Moottoripyöräilijät pitävät oman itsehillinnän pettämistä riskeistä pienimpänä – arvaatko, mihin suuntaan syyttävä sormi osoittaa?

Moottoripyöräpoliisi kuvasi uskomattoman takaa-ajon 23:51
Karmeaa kuvamateriaalia Helsingistä ja Espoosta: Moottoripyöräpoliisi kuvasi uskomattoman takaa-ajon kesällä 2016.

Tieliikenteessä loukkaantuneiden moottoripyöräilijöiden määrä laski tasaisesti koko viime vuosikymmenen ajan, mutta viime vuosina menehtyneiden määrä on kääntynyt nousuun. Liikenneturvan kyselyyn vastanneet moottoripyöräilijät pitävät muita kuljettajia suurimpana riskinä liikenteessä.

Ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä menehtyi viime vuonna 25 moottoripyöräilijää ja loukkaantui 321. Vaikka loukkaantuneiden määrä laski tasaisesti 2010-luvulla, kääntyi kuolleiden määrä nousuun vuosikymmenen lopulla. Vuonna 2017 menehtyi 13 motoristia, mutta 2018 ennakkotiedoissa menehtyneitä oli jo 24 ja viime vuonna siis 25.

– Myönteistä on, että loukkaantuneiden moottoripyöräilijöiden määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toivottavasti kuolemien osalta kaksi viime vuotta ovat poikkeuksia. Parantamisen varaa on, jokainen kuolema on liikaa, pohtii Liikenneturvan moottoripyöräkoulutuksista vastaava koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Kaksi kolmesta moottoripyöräilijän kuolemasta ja puolet loukkaantumisista tapahtuu taajaman ulkopuolella. Ulosajojen osuus on edelleen suuri, mutta toinen merkittävä onnettomuustyyppi on kohtaamisonnettomuus. 15–24-vuotiaita nuoria oli kaikista moottoripyörällä loukkaantuneista 40 prosenttia – menehtyneistä kolmannes.

Muut tienkäyttäjät koetaan riskinä – itseä ei

Liikenneturvan toteuttamasta moottoripyöräilykyselystä käy ilmi, että motoristit kokevat suurimmaksi riskiksi itselleen muut kuljettajat – erityisesti autoilijat.

Kaikkein vaarallisimpana pidettiin puhelimeensa keskittyviä autoilijoita, kolmion takaa moottoripyörän eteen ajavia autoilijoita sekä kuljettajat, jotka eivät muuten näe motoristia.

Annetuista vaihtoehdoista kaikkein vähiten kannatusta sai oman itsehillinnän pettäminen.

Tyypillisin vakava moottoripyöräilyonnettomuus on Liikenneturvan mukaan yksittäisonnettomuus. Tämän jälkeen yleisimmät onnettomuustyypit ovat kolmion takaa motoristin eteen tuleva auto sekä vastaantulevan auton kääntyminen vasemmalle motoristin eteen.

Motoristien näkemykset eivät kuitenkaan yllättäneet Vuoristoa.

– Ihminen kokee yleensä ulkopuolisen riskin, kuten muut tienkäyttäjät, suuremmaksi kuin oman toimintansa. Usein omaa toimintaa tai mahdollista riskinottoa kokee hallitsevansa, kun taas muiden tienkäyttäjien toimintaan on hankalampi vaikuttaa.

– Toinen syy koetun turvallisuuden ja onnettomuustilastojen väliseen ristiriitaan on se, että vakaviin onnettomuuksiin joutuneet harvemmin edustavat keskivertomotoristia, Vuoristo selvittää.

Näin vaikutat omaan näkyvyyteesi kaksipyöräisen puikoissa

Motoristi voi monin eri keinoin helpottaa muiden havainnointia ja parantaa omaa näkyvyyttään liikenteessä. Moottoripyöräilijän on ajettava tavalla, jota muut voivat ennakoida – räikeisiin ajokamppeisiin sonnustautuminen ei yksinään riitä.

Motoristin näkyvyyteen vaikuttavat perinteiset liikennekäyttäytymiseen kuuluvat asiat, kuten vilkkujen ja ajovalojen oikea käyttö sekä kunnon turvaväli, jota pitämällä välttää ajautumasta edellä ajavan katveeseen.

– Lisäksi kannattaa välttää ajamasta liian lähellä tien oikeaa reunaa, jotta erottuu ympäristöstä paremmin. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä tekijänä on nopeus: kun välttää kovia kiihdytyksiä ja noudattaa rajoituksia, on paremmin muiden ennakoitavissa ja huomioitavissa, Vuoristo opasti alkavan ajokauden kynnyksellä vuonna 2018.

Lähde: Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat