MTV seurasi tiedotustilaisuuden kulkua: Vuosikausia väännetyn sote-uudistuksen linjaukset julki – sote-maakunnan nimeksi hyvinvointialue, kipupisteitä on yhä ainakin rahoituksessa

4:52:39
Ministeriryhmä kertoo vuosikausia väännetyn sote-uudistuksen linjauksista – katso suora lähetys tiedotustilaisuudesta.

Vuosikausia väännetystä sosiaali- ja terveysuudistuksesta, tuttavallisemmin sotesta, saadaan tänään iltapäivällä uusia linjauksia. MTV Uutiset Live seuraa käynnissä olevaa infoa.

Jatkossa 21 hyvinvointialuetta sekä Helsinki tuottavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut pääosin julkisina palveluina. Yritykset ja kolmas sektori täydentävät niitä.

Siirto kunnilta hyvinvointialueille tapahtuu näillä näkymin vuoden 2023 alussa. Maakuntavaalit pidettäisiin vuoden 2022 puolella.

Tiedotustilaisuudessa toivottiin, että median kysymykset käsittelevät ainoastaan sote-uudistusta.

Kello 14.36. Tiedotustilaisuus päättyi. Kiitoksia mielenkiinnosta.  

Kello 14.35. Itä-Savosta kysytään Savonlinnan sairaalan kohtaloa. Ministeri Kiuru sanoo, että nyt varmistetaan mahdollisuus sairaalan säilyttämiseen. Lakiin kirjataan siirtymäsäännös siitä, että Savonlinnan sekä Länsi-Pohjan sairaalan säilyminen on mahdollista.

Ministeri Saarikon mukaan poliittinen tahto Savonlinnan sairaalan turvaamisesta oli kirkas. 

Kello 14.30. Alueiden nimen suhteen on ollut erilaisia toiveita. Hyvinvointialue -nimellä on Kiurun mukaan haluttu erottaa hyvinvointialueita nykyisistä maakunnista. Myöhemmin* voi ilmeisesti olla mahdollista, että puhutaan maakunnista.

*Täsmennys kello 18.21. Hyvinvointialueen nimi muuttuu maakunnaksi, kun esimerkiksi aluekehitystehtävät eli nykyisten maakuntaliittojen tehtävät siirtyvät osaksi kokonaisuutta.

Kello 14.26. Seuraava kysymys koskee yksityisten palveluiden roolia verrattuna nykytilanteeseen. Kiurun mukaan vahvaan julkiseen vastuuseen päätyminen johtuu muun muassa perustuslakivaliokunnan vaatimuksista. Laajat ulkoistukset eivät käy. Oma tuotanto on pystyttävä kaikissa olosuhteissa varmistamaan. Millään alueilla ei saa jäädä pulaan.

Ministeri Saarikko korostaa, että sopimusten mitätöimistä koskeva kirjaus lieveni viime vaiheessa hallituksen neuvotteluissa. Valtaosaltaan nykytila jatkuu Saarikon mukaan.  

Kello 14.22. Nyt on median kysymysten vuoro. Kiurulta kysytään kuntien rahoituksesta. Kiuru myöntää, että rahasta on ollut pulaa ja huoli on yhä aiheellinen. Rahoituksesta on Kiurun mukaan erilaisia näkemyksiä eri alueilla. Osa haluaa lyhyempää, osa pidempää sirtymäaikaa. Kuntaministeri Paatero sanoo, että rahoituksen turvaamiseen on monta elementtiä, jotta palvelut turvataan. 

Kello 14.17. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.) kiittää siirtymävaiheen rahoitusmalliin tehtyjä muutoksia. Esimerkiksi Helsingin tilanne helpottuu. Myös palvelun saaminen ruotsiksi on ollut Rkp:lle tärkeätä.

Kello 14.10. Li Anderssonin mukaan laajat palveluiden ulkoistukset eivät ole mahdollisia. Mitätöityviin sopimuksiin luetaan Mehiläisen Länsi-Pohjan sairaalan sopimus. Koulupsykologit ja -kuraattorit pyyvät kouluissa. Tätä on lakiesityksiin täsmennetty.

Kello 14.07. Opetusministeri, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson muistelee sanontaa, jonka mukaan rikas mies elää kauemmin kuin köyhä. Tämä ei ole Suomelle kunniakasta. Uudistuksella puututaan Anderssonin mukaan eriarvoitumiseen. Ihmisten pompottelun hoitopaikasta toiseen pitäisi myös vähentyä.

Kello 13.59. Tiedotustilaisuudessa on siirrytty puoluekohtaisiin puheenvuoroihin. Sdp:n Sirpa Paatero uskoo palveluista tulevan tasa-arvoisempia uudistuksen myötä ja Sdp on uudistukseen tyytyväinen. Haasteena on se, että käytössä on 20 miljardia euroa, ei enempää.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoo, että uudistus tulee tarpeeseen, kun terveyseroja kavennetaan, hoitoon pääsyä parannetaan ja kustannusten kasvua hillitään.

Kello 13.54. Ohisalon mukaan suurin huoli on ollut pelastuspalveluiden rahoituksesta. Rahoitusvajetta on 79 miljoonaa euroa lakisääteisen palvelutason ylläpitoon. Rahoitusvajetta paikataan aluksi kuntien puolelta. Ohisalon mukaan vajeeseen puututaan. 

Kello 13.50. Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoo pelastuspalveluista. Palveluita pitäisi olla mahdollisimman hyvin saatavilla eri alueilla, niin kaupungeissa kuin syrjäseuduilla. Pelastuspalveluiden pitäisi säilyä lähipalveluina. 

