Liikenneopettajat latovat suorat sanat ajokorttiuudistuksesta: "Opettajana saa toimia kuka vain, eikä opetusajoneuvoja katsasteta"

Näin teet taskupysäköinnin tien vasempaan reunaan 3:16
Katso myös video: Näin teet taskupysäköinnin tien vasempaan reunaan

Liikenneopettajat vaativat muutoksia vuoden 2018 ajokorttiuudistukseen. Liikenneopettajat ry ilmaisee näkökantansa jyrkkäsanaisessa tiedotteessa.

Liikenneopettajien mukaan uudistuksen jälkeen ongelmia on tullut esiin “alusta alkaen ja uusia ongelmia nousee jatkuvasti”. Suurimpana ongelmana yhdistys pitää pitkiksi venyneitä tutkintojonoja, koska ajokorttiuudistus on lisännyt hylättyjen tutkintojen määriä ja uusintakokeet ruuhkauttavat tutkintoasemia, tiedotteessa kerrotaan.

– Ajokorttilakiuudistuksessa ei kuunneltu liikenneopettajia, eikä alan tutkijoita. Kun tiedettiin, että tutkintomäärät tulevat lisääntymään reilusti, tulisi liikenneopettajien mukaan tutkintoja vastaanottavaa henkilökuntaa ja resursseja lisätä, tiedotteessa sanotaan.

Kokeita keskeytyy heti alkuun

Yhdistyksen mukaan ajokokeita joudutaan keskeyttämään jo ennen kokeen alkamista, kun huomataan esimerkiksi, että opetuslupa-ajoneuvon jarrua ei ole kiinnitetty tai vaadittavia papereita ja todistuksia puuttuu. 

– Opettajana saa toimia käytännössä kuka vain, eikä opetusajoneuvoa katsasteta ja puutteet huomataan vasta ajokokeeseen tultaessa. Aikaisemmin hylätyn suorituksen saaneelle määrättiin tietty määrä lisäajotunteja ennen uusintakoetta. Nykyisin tätä määräystä ei saa antaa, vaan kokeeseen voidaan varata uusi aika ilman yhtäkään lisäajotuntia, tiedotteessa sanotaan.

Liikenneopettajat vaativat opetuspainotteisen ajokorttitutkinnon palauttamista.

– Meidän mielestämme kaikkein järkevintä olisi palauttaa opetusmalli tutkintopainotteisesta takaisin opetuspainotteiseksi, toteaa tiedotteessa Liikenneopetus ry:n puheenjohtaja Kristiina Anunti.

Tutkimus: Tyytyväisyys koulutukseen lähes sama

Liikenne- ja viestintäviraston Traficom on omassa kyselytutkimuksessaan selvittänyt uusimuotoisen ajo-opetuksen läpikäyneiden kortinsaajien mielipiteitä.

Vuoden 2019 tutkimuksen kohderyhmänä olivat sekä ennen ajokorttilain uudistusta, että lakiuudistuksen jälkeen ajo-oikeuden saaneet uudet kuljettajat. Vanhan tutkintorakenteen käyneet kuljettajat antoivat valmiuksille yleisarvosanan 4,4 ja uuden tutkintorakenteen käyneet kuljettajat arvosanan 4,2, Traficom kertoo.

Eri osa-alueista selkein ero vastaajien välille tuli arvioitaessa valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamisessa, jossa keskiarvosanat olivat 4,0 ja 3,6.

Lue myös:

    Uusimmat