Lego ei enää myy "tyttöjen ja poikien leluja" – päätöksen taustalla karut tutkimustulokset

Hasbro nimesi Herra Perunapää -sarjan uudelleen vain Perunapääksi 0:45
Hasbro nimesi Herra Perunapää -sarjan uudelleen.

Lego ei enää jaottele lelujaan tyttöjen ja poikien leluihin.

Tanskalainen leluyritys Lego kertoi lokakuun puolessa välissä aikovansa poistaa sukupuolistereotypiat leluistaan. Yhtiön päätöksestä kertovat The Guardian ja CNN.

The Guardianin mukaan leluja ei enää luokitella tyttöjen ja poikien leluiksi. Legon verkkosivuilta ei voi enää hakea leluja sukupuolen perusteella. 

Linjauksen syynä Legon teetättämä tutkimus

Legon päätöksen taustalla on yrityksen teetättämä tutkimus, jonka teki Geena Davis Institute. Tutkimuksessa havaittiin, että leikkiin ja tulevaisuuden ura-asioihin liittyy edelleen epätasa-arvoisia ja rajoittavia asenteita.

Tutkimusta varten haastateltiin lähes 7 000 lasta ja vanhempaa seitsemästä maasta. Haastateltavilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään urasta, oppilaille järjestetystä vapaa-ajan toiminnasta sekä leluista.

Tutkimuksessa havaittiin, että tyttöjen itseluottamus oli lisääntymässä ja he olivat innokkaita osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin. Poikien kohdalla samaa ei kuitenkaan havaittu.

71 prosenttia tutkimukseen osallistuneista pojista pelkäsi joutuvansa pilkan kohteeksi, jos he leikkisivät leluilla, joita he kuvailivat tyttöjen leluiksi. Samaa pelkäsivät myös heidän vanhempansa. Vanhempia huolestutti enemmän se, että heidän poikiaan kiusattaisiin siitä, että he leikkivät tyttöjen leluiksi mielletyillä leikkikaluilla kuin että tytöt leikkisivät niin sanotuilla poikien leluilla.

Tyttöjä ja poikia rohkaistiin eri harrastusten pariin

Tutkimuksessa havaittiin muutakin: vanhemmat näyttivät kannustavan poikia enemmän esimerkiksi urheilun ja digitaalisten aktiviteettien pariin, kun taas tyttärille ehdotettiin herkemmin esimerkiksi tanssia tai pukeutumisleikkejä. Näihin aktiviteetteihin tyttöjä kannustettiin viisi kertaa todennäköisemmin kuin poikia. Leivonnan pariin heitä rohkaistiin kolme kertaa todennäköisemmin kuin poikia.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että valtaosa vanhemmista kuvitteli miehen monin tiettyihin ammatteihin riippumatta siitä, oliko heillä tytärtä vai ei. Sukupuolittuneet käytännöt mainittiin useimmiten, kun kyseessä oli sellainen ammatti kuin insinööri. Insinöörin 89 prosenttia vanhemmista kuvitteli enemminkin miehen kuin naisen ammatiksi. Myös urheilijat ja tieteenharjoittajat miellettiin viisi kertaa todennäköisemmin miehiksi kuin naisiksi.

Lähteet: The Guardian, CNN

Lue myös:

    Uusimmat