Kello 13.46. Keskustalle nämä ovat jatkossakin maakuntia, Saarikko linjaa alueiden nimestä. Hallitus ei siis ole ollut yksimielinen alueiden nimikysymyksestä. Ostopalvelut eivät saa ylittää puolta päivytyksen käyttämästä henkilöstöstä. Uudistuksessa kyse myös palveluiden tekijöistä Saarikon mukaan. Toivomme, että vellomiselle tulee piste ja henkilökunta voi keskittyä työhönsä, Saarikko sanoo. Toimeenpano ratkaisee uudistuksen toimivuuden. Sote ei ole vielä valmis eikä täydellinen, Saarikko korostaa. Hän painottaa, että nyt on tehty ratkaisuhakuinen ja välttämätön kokonaisuus. 

Kello 13.42. Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko korostaa, että nykyiset terveyspalvelut ovat epätasa-arvoisia. Hoitojonot ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Vanha meno on Saarikon mukaan tullut tiensä päähän. Perusterveydenhuolto ja lähipalvelut ovat Saarikon mukaan ykkösasia. "Postinumero ei saa ratkaista hoitoon pääsyä", Saarikko sanoi.

Kello 13.38. Hallituksen on tarkoitus jättää sote-lainsäädännön esitykset eduskunnalle joulukuussa. Eduskuntakäsittelyssä katsotaan muun muassa uudistuksen perustuslainmukaisuus. Eduskuntaryhmät ovat antaneet mandaatin antaa uudistus nyt lainsäädännön arviointineuvostolle.

Kello 13.35. Ministeri Kiuru kertoo, miten kielivähemmistöjen asema huomioidaan aluehallinnossa. Vähemmistöille on tulossa kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeus. Vuotta 2023 koskeva kunnallisveron vähennys on 13,26 prosenttiyksikköä aiemmin esillä olleen 12,63 prosenttiyksikön sijaan. Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutetaan. Hoitoon olisi päästävä seitsemässä päivässä.

Kello 13.29. Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoo kuntien rahoituksesta ja omaisuusjärjestelyistä. Kuntien rahoitukseen palataan myöhemmin jatkotyössä. Hyvinvointialueiden siirtymäajan tasaus eli asukasperusteinen rahoitus siirtymävaiheessa muuttuu siten, että vanhaa 150 euron summaa muokataan. Vähennys voi olla enintään sata euroa asukasta kohti ja lisäys enintään 200 euroa. Muutos parantaa hyvinvointialueiden rahoitusta. Valtio rahoittaa muutoksen. Myöhemmin maakunnille tulee verotusoikeus.

Kello 13.25. Hankintasopimusten mitätöimiseen tai irtisanomiseen tulee omat ehtonsa.  

Kello 13.20. Ostopalveluiden osalta monituottajuusmalli jatkuu eli yrityksiltä voidaan hankkia palveluita, mutta päävastuu palveluista on hyvinvointialueilla. Palveluseteliä voidaan käyttää. Vuokratyövoiman käyttö sallitaan. Alihankinnalle tulee reunaehdot.

Kello 13.16. Itä-Savon kysymys ratkaistaan niin, että Itä-Savo kuuluu Etelä-Savon alueeseen ja Savonlinnan sairaalan päivystys mahdollistetaan. Lapissa Länsi-Pohjan sairaalan osalta yhteispäivystys tulee Kiurun mukaan jatkumaan.

Kello 13.14. Sote-maakuntien nimeksi on tulossa hyvinvointialueet. Lausunnoissa ehdotettiin paljon muutoksia ja palaute oli monilta osin kriittistä. Erityisesti riittävästä rahoituksesta oltiin huolissaan. kiurun mukaan lausuntoja on arvioitu huolellisesti.

Kello 13.11. Kiurun mukaan tavoitteena on palveluiden paraneminen, kun suuremmat alueet ovat vastuussa palveluista. Uudistuksen painopisteet on päätöksenteon keskittäminen, perustason palveluiden parempi saatavuus ja nopeampi pääsy hoitoon ja hoidetuksi tuleminen. Lausuntoja on tullut yli 800. Kymmenet virkamiehet kävivät lausuntoja läpi.

Kello 13.07. Tiedotustilaisuus alkoi yli 20 minuuttia myöhässä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi aluksi, että eduskuntaryhmät ovat käsitelleet kokonaisuuden hallituspuolueissa. 


Tilaisuudessa käydään läpi 15. kesäkuuta alkaneella lausuntokierroksella saadut sadat lausuntopalautteet sekä ministerityöryhmän tekemän muutokset hallituksen esitysluonnokseen.

Tilaisuudessa ovat paikalla työryhmää johtanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, (sd.) tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.), ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) opetusministeri Li Andersson (vas.), ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.)

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että sote-ministerityöryhmä ohjaa Marinin hallituksen hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelman mukaisesti.

Keskustan eduskuntaryhmä on hyväksynyt hallituksen sote-sovun, ryhmäjohtaja Antti Kurvinen kertoi STT:lle. Hänen mukaansa kipupisteitä on edelleen, mutta täydellistä ei tässä maailmassa hänen mukaansa olekaan.

– Pääasia on, että sote nyt vihdoin viimein saadaan tällä kaudella kuntoon ja ennen kaikkea meille on tärkeää, että pystymme turvaamaan tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille koko maassa, Kurvinen sanoi.

Hän lisäsi, että sote-uudistuksella pystytään pitkässä juoksussa säästämään veromaksajien rahoja.


Juttuun täsmennetty kello 18.21 hyvinvointialueen todennäköisestä nimen muutoksesta myöhemmin maakunnaksi, kun aluekehitystehtävät tulevat mukaan kokonaisuuteen.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja