Mitä käsiala kertoo luonteestasi? Lue ja testaa itsesi!

Hallittuja koukeroita, harakanvarpaita, pientä piiperrystä tai suuria linjoja – grafologi uskoo, että käsiala paljastaa todellisen luonteesi.


Grafologi Anna Hurmalainen on tutkinut ja tulkinnut ihmisten käsialoja jo yli 20 vuotta.
– Ihminen on minulle todellinen käsialana, jopa todellisempi kuin kasvokkain nähtynä, kuvailee Hurmalainen rakasta harrastustaan.


Grafologian perusajatus on, että käsiala kuvastaa ihmisen luonnetta: ilmentäähän käsiala liikettä, joka syntyy jokaisen meistä aivoissa. Hurmalaisen mukaan tietyt lainalaisuudet käsialassa voivat paljastaa ihmisestä ominaisuuksia, joita hän ehkä itsekään ei ole tiedostanut.


Vaikka kokonaisuus ratkaisee, jotain pientä voi päätellä vaikkapa alla listatuista käsialan piirteistä!


Iso käsiala


– Ison käsialan kirjoittajat ovat taiteilijaluonteita tai kuin isoja lapsia, Hurmalainen kiteyttää leikkisästi. Lapset suosivat usein isoja kirjaimia, mutta aikuisen ison tekstin viestimä lapsenomaisuus ei Hurmalaisen mukaan ole mitenkään negatiivinen asia.


– Isosti kirjoittavat ovat usein äänekkäitä, ekstroverttejä, he ottavat oman tilansa ja eläytyvät. Heissä on paljon tunnetta, ja he ovat usein taiteilijoita.


Pieni käsiala


Siinä missä isolla kirjoittavat ovat Hurmalaisen mukaan taiteellisia, pientä tekstiä suosivien vahvuudet löytyvät usein tieteen maailmasta.
– Hyvin pienen käsialan omaavat ovat usein kuitenkin tietyllä tavalla suuria ihmisiä. He ovat usein matemaattisesti lahjakkaita, tutkija-tyyppejä. He menevät yksityiskohtiin. He voivat olla myös äärimmäisen pikkutarkkoja.


Käsiala kallistuu oikeaan tai vasempaan


Oikeaan kallistuva kirjoitus kertoo Hurmalaisen mukaan ulospäin suuntautuneesta luonteesta, kiinnostuksesta ulkomaailmaan ja eteenpäin pyrkimisestä.
– Jos taas käsiala on hyvinkin oikeaan viistoa, ollaan tekemisissä todella kiihkeän ihmisen kanssa, jonka luonteen palo voi olla jo aggressiivista, tunkeilevaa.


Vasemmalle kallistuminen kertoo puolestaan kaipuusta menneisyyteen, vetäytyväisyydestä ja varovaisuudesta.


Pysty käsiala


Huomattavan pystylinjainen käsiala kertoo Hurmalaisen mukaan eräänlaisesta viileydestä, tarkkailijan roolista ja kriittisestä suhtautumisesta asioihin.


Sanojen ja rivien välit


Grafologiassa ei ole yhdentekevää sekään, miten teksti paperille sijoittuu. Hurmalaisen mukaan sanojen ja rivien välit kertovat kirjoittajan suhteesta toisiin ihmisiin ja ympäristöön.
– Jos sanojen välit ovat lyhyet, ryhmä on kirjoittajalle tärkeä. Pitkät välit taas voivat kertoa tietynlaisesta yksinäisyydestä, vaikeudesta saada kontaktia muihin. Henkilö voi olla näennäisesti sosiaalinenkin, mutta saako hän yhteyden toisiin?


Hurmalaisen mukaan pitkät välit sanojen välissä ovatkin erittäin suomalainen piirre käsialassa.

Rivien välit taas kertovat Hurmalainen mielestä siitä, miten kirjoittaja haluaa olla tekemisissä muiden kanssa. Lyhyet rivien välit kielisivät halusta olla tekemisissä muiden kanssa, kun taas pitkät rivivälit kuvastavat halua vetäytyä omiin oloihin. Hurmalaisen mukaan yksinäisyydestä nauttiminen ei kuitenkaan tarkoita sosiaalista kyvyttömyyttä.


Jos taas kirjaimet koskettavat toisiaan yli rivien, esimerkiksi l ja j hipoisivat ylä- ja alapuolisia kirjaimia, voi kirjoittaja olla rajoja rikkova, tungetteleva ihminen, joka tosielämässäkin astuu muiden varpaille, Hurmalainen vihjaa.

Käsialan rytmi


Hurmalainen kertoo, että grafologiassa käsialassa nähdään kolme aluetta: yläalue, jolle sijoittuvat esimerkiksi l,k ja t kirjaimet, keskialue, jolle osuvat muun muassa a ja e, ja ala-alue, josta löytyy vaikkapa j, y, ja g. Hurmalaisen mukaan yläalue ilmentää henkisyyttä, aatteita ja ihanteita, keskialue tunteita ja kokemista, ja ala-alue juuria, viettejä, luomisvoimaa ja esimerkiksi seksuaalisuutta.


