

Donald Trumpin maine taitavana talousmiehenä kesti aina ehdokkuudesta presidenttikauden loppuun asti. Hän lupasi kampanjassaan vuonna 2016 lopettaa velalla elämisen ja saattaa alijäämäisen budjetin tasapainoon.

Toisin kävi.

Liittovaltion alijäämä fiskaalivuonna 2017 oli 666 miljardia dollaria. Alijäämä paheni jo ennen koronaa: fiskaalivuonna 2019 alijäämä kasvoi 981 miljardiin dollariin reippaasta talouskasvusta huolimatta.

Trump lupasi poistaa liittovaltion 19 tuhannen miljardin dollarin velan 8 vuodessa, mutta velkamäärä on vain kasvanut. Vuoden 2019 lopussa, ennen koronaa, velkamäärä oli noin 23 tuhatta miljardia dollaria.

Lue myös:

    Uusimmat