Moni ihastuu, vaikka on parisuhteessa – tutkimuksen mukaan se on yleensä hyvä asia

Ihastua voi, vaikka olisi varattu ja sitoutunut parisuhteeseensa. Tuoreen yhdysvaltalais-kanadalaisen tutkimuksen mukaan kolmanteen osapuoleen koetusta vetovoimasta on yleensä ottaen enemmän hyötyä kuin haittaa.

Vertaisarvioidussa Journal of Social and Personal Relationships -julkaisussa ilmestyneet löydökset perustuvat kolmeen eri tutkimukseen, joihin osallistui yhteensä 3585 iältään 22–45-vuotiasta henkilöä.

Yksi tutkimuksista käsitteli sitä, minkä tyyppisiä ihastumisia vakiintuneissa parisuhteissa elävillä aikuisilla on verrattuna sinkkuihin. Toinen tutkimus tarkasteli, mitä ihastumisista seurasi, ja kolmannessa perehdyttiin siihen, millaisia odotuksia ihastuneella on suhteen kehittymisestä.

Osallistujat kertoivat ihastumisistaan anonyymisti nettikyselyssä. Vastauksista kävi ilmi, että ihastuminen oli yleistä ja sillä oli pääasiassa myönteisiä seurauksia. Se toi elämään iloa ja jännitystä sekä aiheita fantasioille, vaikka niitä ei ollut aikomustakaan toteuttaa muissa kuin päiväunissa.

Tutkimusten mukaan ihastuminen voi myös lisätä itsetuntemusta sekä käsitystä nykyisen suhteen hyvistä ja huonoista puolista.

Ihastuksesta ei toivottu uutta parisuhdetta

Tutkimuksen mukaan parisuhteessa elävät kokivat selkeästi viehätystä muitakin kuin kumppaniaan kohtaan. Yleensä ihastuksen kohde oli ennestään tuttu, esimerkiksi ystävä tai työkaveri.

Useimmiten varatulla ei kuitenkaan ollut aikomusta lähestyä ihastuksen kohdettaan, kenties ehkäistäkseen ongelmia nykyisessä parisuhteessa ja varmistaakseen, ettei pinnallinen ihastus pääse etenemään intiimille tasolle. Suurin osa ei odottanut, että ihastus etenisi parisuhteeksi ja johtaisi eroon nykyisestä kumppanista.

Tästä huolimatta parisuhteessa elävät yllättäen flirttailivat sinkkuja todennäköisemmin. Tutkijoiden mukaan ilmiö voi kieliä siitä, että flirttailu on monimerkityksellisyydessään turvallinen tapa osoittaa kiinnostustaan ja arvioida, onko tunne molemminpuolinen. Sinkut taas saattavat haluta ilmaista kiinnostuksensa suoremmin.

Parisuhteessa eläville ihastuminen oli kuin iloa elämään tuova kielletty nautinto, mikä voi herättää huolen tunteiden vaikutuksesta nykyiseen suhteeseen. Kuitenkin vain harva halusi tai odotti, että ihastuminen kehittyy joksikin vakavammaksi kuin päiväunien kohteeksi.

Peitelläänkö vastauksissa syyllisyyttä?

Tutkimuksessa on puutteensa. Osallistujien tunteita selvitettiin vain yhdessä mittauksessa, joten ihastumisen pitkäaikaisista seurauksista ei saatu tietoa. Lisäksi itseraportointi herkästä aiheesta on voinut vaikuttaa vastauksiin.

Tutkijat huomauttavat, että osallistujat ovat vastauksissaan saattaneet alleviivata ihastumisen hyviä puolia hillitäkseen kokemiaan ristiriitaisia tunteita, syyllisyyttä ja huolta. Jotkut kokivat jo pelkän ihastumisen kumppanin pettämiseksi ja pelkäsivät asian paljastumisen luovan kitkaa suhteeseen.

Tutkimuksesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Etsitkö sinkkuna seuraa netistä? Tähän listaan voit taatusti samaistua 0:53
Etsitkö sinkkuna seuraa netistä? Tähän listaan voit taatusti samaistua

Lue myös:

    Uusimmat