Lihavuus kuriin! Suomalaisten tulisi ottaa mallia tästä maasta

Tutkimuksen mukaan sosiaalinen asema vaikuttaa suomalaisten painoindeksiin. Japanin malli pelastaisi suomalaiset lihavuudelta.

Suomalais-japanilainen tutkimusryhmä on selvittänyt miten sosiaalinen asema ja ympäristö vaikuttavat hyvinvointiin ja painoon. Tutkimukseen osallistui noin 8500 Helsingin kaupungin työntekijää ja noin 4000 julkisen sektorin työntekijää Japanista.

Suomessa sosiaalinen asema vaikuttaa lihavuuteen

Helsingin yliopiston julkaisun mukaan sosiaalinen ammattiasema vaikuttaa lihavuuteen Suomessa, jossa vajaa viidennes tutkituista työikäisistä miehistä ja naisista luokiteltiin lihaviksi. Näin ei kuitenkaan ole Japanissa, jossa lihavuus on selvästi harvinaisempaa kuin Suomessa. Japanissa vastaava luku oli vain kolme prosenttia.

Suomessa painoindeksi on korkein suorittavaa työtä tekevillä. Japanissa vastaavia eroja ei havaittu.

– Länsimaissa etenkin huonosti koulutetut ja suorittavaa työtä tekevät ihmiset kärsivät lihavuudesta, ja se vaikuttaa osaltaan terveyden epätasaiseen jakautumiseen yhteiskunnassa, sanoo dosentti, väestötieteen yliopistonlehtori Karri Silventoinen Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta.

Tutkimus osoittaa, että ammattiasemaan liittyvät lihavuuserot eivät ole väistämättömiä.

– Japani on esimerkki yhteiskunnasta, jossa korkea elintaso ja inhimillinen hyvinvointi on voitu saavuttaa ilman länsimaita vaivaavia terveysongelmia. Tämä on auttanut etenkin suorittavaa työtä tekeviä, jotka länsimaissa ovat erityisen alttiita elintasosairauksille.

Ravinnon merkitys on tärkeä

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että suorittavaa työtä tekevät syövät perinteisemmin kuin asiantuntijatehtävissä tai johtavassa asemassa olevat. Japanissa tämä tarkoittaa pitäytymistä terveellisessä ruokavaliossa, joka sisältää runsaasti vihanneksia, soijaproteiinia ja kalaa. Suomessa ja muissa länsimaissa ruokavalioon kuuluu helposti paljon maitotuotteita ja lihaa.

Elinympäristö Japanissa aiheuttaa myös vähemmän lihavuutta kuin Suomessa. Yleisesti ympäristön epäterveellisyyttä osoittaa esimerkiksi, että pikaruokaa on helposti saatavilla tai liikuntamahdollisuudet ovat rajoitetut.

– Japani on tässä suhteessa kiinnostava yhteiskunta, sillä se on kehittänyt kulttuuriaan omista lähtökohdistaan ja omaksunut länsimaisia vaikutteita ainoastaan valikoiden, Silventoinen sanoo

Silventoisen ja hänen tutkijakollegoidensa artikkeli valittiin Journal of Epidemiology -lehden parhaaksi vuonna 2013. Lehteä toimittava Japanin epidemiologian seura arvosti erityisesti kansainvälistä vertailua ja yhteistyötä terveyserojen tutkimuksessa.


(MTV LIFESTYLE - STT)

Lue myös:

    Uusimmat