Niinpä esimerkiksi korostuneet j:n koukut voivat kertoa liikunnallisesta kirjoittajasta, kun taas surkastunut ala-alue voidaan tulkita vaikkapa juurettomuuden ja turvattomuuden tunteiksi. Puheliailla ihmisillä keskialue on usein korostunut.


Huono käsiala, vaikeaselkoisuus


Onko muiden vaikea saada selvää töherryksestäsi? Hurmalaisen mukaan ei ole syytä huoleen: olet vain oman tiesi kulkija, monipuolisesti ajatteleva ja vapautunut sovinnaisuuden vaateista.

Harakanvarpaat saattavat tosin kertoa myös epäselvästä ajattelusta.
– Jos henkilö ei kykene kirjoittamaan ollenkaan selkeästi, kyseessä voi olla hankala tyyppi, Hurmalainen kertoo. Hän tosin huomauttaa, että joskus kovin sotkuisen käsialan taustalla voi piillä neurologinen sairaus.


Kaunis, selkeä käsiala


–Yleisimpiä virheitä on ajatella, että kaunis käsiala tarkoittaisi kaunista luonnetta, Hurmalainen huokaa.

Hän muistuttaa, että koulussa meille opetetaan, mikä on kaunista käsialaa. Pitäytyminen hallitussa, siistissä ja kauniissa käsialassa voi kertoa kaavamaisuudesta ja sovinnaisuudesta.
– Äärimmillään kauniin käsialan kirjoittajan sovinnaisuus voi merkitä sitä, ettei näytetä aidosti omia pyrkimyksiä.


Pyöreä käsiala


Syvät uomat ja kaarien suosiminen kertoo Hurmalaisen mukaan hyväntahtoisesta huumorista, lempeästä luonteesta ja tunteiden tärkeydestä.


Terävä, kulmikas käsiala


Kulmikkaita muotoja ja tiettyä terävyyttä suosivat ovat Hurmalaisen mukaan voimakastahtoisia ihmisiä. He voivat olla jopa itsepäisiä, hankaliakin luonteita, joille kompromissien tekeminen voi olla vaikeaa. Heidän vahvuutensa voivat olla etu vaikkapa johtotehtävissä.


Koristeellinen tai pelkistetty käsiala


Koristeelliset kiemurat ja koukerot kielivät esiintymishalusta, näyttävyydestä ja halusta erottua muista, Hurmalainen tulkitsee. Koristeellista käsialaa kirjoittavat nauttivat hänen mukaansa usein esimerkiksi kauniista vaatteista ja näyttävistä sisääntuloista.

Yksinkertaista ja pelkistettyä tekstiä kirjoittavat pelkistävät asioita elämässä muutoinkin, Hurmalainen pohtii. Heille tärkeää on sisältö, ei muoto, ja heillä on kyky keskittyä olennaiseen.


Kirjainten erottelu tai sulautuminen yhteen


Etkö malta erotella ääkkösten pisteitä, vaan korvaat ne viivalla? Sulautuvatko kirjaimesi yhdeksi kokonaisuudeksi?
– Viivoja pisteiden sijaan käyttävät yksinkertaistavat asioita. Kirjainten yhdistely sulavasti on myös merkki kiteyttämisestä ja jopa korkeasta älykkyydestä.


Erilliset kirjaimet ja pisteet taas kertovat pedantista luonteesta, hallinnasta, tarkkuudesta ja perusteellisuudesta.


Tekstin jäsentely


Poukkoileeko tekstisi marginaalien yli, vai jätätkö tilaa reunoille?
– Oikealla oleva tila kuvastaa tulevaisuutta. Jos oikeaan reunaan jää reilusti tilaa, se voi kertoa kirjoittajan elämäntilanteesta: häntä ehkä pelottaa se, mitä tulevaisuus tuo, Hurmalainen arvioi. Sen sijaan tilan käyttäminen loppuun asti voi kieliä kaikkivoipaisuuden tunteesta, jopa tuhlailevaisuudesta. 


Harva kirjoittaa aivan suoria rivejä, mutta jos teksti vilistää kovin kaarevasti, voi se olla merkki nopeasti innostuvasta kirjoittajasta. Alaspäin viettävät rivit viestivät Hurmalaisen mukaan alakuloa, väsymystä, jopa masentuneisuutta. Epätasaiset rivit ja poukkoilevat sanat taas ilmentävät ailahtelevaisuutta.


Viivan paksuus


Tartutko mieluummin paksuun vai ohueen tussiin, entä pehmeään vai kovaan lyijyyn?
Hurmalaisen mukaan paksu viiva ilmentää tunnevoittoisuutta ja visuaalisuutta. Ohut viiva taas kertoo rationaalisuudesta, kriittisestä ajattelusta, pelkistämisestä ja pitäytymisestä oleellisessa.

Lue myös:

    Uusimmat