Luovu ohitusaikeistasi, jos edellä ajava tekee suuntavilkulla näin – "Tulee ymmärtää, ettei ole turvallista jatkaa"

Näin viestit vilkulla ohittajalle 1:03
Katso videolta, miten kuljettaja voi viestiä vilkulla ohittajalle.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Saako toiselle autoilijalle näyttää vilkkua, jos haluaa tämän ohittavan? Kumpaan suuntaan vilkkua pitää silloin näyttää?

Vastaus: Ohitettava voi viestiä ohittajalle suuntamerkin avulla helpottaakseen ohitusta tai estääkseen vaaratilanteen syntymisen. Kuitenkaan ei ole yhdentekevää, mihin suuntaan vilkkua missäkin tilanteessa näytetään. 

Ohitettavaa ei tieliikennelaki suoranaisesti velvoita suuntamerkin käyttöön – tietyissä tilanteissa se kuitenkin on järkevää.

Erityisesti ohittajan varoittaminen tältä huomaamatta jääneestä vaarasta on myös lakiin kirjatun ennakointivelvoitteen mukaista: Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Estä ohitus vilkuttamalla vasemmalle

Jos ohitettava havaitsee, ettei kyseinen tienkohta tai liikennetilanne mahdollista turvallista ohittamista, hänen on syytä viestiä asiasta takaa lähestyvälle, ohitukseen lähteneelle, vilauttamalla suuntamerkkiä vasemmalle. Ohittajan tulee tällöin ymmärtää, ettei ohitusta ole turvallista jatkaa, koska suuntamerkki vasemmalle voi tarkoittaa myös sitä, että ohitettava aikoo kääntyä vasemmalle.

Kerro turvallisesta ohituspaikasta vilkuttamalla oikealle

Vastaavasti, jos ohitettava haluaa viestittää ohitusta suunnittelevalle tienkohdan ja liikennetilanteen olevan turvallinen ohitusta silmällä pitäen, voi hän kertoa asiasta vilauttamalla suuntamerkkiä oikealle. Tällöin on kuitenkin ensin varmistuttava siitä, ettei kukaan muu tienkäyttäjä voi tulkita annettua merkkiä väärin.

Jos olet ohitettavan roolissa, näytä ohitusmerkkiä vain, kun olet täysin varma, että ohitus voi tapahtua turvallisesti. 

Jos taas olet ohittajan roolissa, muista, että vastuu turvallisen ohituspaikan ja -hetken valinnasta on kuitenkin sinulla eli älä luota sokeasti edellä ajavan merkinantoihin.

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat